Z zeszytu i książek

 0    147 fiszek    arturnieckarz
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
advice / tip / hint / clue / guideline
rozpocznij naukę
rada / wskazówka / podpowiedź
suitcase
rozpocznij naukę
walizka
luggage
rozpocznij naukę
bagaż
in the photo
rozpocznij naukę
na zdjęciu
screen
rozpocznij naukę
ekran
for instance / for example
rozpocznij naukę
na przykład
cutlery
rozpocznij naukę
sztućce
take off (by plane) // land
rozpocznij naukę
startować (samolotem) / lądować
take off clothes // put on
rozpocznij naukę
zdejmować ubrania // zakładać
furniture
rozpocznij naukę
meble
make sure
rozpocznij naukę
upewniać się
chart
rozpocznij naukę
wykres
meaning
rozpocznij naukę
znaczenie
talk / conversation
rozpocznij naukę
rozmowa
fast / rapidly / quickly
rozpocznij naukę
szybko
average
rozpocznij naukę
średni / przeciętny
realise
rozpocznij naukę
zrozumieć, zdać sobie sprawę, uświadomić sobie
knowledge
rozpocznij naukę
wiedza
reason
rozpocznij naukę
przyczyna / powód
cover
rozpocznij naukę
pokryć / okładka / pokrowiec
meet deadline
rozpocznij naukę
dotrzymywać terminy
school year
rozpocznij naukę
rok szkolny
be aware of
rozpocznij naukę
być świadomym
attend
rozpocznij naukę
uczęszczać / brać udział
be afraid of
rozpocznij naukę
obawiać się
learn by heart / memorise
rozpocznij naukę
nauczyć się na pamięć
complains about
rozpocznij naukę
narzekać, skarżyć się
history
rozpocznij naukę
historia
pace
rozpocznij naukę
tempo
slow
rozpocznij naukę
wolny
currently/ these days/ at present/ presently
rozpocznij naukę
obecnie
why
rozpocznij naukę
dlaczego
at all
rozpocznij naukę
wcale
lead life
rozpocznij naukę
prowadzić życie
busy/ hectic
rozpocznij naukę
zajęty/ gorączkowy
take care of/ care about
rozpocznij naukę
opiekować się
be keen on/ be fond of
rozpocznij naukę
lubić coś/ interesować się
on the one (other) hand
rozpocznij naukę
z jednej (drugiej) strony
be able to/ can
rozpocznij naukę
być w stanie/ móc
relay on/ count
rozpocznij naukę
polegać na/ liczyć na
count to (10)
rozpocznij naukę
liczyć (do 10)/ odliczać
already
rozpocznij naukę
już
get on well with/ get along with
rozpocznij naukę
dobrze żyć z...
die/ pass away
rozpocznij naukę
umierać
a bit/ a little bit/ quite/ slightly
rozpocznij naukę
trochę/ mało
come
rozpocznij naukę
przychodzić / iść
tasty
rozpocznij naukę
smaczny
try to
rozpocznij naukę
próbować
really
rozpocznij naukę
naprawdę
satisfied/ pleased/ glad/ content/ delighted
rozpocznij naukę
zadowolony
(un)fortunately/ (un)luckily
rozpocznij naukę
na szczęście (niestety)
(im)possible
rozpocznij naukę
(nie)możliwy
probably/ possibly/ perhaps/ maybe/ may/ might
rozpocznij naukę
prawdopodobnie, może
yet
rozpocznij naukę
jeszcze / już
if
rozpocznij naukę
jeśli/ jeżeli
come back/ be back/ return
rozpocznij naukę
wracać
nuclear family
rozpocznij naukę
"mała" rodzina (2+1)
express
rozpocznij naukę
wyrazić
expression
rozpocznij naukę
wyrażenie
have/ take a look at
rozpocznij naukę
spojrzeć na
go away
rozpocznij naukę
wyjeżdżać/ odejść
have fun
rozpocznij naukę
dobrze się bawić
pay for
rozpocznij naukę
płacić za
fill in/ complete
rozpocznij naukę
uzupełnić
stamp
rozpocznij naukę
znaczek pocztowy
trip
rozpocznij naukę
wycieczka
leave
rozpocznij naukę
zostawić/ opuszczać
description
rozpocznij naukę
opis
completely/ absolutely/ definitely
rozpocznij naukę
całkowicie/ zdecydowanie
take part in/ participate in /
rozpocznij naukę
brać udział/ uczestniczyć
attend
rozpocznij naukę
uczęszczać
simple/ easy
rozpocznij naukę
prosty
practical
rozpocznij naukę
praktyczny
also/ too/ as well as
rozpocznij naukę
również / też / także
chatter box
rozpocznij naukę
papla/ gaduła
listener
rozpocznij naukę
słuchacz
notice
rozpocznij naukę
zauważyć/ dostrzec
nobody/ no one
rozpocznij naukę
nikt
be interested in something
rozpocznij naukę
interesować się czymś
rather
rozpocznij naukę
raczej
must
rozpocznij naukę
musieć (wewn)
have to
rozpocznij naukę
musieć (zewn)
I don't have to
rozpocznij naukę
Nie muszę
anything
rozpocznij naukę
nic
something
rozpocznij naukę
coś
nothing
rozpocznij naukę
nic
everything
rozpocznij naukę
wszystko
serious(ly)
rozpocznij naukę
poważny(poważnie)
although
rozpocznij naukę
mimo że / chociaż
differ
rozpocznij naukę
różnić się
trait/ quality/ feature
rozpocznij naukę
cecha
sensible
rozpocznij naukę
rozsądny/ sensowny
there were
rozpocznij naukę
byli
minority
rozpocznij naukę
mniejszość
majority
rozpocznij naukę
większość
involve in sth
rozpocznij naukę
zaangażowanie w
stick to
rozpocznij naukę
trzymać się
frame
rozpocznij naukę
rama
noise
rozpocznij naukę
hałas
mistake
rozpocznij naukę
błąd
appointment
rozpocznij naukę
spotkanie/ wizyta
tired
rozpocznij naukę
zmęczony
angry
rozpocznij naukę
zły
sad
rozpocznij naukę
smutny
When it comes to...
rozpocznij naukę
Jeśli chodzi o...
image of my future
rozpocznij naukę
obraz mojej przyszłości
short-term goals
rozpocznij naukę
Cele krótkoterminowe
long-term goals
rozpocznij naukę
długoterminowe cele
Firstly,
rozpocznij naukę
Po pierwsze,
Two directions
rozpocznij naukę
Dwa kierunki
direction
rozpocznij naukę
kierunek
as long as it is possible
rozpocznij naukę
tak długo, jak to możliwe
achieve my objectives
rozpocznij naukę
osiągnąć swoje cele
6-year preparation
rozpocznij naukę
6-letnie przygotowanie
make up my mind
rozpocznij naukę
zdecydować się
at the beginning
rozpocznij naukę
na początku
graduate from studies
rozpocznij naukę
ukończyć studia
field of studies
rozpocznij naukę
kierunek studiów
claim/state
rozpocznij naukę
twierdzenie/
skills/abilities
rozpocznij naukę
umiejętności
useful knowledge
rozpocznij naukę
przydatna wiedza
implement knowledge into sth
rozpocznij naukę
wdrożyć/ zaimplementować wiedzę w...
to sum up
rozpocznij naukę
Podsumowując
introduce convenient conditions
rozpocznij naukę
stworzyć dogodne warunki
usual/typical/average/common/ordinary
rozpocznij naukę
typowy/zwyczajny/zwykły/pospolity
get up
rozpocznij naukę
wstawać/podnosić się
except/apart from
rozpocznij naukę
z wyjątkiem / oprócz
on weekdays
rozpocznij naukę
w tygodniu
comb
rozpocznij naukę
grzebień
change my mind
rozpocznij naukę
zmienić zdanie
at least
rozpocznij naukę
przynajmniej / co najmniej
be in a rush
rozpocznij naukę
być w pośpiechu
both
rozpocznij naukę
oba / obaj / obie / oboje
however
rozpocznij naukę
jednakże/ jednak/ natomiast/ niemniej jednak
in particular/ particularly
rozpocznij naukę
w szczególności / szczególnie / zwłaszcza
begin/start with
rozpocznij naukę
zacząć od
yet
rozpocznij naukę
jeszcze / już
already
rozpocznij naukę
już/ poprzednio
set up/ establish
rozpocznij naukę
ustanowić/ ustalić
everyday
rozpocznij naukę
codzienny
reply/ respond
rozpocznij naukę
odpowiedź
detailed
rozpocznij naukę
szczegółowy
job
rozpocznij naukę
praca
work
rozpocznij naukę
praca (np. jedno zadanie, zajęcie)
task
rozpocznij naukę
zadanie
do my best
rozpocznij naukę
co w mojej mocy
look at
rozpocznij naukę
patrzeć/ spojrzeć

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.