Szkoła i Edukacja - Schule und Bildung

5  1    68 fiszek    Fiszkoteka
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
akademia
rozpocznij naukę
die Akademie
die Akademien
korepetycje
rozpocznij naukę
die Nachhilfestunden
nur Plural
kurs
rozpocznij naukę
der Kurs
die Kurse
kurs językowy
rozpocznij naukę
der Sprachkurs
kurs przygotowawczy
rozpocznij naukę
der Vorbereitungskurs
die Vorbereitungskurse
szkoła handlowa
rozpocznij naukę
die Handelsschule
die Handelsschulen
być aktywnym na lekcji
rozpocznij naukę
im Unterricht aktiv sein
interesować się czymś
rozpocznij naukę
sich (+Akkusativ) für etwas interessieren
mieć dobre oceny
rozpocznij naukę
gute Noten haben
mieć złe oceny
rozpocznij naukę
schlechte Noten haben
nadrobić zaległości
rozpocznij naukę
nachholen
opuszczać zajęcia
rozpocznij naukę
schwänzen
otrzymać naganę
rozpocznij naukę
einen Rüffel bekommen
robić ćwiczenie
rozpocznij naukę
eine Übung machen
robić notatki
rozpocznij naukę
Notizen machen
robić postępy
rozpocznij naukę
Fortschritte machen
rozwiązać zadanie
rozpocznij naukę
eine Aufgabe lösen
uczyć się na pamięć
rozpocznij naukę
auswendig lernen
wkuwać
rozpocznij naukę
pauken
uważać na lekcji
rozpocznij naukę
aufpassen
wymazywać
(np. coś z zeszytu)
rozpocznij naukę
wegradieren
zaliczyć egzamin
rozpocznij naukę
eine Prüfung bestehen
zanotować
rozpocznij naukę
notieren
zapamiętywać
(nauczyć się na pamięć)
rozpocznij naukę
auswendig lernen
ściągać
(np. na teście)
rozpocznij naukę
abschreiben
wagarować
rozpocznij naukę
die Schule schwänzen
zostać przyjętym do szkoły
rozpocznij naukę
in die Schule kommen
uczęszczać do szkoły
rozpocznij naukę
die Schule besuchen
wydalić kogoś ze szkoły
rozpocznij naukę
jemanden aus der Schule entfernen
dyktando
rozpocznij naukę
das Diktat
die Diktate
egzamin końcowy
rozpocznij naukę
die Abschlussprüfung
die Abschlussprüfungen
egzamin pisemny
rozpocznij naukę
die schriftliche Prüfung
egzamin poprawkowy
rozpocznij naukę
die Nachprüfung
die Nachprüfung
egzamin ustny
rozpocznij naukę
die mündliche Prüfung
egzamin wstępny
rozpocznij naukę
die Aufnahmeprüfung
die Aufnahmeprüfung
konkurs
rozpocznij naukę
der Wettbewerb
die Wettbewerbe
matura
rozpocznij naukę
das Abitur
die Abiture
wynik egzaminu
rozpocznij naukę
das Prüfungsergebnis
die Prüfungsergebnisse
gorszy niż ktoś
rozpocznij naukę
schlechter als jemand
najgorszy
rozpocznij naukę
am schlimmsten
najlepszy
rozpocznij naukę
am besten
osiągnięcie
(sukces)
rozpocznij naukę
der Erfolg
die Erfolge
stawiać ocenę
rozpocznij naukę
eine Note geben
absolwent
rozpocznij naukę
der Absolvent
die Absolventen
geniusz
rozpocznij naukę
das Genie
die Genies
naukowiec
rozpocznij naukę
der Wissenschaftler
die Wissenschaftler
korepetytor
rozpocznij naukę
der Nachhilfelehrer
die Nachhilfelehrer
mądrala
rozpocznij naukę
der Besserwisser
die Besserwisser
mol książkowy
rozpocznij naukę
der Bücherwurm
die Bücherwürmer
wagarowicz
rozpocznij naukę
der Schulschwänzer
die Schulschwänzer
egzaminator
rozpocznij naukę
der Prüfer
die Prüfer
edukacja
rozpocznij naukę
die Bildung
kein Plural
edukować
rozpocznij naukę
ausbilden
encyklopedia
rozpocznij naukę
die Enzyklopädie
die Enzyklopädien
etyka
rozpocznij naukę
die Ethik
kein Plural
nagana
rozpocznij naukę
der Tadel
die Tadel
nagroda
rozpocznij naukę
der Preis
die Preise
nauki ścisłe
rozpocznij naukę
exakte Wissenschaften
obowiązkowy
rozpocznij naukę
obligatorisch
stołówka
rozpocznij naukę
die Mensa
die Mensas
streszczenie
(podsumowanie)
rozpocznij naukę
die Zusammenfassung
die Zusammenfassungen
streszczenie
(np. lektury)
rozpocznij naukę
die Kurzfassung
die Kurzfassungen
strój gimnastyczny
rozpocznij naukę
der Turnanzug
die Turnanzüge
trymestr
rozpocznij naukę
das Trimester
die Trimester
ulubiony przedmiot
rozpocznij naukę
das Lieblingsfach
die Lieblingsfächer
wycieczka szkolna
rozpocznij naukę
der Schulausflug
die Schulausflüge
wymiana
(np. uczniów, studentów)
rozpocznij naukę
der Austausch
kein Plural
zdolność
rozpocznij naukę
die Fähigkeit
kein Plural

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.