Slowka dział 3

 0    225 fiszek    kingaszczypiorska
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
kierownik
rozpocznij naukę
supervisor
obok/poza
rozpocznij naukę
beside
ustalić krysteria dla innych
rozpocznij naukę
set the beuchmark
darmowy dodatek
rozpocznij naukę
perk
jeden z garstki
rozpocznij naukę
one of a handful
utrzymanie (tradycji)
rozpocznij naukę
mainteining (the tradition)
pociągający/kuszący
rozpocznij naukę
appealing
najważniejszy
rozpocznij naukę
paramount
pewnien/pewny
rozpocznij naukę
certain
siła/oddział
rozpocznij naukę
force
przygotowywać
rozpocznij naukę
to prepare
znakomity
rozpocznij naukę
splendid
zauroczony
rozpocznij naukę
captivate
okreslić/podsumowujac
rozpocznij naukę
sum up
głowne atrakcje
rozpocznij naukę
highlight
wedrówka
rozpocznij naukę
trek
lodowiec
rozpocznij naukę
glacier
radzić sobe
rozpocznij naukę
manage
usuwać
rozpocznij naukę
cancel
kurier/przewoźnik
rozpocznij naukę
carrier
opóźniony
rozpocznij naukę
overdue
odstawać
rozpocznij naukę
stick out of
stromy
rozpocznij naukę
steep
bujny
rozpocznij naukę
lush
z daleka
rozpocznij naukę
from afar
gęsty
rozpocznij naukę
dense
roślinność
rozpocznij naukę
vegetation
pomimo że
rozpocznij naukę
although
niemniej jednak
rozpocznij naukę
nonetheless
w konsekwencji
rozpocznij naukę
consequently
wyrażać
rozpocznij naukę
to express
porównanie
rozpocznij naukę
comparison
sąd
rozpocznij naukę
a court/judicatory
osiągniety
rozpocznij naukę
reached
olej opałowy
rozpocznij naukę
Heating oil
ani
rozpocznij naukę
nor
instrukacja obslugi/podręcznika
rozpocznij naukę
manual
odświeżać
rozpocznij naukę
refresh
pracować na komputerze
rozpocznij naukę
work with computer
przedobrzyć/zrobic cos nad wymiar
rozpocznij naukę
overdo
pokonywać
rozpocznij naukę
overcome
wyprzedzać
rozpocznij naukę
to overtake
zrezygnować
rozpocznij naukę
override
cecha/aspekt
rozpocznij naukę
aspect
okazja
rozpocznij naukę
occasion
szczegół
rozpocznij naukę
detail
wymagać
rozpocznij naukę
require
pozbywać się
rozpocznij naukę
dispose of
doprowadziło/prowadzic
rozpocznij naukę
led
wpływ/oddziaływanie
rozpocznij naukę
influence
bronić
rozpocznij naukę
to defend
pobiec
rozpocznij naukę
run up
przebiec cos
rozpocznij naukę
run through
skończyć coś
rozpocznij naukę
run out
uciekać
rozpocznij naukę
run away
lekceważyć
rozpocznij naukę
disregard
podzielić się
rozpocznij naukę
share
dołaczyć
rozpocznij naukę
join
wspólny/połaczony
rozpocznij naukę
combined
powszechny
rozpocznij naukę
common
całkowicie/zupełnie
rozpocznij naukę
entirely
rozbudować, powiększyć
rozpocznij naukę
extend
powiększać
rozpocznij naukę
expand
przesada/wyolbrzymienie
rozpocznij naukę
exaggeration
wyjaśniać
rozpocznij naukę
solve
wydalać
rozpocznij naukę
expel
wyeksmitowac
rozpocznij naukę
evict
aprobować
rozpocznij naukę
approve
udowadniać
rozpocznij naukę
prove
zgoda/zgadzać się
rozpocznij naukę
consent
odważyć sie
rozpocznij naukę
dare
ekspedycja
rozpocznij naukę
expedition
nieznany
rozpocznij naukę
unknown
badać
rozpocznij naukę
to investigate
swiadek
rozpocznij naukę
witness
obserowować
rozpocznij naukę
observe
wpatrywać się
rozpocznij naukę
gaze
gapić sie
rozpocznij naukę
stare
etap/stadium
rozpocznij naukę
stage
właściwość
rozpocznij naukę
feature
cecha charakterystyczna
rozpocznij naukę
characteristic
miejsce godne zoabczenia
rozpocznij naukę
site
krajobraz/pejzaż
rozpocznij naukę
landscape
okres/czas
rozpocznij naukę
period
uderzyć
rozpocznij naukę
to hit
spaść
rozpocznij naukę
strike
bić/uderzyć
rozpocznij naukę
beat / strike
powalić
rozpocznij naukę
knock down
wazon
rozpocznij naukę
a vase
taksówka
rozpocznij naukę
cab
wpaść na pomysł
rozpocznij naukę
come up with an idea
dogodny
rozpocznij naukę
convenient
brud
rozpocznij naukę
dirt
tłum/tłok
rozpocznij naukę
crowd
ogłoszenie
rozpocznij naukę
announcement
opóźnienie
rozpocznij naukę
a delay
przyszły
rozpocznij naukę
future
co pogorszyło sprawę
rozpocznij naukę
What made thing worse
poddać sie
rozpocznij naukę
give up
być wykluczonym
rozpocznij naukę
be out of the question
piętro
rozpocznij naukę
store
dwupiętrowy
rozpocznij naukę
two-storey
wolny(czas)
rozpocznij naukę
spare(time)
zabieg
rozpocznij naukę
treatment
wolny od podatków
rozpocznij naukę
tax-free
celowo
rozpocznij naukę
deliberately
przesiadka
rozpocznij naukę
stopover
dodatek
rozpocznij naukę
addition
nie mający sobie równych, niezrównany
rozpocznij naukę
second to none
celowo
rozpocznij naukę
deliberately
zorganizować
rozpocznij naukę
arrange
nagłówek
rozpocznij naukę
a headline
zwyczajnie
rozpocznij naukę
ordinary
krajobraz
rozpocznij naukę
scenery
rosnąć
rozpocznij naukę
grow
otoczenie
rozpocznij naukę
scene
nadzwyczajny
rozpocznij naukę
extraordinary
zachwycać/oczarować
rozpocznij naukę
fascinate
kurczyć się
rozpocznij naukę
shrink
zdarzać się
rozpocznij naukę
come about
Etykieta/metka
rozpocznij naukę
label
nawet
rozpocznij naukę
even
nieco
rozpocznij naukę
somewhat
dyplomowana pielęgniarka
rozpocznij naukę
certified nurse
troska
rozpocznij naukę
concern
największy
rozpocznij naukę
greatest
Chwalić się
rozpocznij naukę
boast about
Z rzędu
rozpocznij naukę
In a row
Synoptyk/meteotolog
rozpocznij naukę
weather forecaster
Przesunąć/przestawić
rozpocznij naukę
shift
Żaden/ani to ani to
rozpocznij naukę
neither
Też nie
rozpocznij naukę
either
Korytarz/przedpokój
rozpocznij naukę
hallway
Ciepło/upał
rozpocznij naukę
heat
Skręcał/wyłączać
rozpocznij naukę
turn off
wyłaczać
rozpocznij naukę
swich off
relacja/raport
rozpocznij naukę
report
Przypuszczać
rozpocznij naukę
assume
spór/kłótnia
rozpocznij naukę
dispute
Kontrolować
rozpocznij naukę
examine
Członek
rozpocznij naukę
Member
niezdolny
rozpocznij naukę
unable
zamierzać
rozpocznij naukę
intend
prezentować
rozpocznij naukę
present
Uczestniczyć
rozpocznij naukę
attend
burmistrz
rozpocznij naukę
the Mayor
Prowizja
rozpocznij naukę
provision
ekspansja
rozpocznij naukę
expansion
Regulacje/dostosowanie
rozpocznij naukę
adjustment
ustalenie/plan
rozpocznij naukę
atramgement
błąd
rozpocznij naukę
error
Wina
rozpocznij naukę
guilt
Wina/być winnym czegoś
rozpocznij naukę
fault
Przewidzieć
rozpocznij naukę
predict
dokładnie
rozpocznij naukę
exactly
Równomiernie/rówo
rozpocznij naukę
evenly
Dokładnie/trafnie
rozpocznij naukę
accurately
blisko
rozpocznij naukę
closely
Próbka
rozpocznij naukę
Sample
Odłam/frakcja
rozpocznij naukę
fraction
Ciężko/mocno
rozpocznij naukę
heavily
Szeroko
rozpocznij naukę
Widely
Odnosić się (do czegoś)
rozpocznij naukę
relate
Zamek zabezpieczające
rozpocznij naukę
security lock
przywiązany do
rozpocznij naukę
attached to
Wyposażony w
rozpocznij naukę
fitted in
wyposażony(meble)
rozpocznij naukę
furnished
Perfekcyjnie
rozpocznij naukę
Perfectly
skóra/skórzany
rozpocznij naukę
leather
Rozciągać
rozpocznij naukę
streek
żadki
rozpocznij naukę
rare
kruchy/łamliwy
rozpocznij naukę
fragile
płaskowyż
rozpocznij naukę
plateau
turystyka
rozpocznij naukę
tourism
rada/zarząd
rozpocznij naukę
council
czy
rozpocznij naukę
whether
sprawa/kwestia
rozpocznij naukę
issue
przeważyć
rozpocznij naukę
outweigh
Uszkodzenia/szkody
rozpocznij naukę
Damage
Władze
rozpocznij naukę
Authorities
porozumienie/zgoda
rozpocznij naukę
accord
ograniczone
rozpocznij naukę
restriction
najmniej
rozpocznij naukę
least
Wydawać się
rozpocznij naukę
Seem
rozwiązywać (problem)
rozpocznij naukę
resolve (the problem)
Zajmować
rozpocznij naukę
occupy
Rozłożyć, rozprzestrzenić
rozpocznij naukę
spread
Osiągnąć/dosięgać
rozpocznij naukę
reach
Przeciwko
rozpocznij naukę
Against
Przyciągać
rozpocznij naukę
Attract
Ciągnąć/wlec
rozpocznij naukę
drag
chwytać
rozpocznij naukę
grab
Gruby/gęsty
rozpocznij naukę
thick
Kontuzja/urazu
rozpocznij naukę
Injury
Szkoda/krzywda
rozpocznij naukę
harm
maniera
rozpocznij naukę
manner
Droga/sposób
rozpocznij naukę
way
Przyczyna/powód
rozpocznij naukę
cause
Szczelny
rozpocznij naukę
airtight
Słoik
rozpocznij naukę
Jar
Przechowywać
rozpocznij naukę
Store
Stos/sterta
rozpocznij naukę
pile/stock
Alpinista/wspinacz
rozpocznij naukę
climber
Profesja / zawód
rozpocznij naukę
profession
Schronisko narciarskie
rozpocznij naukę
ski lodge
Lokalizacja
rozpocznij naukę
Location
Przychodzić z trudnością
rozpocznij naukę
found is difficult
Wyposażenie/sprzęt
rozpocznij naukę
Equipment
Preferować/woleć
rozpocznij naukę
prefer
Kierunek
rozpocznij naukę
Direction
Trasa
rozpocznij naukę
Route
Zapobiegać
rozpocznij naukę
prevent
Odprowadzać/zaprowadzać
rozpocznij naukę
guide
Przyznawać się
rozpocznij naukę
grant
Dozwolony
rozpocznij naukę
allowed
Oferować
rozpocznij naukę
Offer
żądanie
rozpocznij naukę
demand
Prośba
rozpocznij naukę
Request
Pytanie/kwestia
rozpocznij naukę
question
Uzupełniać/dostarczać
rozpocznij naukę
supply
Natknąć się na
rozpocznij naukę
Come against
Obwiniać/wina
rozpocznij naukę
blame
Odbierać kogoś
rozpocznij naukę
pick up
Odłożyć na później
rozpocznij naukę
postpone
Przełożyć coś
rozpocznij naukę
put off

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.