reported speech

 0    76 fiszek    danutamusial0
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
przyznać
rozpocznij naukę
to admit (that)
odpowiadać
rozpocznij naukę
to answer that
spierać się
rozpocznij naukę
to argue that
zapewniać
rozpocznij naukę
to assure me (that)
przekonywać, twierdzić
rozpocznij naukę
to claim (that)
narzekać
rozpocznij naukę
to complain (that)
zaprzeczać
rozpocznij naukę
to deny (that)
wykrzyknąć
rozpocznij naukę
to exclaim that
tłumaczyć
rozpocznij naukę
to explain that
informować
rozpocznij naukę
to inform me (that)
nalegać
rozpocznij naukę
to insist (that)
narzekać
rozpocznij naukę
to moan (that)
obiecywać
rozpocznij naukę
to promise (that)
protestować
rozpocznij naukę
to protest (that)
przypominać
rozpocznij naukę
to remind me (that)
odpowiadać
rozpocznij naukę
to reply that
wspominać
rozpocznij naukę
to mention (that)
narzekać
rozpocznij naukę
to grumple that
spekulować
rozpocznij naukę
to speculate that
ostrzegać
rozpocznij naukę
to warn me (that)
przekonywać
rozpocznij naukę
to convince me (that)
informować
rozpocznij naukę
to notify me that
spierają się o
rozpocznij naukę
argue about
zapytaj o
rozpocznij naukę
ask about
narzekać
rozpocznij naukę
complain (to me) about
marzyć o
rozpocznij naukę
dream about
informację o
rozpocznij naukę
enquire about
przypominam (mnie) o
rozpocznij naukę
remind (me) about
Opowiedz o
rozpocznij naukę
tell about
mówić o
rozpocznij naukę
talk about
podziwiam mnie za
rozpocznij naukę
admire me for
przeproś mnie za
rozpocznij naukę
apologise to me for
wiń mnie za
rozpocznij naukę
blame me for
krytykuj mnie za
rozpocznij naukę
criticise me for
przepraszam za
rozpocznij naukę
excuse me for
wybacz mi
rozpocznij naukę
forgive me for
chwal mnie za
rozpocznij naukę
praise me for
skarć mnie za
rozpocznij naukę
scold me for
dzięki za mnie
rozpocznij naukę
thank me for
życzyć
rozpocznij naukę
wish for
uzgodnić
rozpocznij naukę
agree on
komentować
rozpocznij naukę
comment on
pogratuluj mi
rozpocznij naukę
congratulate me on
decyzję w sprawie
rozpocznij naukę
decide on
nalegać na
rozpocznij naukę
insist on
kontynuować
rozpocznij naukę
keep on
sprzeciwić się
rozpocznij naukę
object to
oskarżyć mnie o
rozpocznij naukę
accuse me of
popieram
rozpocznij naukę
approve of
zapewnij mnie o
rozpocznij naukę
assure me of
poinformuj mnie o
rozpocznij naukę
inform me of
przyznaje się do
rozpocznij naukę
admit to
wyznać
rozpocznij naukę
confess to
wyrazić zgodę na
rozpocznij naukę
consent to
wyjaśnić (coś) komuś
rozpocznij naukę
explain (something) to somebody
sprzeciwić się
rozpocznij naukę
object to
odpowiedzi na
rozpocznij naukę
respond to
zauważyć
rozpocznij naukę
perceived (that)
zauważyć
rozpocznij naukę
notice (that)
zauważyć
rozpocznij naukę
remark (that)
przewidywać
rozpocznij naukę
foresee (that)
wywnioskować
rozpocznij naukę
coclude (that)
zapewniać
rozpocznij naukę
to assert (that)
uznać
rozpocznij naukę
acknowledge (that)
zwrócił uwag, wskazał
rozpocznij naukę
point out (that)
przewidział
rozpocznij naukę
predicted (that)
ujawnił
rozpocznij naukę
revealed (that)
stwierdził
rozpocznij naukę
stated (that)
sugerować
rozpocznij naukę
suggest ing
proponować
rozpocznij naukę
propose ing
polecić
rozpocznij naukę
recommend ing
zaprzeczać
rozpocznij naukę
to deny ing
pogratulować komus
rozpocznij naukę
congratulate me on ing
oskarżyć o
rozpocznij naukę
accuse me of ing
żądać
rozpocznij naukę
demand to
grozić
rozpocznij naukę
to threaten to do

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.