Podstawowe Czasowniki - Grundverben

5  1    105 fiszek    Fiszkoteka
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
bić / uderzać
rozpocznij naukę
schlagen
schlägt - schlug - hat geschlagen
brać
rozpocznij naukę
nehmen
nimmt - nahm - hat genommen
być
rozpocznij naukę
sein
sein - war - ist gewesen
ciąć
rozpocznij naukę
schneiden
ciągnąć
rozpocznij naukę
ziehen
zieht - zog - hat gezogen
czyścić
rozpocznij naukę
putzen
dmuchać
rozpocznij naukę
blasen
bläst - blies - geblasen
działać
(funkcjonować)
rozpocznij naukę
laufen
läuft - lief - ist gelaufen
eksperymentować
rozpocznij naukę
experimentieren
eksportować
rozpocznij naukę
exportieren
eliminować
rozpocznij naukę
eliminieren
funkcjonować
rozpocznij naukę
funktionieren
generować
rozpocznij naukę
generieren
identyfikować
rozpocznij naukę
identifizieren
improwizować
rozpocznij naukę
improvisieren
informować
rozpocznij naukę
informieren
inspirować
rozpocznij naukę
inspirieren
interweniować
rozpocznij naukę
intervenieren
iść
rozpocznij naukę
gehen
geht - ging - ist gegangen
kłamać
rozpocznij naukę
lügen
lügt - log - hat gelogen
klasyfikować
rozpocznij naukę
klassifizieren
konsumować
rozpocznij naukę
konsumieren
krytykować
rozpocznij naukę
kritisieren
mieć
rozpocznij naukę
haben
hat - hatte - hat gehabt
mieszkać
rozpocznij naukę
wohnen
móc
(czasownik modalny)
rozpocznij naukę
können
kann - konnte - hat gekonnt
mordować
rozpocznij naukę
morden
mówić
(komu, czemu)
rozpocznij naukę
sagen
mówić
(co / + mit)
rozpocznij naukę
sprechen
spricht - sprach - hat gesprochen
myć
rozpocznij naukę
waschen
wäscht - wusch - hat gewaschen
naprawiać
rozpocznij naukę
reparieren
nienawidzić
rozpocznij naukę
hassen
nosić
(również ubranie)
rozpocznij naukę
tragen
trägt - trug - hat getragen
notować
rozpocznij naukę
notieren
obudzić kogoś
rozpocznij naukę
wecken
obudzić się
rozpocznij naukę
aufwachen
odpowiedzieć
rozpocznij naukę
antworten
ogłaszać
rozpocznij naukę
bekannt geben
organizować
rozpocznij naukę
organisieren
ostrzegać
rozpocznij naukę
warnen
oszczędzać
rozpocznij naukę
sparen
otrzymywać
rozpocznij naukę
bekommen
oznaczać
rozpocznij naukę
bedeuten
pakować
rozpocznij naukę
packen
palić papierosy
rozpocznij naukę
rauchen
patrzeć
rozpocznij naukę
schauen
pisać
rozpocznij naukę
schreiben
schreibt - schrieb - hat geschrieben
płacić
rozpocznij naukę
bezahlen
podawać
rozpocznij naukę
geben
geben - gab - hat gegeben
podążać za kimś
rozpocznij naukę
folgen
pokazywać
rozpocznij naukę
zeigen
pomagać
rozpocznij naukę
helfen
hilft - half - hat geholfen
powtarzać
(robić jeszcze raz)
rozpocznij naukę
wiederholen
pozwalać
rozpocznij naukę
erlauben
prać
rozpocznij naukę
waschen
wäscht - wusch - hat gewaschen
pragnąć
rozpocznij naukę
wünschen
prezentować
rozpocznij naukę
präsentieren
prosić
rozpocznij naukę
bitten
bittet - bat - hat gebeten
przynosić
rozpocznij naukę
bringen
bringt - brachte - hat gebracht
pytać
rozpocznij naukę
fragen
radzić
rozpocznij naukę
raten
rät - riet - hat geraten
ranić
rozpocznij naukę
verletzen
ratować
rozpocznij naukę
retten
reagować
rozpocznij naukę
reagieren
redukować
rozpocznij naukę
reduzieren
rejestrować
rozpocznij naukę
registrieren
robić
(czynić)
rozpocznij naukę
tun
tut - tat - hat getan
robić
rozpocznij naukę
machen
rosnąć
rozpocznij naukę
wachsen
wächst - wuchs - ist gewachsen
rozmawiać
rozpocznij naukę
sprechen
rozwiązywać
(np. problem)c
rozpocznij naukę
lösen
ryzykować
rozpocznij naukę
riskieren
rzucać
rozpocznij naukę
werfen
wirft - warf - hat geworfen
siadać
rozpocznij naukę
sich setzen
sięgać
rozpocznij naukę
greifen
śledzić
rozpocznij naukę
folgen
służyć
rozpocznij naukę
dienen
słyszeć
rozpocznij naukę
hören
sprawdzać
rozpocznij naukę
prüfen
sprzeciwiać się
rozpocznij naukę
widersprechen
sprzedawać
rozpocznij naukę
verkaufen
stawać się
rozpocznij naukę
werden
wird - wurde - ist geworden
uzupełniać
rozpocznij naukę
ergänzen
używać
rozpocznij naukę
benutzen
walczyć
rozpocznij naukę
kämpfen
wątpić
rozpocznij naukę
zweifeln
widzieć
rozpocznij naukę
sehen
sieht - sah - hat gesehen
wieszać
rozpocznij naukę
hängen
wybierać
rozpocznij naukę
wählen
wybuchnąć
(eksplodować)
rozpocznij naukę
explodieren
wyjaśniać
rozpocznij naukę
erklären
wysyłać
rozpocznij naukę
schicken
wysyłać
rozpocznij naukę
senden
akceptować
rozpocznij naukę
akzeptieren
zaczynać
rozpocznij naukę
beginnen
zamykać
rozpocznij naukę
schließen
schließt - schloss - hat geschlossen
zdać / zaliczyć
rozpocznij naukę
bestehen
besteht - bestand - hat bestanden
zepsuć / zniszczyć
rozpocznij naukę
kaputtmachen
zgadywać
rozpocznij naukę
raten
rät - riet - geraten
złapać
(np. w dłonie)
rozpocznij naukę
fangen
fängt - fing - hat gefangen
znajdować
rozpocznij naukę
finden
findet - fand - hat gefunden
zostawać
rozpocznij naukę
bleiben
bleibt - blieb - ist geblieben
zwalczać
rozpocznij naukę
bekämpfen
zwoływać
rozpocznij naukę
zusammenrufen
zwracać uwagę
rozpocznij naukę
beachten

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.