biochemiaS 80-85

 0    56 fiszek    chomikmimi
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie język polski Odpowiedź język polski
Glikoza jest
rozpocznij naukę
łańcuchem reakcji przekształcających glukozę w pirogronian z jednoczesnym wytwarzaniem stosunkowo małych ilości ATP
W ogranizmach tlenowych glikoliza jest
rozpocznij naukę
etapem wstępnym kwasu cytynowego i łańcucha transportu elektronów, uwalniających większosćenergii zawartej w cz. glukozy
W warunkach tlenowych glikoliza
rozpocznij naukę
pirogronian dostaje się do mitochondriów, gdzie ulega całkowitemu utlenieniu do co2 i h2o.
Gdy ilość tlenu jest niewystarczająca, glikoliza
rozpocznij naukę
pirogronian jest przekształcany w mleczan
Gdzie ilość tlenu jest niewystarczająca?
rozpocznij naukę
W aktywnie kurczących się mięśniach
W warunkach beztlenowych drożdze przeksztalcaja
rozpocznij naukę
pirogronian w etanol
Tworzenie się etanolu lub mleczanu z glukozy jest
rozpocznij naukę
przykładem fermentacji
Glikoliza zachodzi w...
rozpocznij naukę
cytoplazmie
Glikoliza 1 faza
rozpocznij naukę
przekształcenie glukozy we fruktozo-1,6-bisfosforan
Etapy, glikoliza 1 faza
rozpocznij naukę
fosforylacja, izomeryzacja i druga fosforylacja
Cel początkowych etapów glikolizy
rozpocznij naukę
wychwycenie substratu w komórce i utworzenie zw. łatwo ulegającego rozszczepieniu na fosforylowane jednostki trójwęglowe.(-> potem te wykorzystane do uzyskiwania ATP)
Glukoza jakiemu zasadniczemu przekształceniu ulega?
rozpocznij naukę
Jest fosforylowana fosforanem pochodzącym
co katalizuje enzym heksokinaza i czego wymaga?
rozpocznij naukę
Wymaga jonow Mg2+; katalizuje przeniesienie gr. fosforanowej z ATP na gr. hydroksylową przy c-6 glukozy
II etap glikolizy
rozpocznij naukę
Izomeryzacja glukozo-6-fosforanu do fruktozo-6-fosforanu
II etap glikolizy; szescioczlonowy pierscien piraozowy glukozo-6-fosforanu jest przeksztalcony w
rozpocznij naukę
5-czlonowy pierscien furanozowy fruktozo-6-fosforanu
II etap glikolizy, otwarte formy lancuchowe glukozy i fruktozy maja...
rozpocznij naukę
glukoza: grupa aldehydowa przy weglu c1, fruktoza; grupa ketonowa przy c2
II etap glikolizy: grupa aldehydowa przy c1 reaguje z
rozpocznij naukę
gr. hydroksylowa przy c5 tworzac pierscien piranozowy
II etap glikolizy: grupa ketonowa przy c-2 reaguje z...
rozpocznij naukę
hydroksylem przy c5 tworzac pierscien furanozowy
Fruktozo-6-fosforan, co sie z nim dzieje/
rozpocznij naukę
jest fosforylowany przez ATP do fruktozo-1,6-bisfosforanu
Aldehyd 3-fosfoglicerynowy jest związkiem
rozpocznij naukę
bezposrednio wchodzacym w dalszy etap szlaku glikolitycznego
fosfodihydroksyaceton jest zwiazkiem
rozpocznij naukę
ktory nie wchodzi bezposrednio w dalszy etap szlaku glikotycznego, ale moze byc latwo przeksztalcony w aldehyd-3-fosfoglicernowy
Izomer fosfodihydroksyacetonu, ktory jest ketozą
rozpocznij naukę
aldehyd 3-fosfoglicerynowy, ktorty jest aldozą
Izomeryzacja fosfodihydroksyacetonu i aldehydu 3-fosfoglicerynowego katalizuje
rozpocznij naukę
izomeraza triozofosforanowa, to szybka i odwracalna reakcja
Dzięki działaniu aldolazy i izomerazy triozofosforanowej
rozpocznij naukę
z 1 cz. fruktozo-1,6-bifosforanu tworzą się 2 cz. aldehydu 3-fosfoglicerynowego
Pierwsza reakcja, 3 etap glikolizy
rozpocznij naukę
przekształcenie aldehydu 3-fosfoglicerynowego w 1,3-bisfosfoglicerynian(1,3-BPG). Katalizowane przez dehydrogenazę aldehydu 3-fosfoglicerynowego
przekształcenie aldehydu 3-fosfoglicerynowego w 1,3-bisfosfoglicerynian(1,3-BPG): jaki charakter?
rozpocznij naukę
oksydoredukcyjny, prowadzi do utworzenia zw. fosforanowego o wysokim potencjale.
przekształcenie aldehydu 3-fosfoglicerynowego w 1,3-bisfosfoglicerynian(1,3-BPG): grupa aldehydowa przy c-1
rozpocznij naukę
jest przeksztalcana w acylofosforan(mieszany bezwodnik kw. fosforowego i karboksylowego)
Acylofosforan, co dostarcza energii niezbednej do jego utworzenia?
rozpocznij naukę
Utlenienie grupy aldehydowej
c-1 w 1,3-BPG znajduje się
rozpocznij naukę
na tym samym stopniu utlenienia co kwas karboksylowy
Utworzenie acylofosforanu, akceptorem elektronów jest...
rozpocznij naukę
NAD+
Pierwsza reakcja syntezy ATP w procesie gikolizy
rozpocznij naukę
Przenoszenie grupy fosforanowej 1,3-BPG
Przeniesienie grupy fosforanowej z acylofosforanu(1,3BPG) na ADP katalizuje
rozpocznij naukę
kinaza fosfoglicerynianowa
Przeniesienie grupy fosforanowej z acylofosforanu(1,3BPG) na ADP: produkty reakcji
rozpocznij naukę
ATP i 3-fosfoglicerynian
Rezultaty reakcji katalizowanych przez dehydrogenazą aldehydu-3-fosfoglicernyowego i kinazę fosfoglicerynianową
rozpocznij naukę
Aldehyd 3-fosfoglicerynowy jest utleniany do 3-fosfoglicerynianiu, redukcja NAD+ do NADH, tworzy sie ATP z ADP i Pi
W ostatniej fazie glikolizy 3-fosfoglicerynian jest przekształcany w
rozpocznij naukę
pirogronian i tworzy się druga cz. ATP
3 faza glikolizy: pierwsza reakcja
rozpocznij naukę
przegrupowanie wewnątrzcząsteczkowe, dokonuje go enzym fosfogliceromutaza, przemieszczając pozycję gr. fosforanowej
Fosfogliceromutaza przemieszcza grupę fosforanową podczas
rozpocznij naukę
przekształcenia 3-fosfoglicerynianiu w 2-fosfoglicerynian
3 faza glikolizy: 2 reakcja
rozpocznij naukę
Dehydratacja cz. 2-fosfoglicerynianiu, prowadzi do powstania enolu(fosfoenolopirogronianiu)
Reakcja odwadniania 3 faza glikolizy
rozpocznij naukę
katalizowana przez enolazę, zwieksza potencjal przenoszenia grupy fosforanowej
Enolofosforan ma
rozpocznij naukę
wysoki potencjał przenoszenia grup fosforanowych, natomiast ester fosforanowy zwykłego alkoholu-niski
Ostatnią reakcja 3 faza glikolizy
rozpocznij naukę
tworzenie pirogronianu przy jednoczesnej produkcji ATP
Kinaza pirogronianowa katalizuje
rozpocznij naukę
nieodwracalne przeniesienie grupy fosforanowej z fosfoenelopirogronianu na ADP
Reakcja sumaryczna, przekształcenie glukozy w pirogronian
rozpocznij naukę
glukoza + 2Pi + 2ADP +2NAD+ -> 2pirogronian + 2ATP+ 2NADH + 2h+ + 2h2o
Fosforylacja substratowa to
rozpocznij naukę
reakcja chemiczna, która ma miejsce, gdy reszta fosforanowa zostanie przeniesiona ze zw. ufosforylowanego substratu na ADP przez kinazy
Fosforylacja substratowa nie wymaga... i zachodzi...
rozpocznij naukę
nie wymaga udzialu tlenu, zachodzi w glikolizie i cuklu krebsa
Fosforylacja substratowa pozwala
rozpocznij naukę
miesniom szkieletowym funkcjonowac sprawnie podczas duzego wysilku fizycznego przy niedostatecznym doplywie tlenu
Reakcje glikotyczne nieodwracalne są katalizowane przez
rozpocznij naukę
heksokinazę, glukokinazę, fosfofruktokinazę i kinazę pirogronianową
Fosfofruktozokinaza jest slinie hamowana przez
rozpocznij naukę
ATP. Hamowanie to może byc szybko zniesione prez 5'AMP dajac sygnal, ze potrzebny jest wzrost szybkosci glikolizy.
Enzymy, ktore katalizuja reakcje przebiegajace w odrwotynm kierunku do nieodwaraclnych etapow glikolizy
rozpocznij naukę
glukozo-6-fosfotaza, fruktozo-1,6-bisfosfataza, karboksylaza pirogronianowa, karboksykinaza fesfoenelopirogronianowa
Fruktoza po fosforylacji do
rozpocznij naukę
fruktozo-1-fosforanu wchodzi do szlaku glikolizy umijając główne miejsca regulcyjne
Co się dzieje, gdy fruktoza zmienia się w fruktozo-1-fosforan
rozpocznij naukę
Powstaje więcej pirogronianu i acetylu coA niz potrzebne do tworzenia ATP. W watrobie i tk. tluszczowej nasilenie lipogenezy -> rozwoj otylosci
W glikolizie zachodzącej w erytrocytach może
rozpocznij naukę
być ominięta pierwsza reakcja tworzenia ATP
W erytrocytach reakcja katal. przez kinazę fosfoglicerynianową może
rozpocznij naukę
byc w pewnym stopniu zastapiona reakcją mutazy bisfosfoglicerynianowej, która katalizuje przekształcenie 1,3bisfosfoglicerynianiu do 2,3bisfosfoglicerynaniu
2,3bisfosfoglicerynian ulega hydrolizie do
rozpocznij naukę
3-fosfoglicerynianu i Pi; reakcja katalizowana przez fosfatazę 2,3-bisfosfoglicerynianowa
hydrolzia 2,3bisfosfoglicerynian, zysk energytyczny atp?
rozpocznij naukę
brak; korzysc dla erytrocytow bo pozwala to na przebieg glikolizy nawet w warunkach minimalnego zapotrzebowania na ATP
2,3-bisfosfoglicerynian występujący w komorce w duzym stezeniu laczy sie z...
rozpocznij naukę
hemoglobiną, powodując zmniejszenie jej powinowactwa do tlenu i przesunięcie krzywej dysocjacji oksyhemoglobiny w prawo

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.