Survillance kartkowka marzec 3

 0    68 fiszek    gosiek76
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
zapobieganie przestępczości
rozpocznij naukę
crime prevention
zniechęca do przestępstwa
rozpocznij naukę
deterrent to crime
autorytety
rozpocznij naukę
the authorities
przechowywać informacje
rozpocznij naukę
store the information
na czas nieokreślony
rozpocznij naukę
indefinitely
tablica rejestracyjna
rozpocznij naukę
number plate
rozpoznawanie umożliwia
rozpocznij naukę
recognition enables
monitorowanie
rozpocznij naukę
to monitor
zapisuj informacje o swoich nawykach i ruchach
rozpocznij naukę
record information about ouer habits and movements
monitorowanie danych użytkownika
rozpocznij naukę
user-data monitoring
aplikacje
rozpocznij naukę
applicances
wysyła dane do producentów i firm
rozpocznij naukę
sends data to manufacturers and businesses
śledzenie telefonu komórkowego
rozpocznij naukę
mobile phone tracking
może śledzić
rozpocznij naukę
can keep track of
dowolna lokalizacja osoby
rozpocznij naukę
any individual’s location
technologia rozpoznawania twarzy
rozpocznij naukę
facial recignition technology
potrafi zidentyfikować każdą osobę
rozpocznij naukę
can identify any individual
dostęp do danych
rozpocznij naukę
accesses data
Oprogramowanie uzyskuje dostęp do danych o osobie za pośrednictwem serwisów społecznościowych
rozpocznij naukę
Software then accesses data about the person via social networking websites
kamery monitorujące
rozpocznij naukę
surveillance cameras
dozór / nadzór/ inwigilacja
rozpocznij naukę
surveillance
technologia nadzoru
rozpocznij naukę
surveillance technology
utrzymanie bezpieczeństwa lub naruszenie prywatności
rozpocznij naukę
keeping up safe or an invasion of privacy
kamery CCTV
rozpocznij naukę
cctv camera
potencjalni przestępcy
rozpocznij naukę
potential criminals
ich działanie może zostać sfilmowane, a to działa odstraszająco na przestępstwo
rozpocznij naukę
their action might be filmed and this acts as a deterrent to crime
zidentyfikować
rozpocznij naukę
identify
uzyskanie informacji
rozpocznij naukę
to obtain information
uznanie, docenienie
rozpocznij naukę
recognition, appreciation
płyta
rozpocznij naukę
record
zezwolenie
rozpocznij naukę
permit
spadek / zmniejszenie
rozpocznij naukę
decrease
apelacja
rozpocznij naukę
appeal
śledzić
rozpocznij naukę
to follow
śledzić
rozpocznij naukę
keep track
obserwować
rozpocznij naukę
monitor
odstraszający
rozpocznij naukę
deterrent
próbnik
rozpocznij naukę
tester
mikroczip
rozpocznij naukę
micro chip
mają na celu zapobieganie oszustwom związanym z kartami kredytowymi
rozpocznij naukę
are designed to prevent credit card fraud
rozpoznanie pomaga
rozpocznij naukę
recognition helps
śledzić skradzione samochody
rozpocznij naukę
to keep track of stolen cars
aparat telefoniczny, aby zrobić zdjęcie złodzieja
rozpocznij naukę
phone camera to take photo of the thief
obywatel
rozpocznij naukę
a citizen
osoba przestrzegająca prawo
rozpocznij naukę
a law-abiding person
uczciwy człowiek
rozpocznij naukę
honest person
naprawdę uważam karty kredytowe powinny być zakazane
rozpocznij naukę
I really think credit cards should be banned
może się zdarzyć
rozpocznij naukę
likely to happen
Nie jestem tego taki pewien
rozpocznij naukę
I’m not so sure
Zgadza się
rozpocznij naukę
That’s right
Wydaje mi się, że cierpią ludzie o niższych dochodach
rozpocznij naukę
It seems to me that it’s the people on lower incomes that suffer
to wystarczy
rozpocznij naukę
it is enough
Nie jestem pewien, czy banowanie kart kredytowych jest odpowiedzią
rozpocznij naukę
I’m not sure that banning credit cards is the answer
Ok, ale jak widzę twój punkt widzenia, wkrótce nastąpi kolejny kryzys kredytowy
rozpocznij naukę
Ok, but the way I see your point, there will be another credit crisis soon
Nie zgadzam się z tobą
rozpocznij naukę
I don’t agree with you
wstrząśnięty
rozpocznij naukę
thrilled
żenujący
rozpocznij naukę
embarrassing
uznanie
rozpocznij naukę
recognition
nad ksiezycem
rozpocznij naukę
over the moom
zafascynowany
rozpocznij naukę
fascinated
niezgrabny
rozpocznij naukę
awkward
uspokojony
rozpocznij naukę
relieved
pod wrażeniem
rozpocznij naukę
impressed
trzęsąc się jak liść
rozpocznij naukę
shaking like a leaf
sfrustrowany
rozpocznij naukę
frustrated
żałuję, że ziemia nie będzie
rozpocznij naukę
wished the earth would
połknąć mnie
rozpocznij naukę
swallow me up
sprawiła, że ​​moja kolej żołądka
rozpocznij naukę
made my stomach turn

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.