State and Society – Basic Polish Vocabulary

5  1    51 fiszek    Fiszkoteka
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
army
rozpocznij naukę
armia
campaign
rozpocznij naukę
kampania
civil war
rozpocznij naukę
wojna domowa
country
rozpocznij naukę
państwo
court
rozpocznij naukę
sąd
crime
rozpocznij naukę
zbrodnia
democracy
rozpocznij naukę
demokracja
MP
rozpocznij naukę
poseł
discovery
rozpocznij naukę
odkrycie
election
rozpocznij naukę
wybory
government
rozpocznij naukę
rząd
history
rozpocznij naukę
historia
independence
rozpocznij naukę
niepodległość
individual
rozpocznij naukę
jednostka
institution
rozpocznij naukę
instytucja
king
rozpocznij naukę
król
law
rozpocznij naukę
prawo
leader
rozpocznij naukę
przywódca
left-wing
rozpocznij naukę
lewicowy
member
rozpocznij naukę
członek
nation
rozpocznij naukę
naród
news
rozpocznij naukę
wiadomości
non-governmental organization (NGO)
rozpocznij naukę
organizacja pozarządowa
organization
rozpocznij naukę
organizacja
parliament
rozpocznij naukę
parlament
party
rozpocznij naukę
partia
passport
rozpocznij naukę
paszport
peace
rozpocznij naukę
pokój
people
rozpocznij naukę
ludzie
police
rozpocznij naukę
policja
policy
rozpocznij naukę
polityka
politician
rozpocznij naukę
polityk
politics
rozpocznij naukę
polityka
population
rozpocznij naukę
ludność
president
rozpocznij naukę
prezydent
prime minister (PM)
rozpocznij naukę
premier
public
rozpocznij naukę
publiczny
right
rozpocznij naukę
prawo
right-wing
rozpocznij naukę
prawicowy
society
rozpocznij naukę
społeczeństwo
taxes
rozpocznij naukę
podatki
to govern
rozpocznij naukę
rządzić
to have a right to sth
rozpocznij naukę
mieć prawo do czegoś
to lose
rozpocznij naukę
przegrać
to vote
rozpocznij naukę
głosować
to win
rozpocznij naukę
wygrać
trade union
rozpocznij naukę
związek zawodowy
view
rozpocznij naukę
pogląd
war
rozpocznij naukę
wojna
republic
rozpocznij naukę
republika
state and society
rozpocznij naukę
państwo i społeczeństwo

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.