People, relationships and telephoning

 0    36 fiszek    blankarybka
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
Zazdrosny
On jest o mnie zazdrosny
rozpocznij naukę
jealous of
he is jealous of me
Niespokojny
niepokoiła się o swoje egzaminy
rozpocznij naukę
anxious
she was extremely anxious about her exams
Ambitny
Jab bardzo jesteś ambitny
rozpocznij naukę
ambitious
how ambitious are you?
Hojny
rozpocznij naukę
generous
Zbuntowany
mój 58 letni syn jest bardzo buntowniczy
rozpocznij naukę
rebelious
my 58-year-old son is very rebelious
Towarzyski
Jestem odpowiedzialna i towarzyska
rozpocznij naukę
sociable
I am sociable and responsible
Niezawodny solidny
Ta maszynka jest niezawodna
rozpocznij naukę
reliable
this gadget is reliable
Odpowiedzialny
Jestem odpowiedzialny za kluczowych klientów.
rozpocznij naukę
responsible
I'm responsible for the key clients.
Rozsądny
czy możesz być trochę bardziej rozsądna
rozpocznij naukę
sensible
can you be a bit more sensible?
Dorośli
rozpocznij naukę
adults
Świadomy
czy jesteś tego świadom
rozpocznij naukę
aware
are you aware of this?
Internat
rozpocznij naukę
a boarding school
Wartość cena
rozpocznij naukę
a value
Dzielić coś z kimś
Na Fb dajemy selfie
rozpocznij naukę
to share
we share selfies on FB
Walka
rozpocznij naukę
a fight
Banda paczka
wszyscy już są!
rozpocznij naukę
gang
the whole gang is here!
Opiekować się kimś
czy możesz się mną zaopiekawać
rozpocznij naukę
to take care of sb
can you take care of me?
Przeszkadzać komuś
Przestań zawracać głowę
rozpocznij naukę
to bother sb/ disturb
Wózek dziecięcy
rozpocznij naukę
a pushchair
Niejadek
rozpocznij naukę
a fussy eater
Siedzimy przy stole
rozpocznij naukę
we are at the table
Cenimy się na wzajem
rozpocznij naukę
we value each other
Kochamy się
rozpocznij naukę
we love each other
Kochamy się (w trójkącie)
rozpocznij naukę
we love one another
Patrzymy się na siebie cały czas
rozpocznij naukę
we look at one another all the time
Zaradny
rozpocznij naukę
resourceful
Wszędzie/ na całym ciele/ świecie/ pokoju
rozpocznij naukę
all over the body/ world/ room etc.
Plac zabaw
wózek jest na placu zabaw
rozpocznij naukę
a playground
the pushchair is in the playground
Wybierać numer
rozpocznij naukę
He's dialling a number
Wysyłać semesey
Mając połamane palce ona nie jest w stanie...
rozpocznij naukę
to text sb
With all her fingers broken she is not able to text
Odwiesić sluchawkę
Proszę się nie rozłączać
rozpocznij naukę
to hang up
Don’t hung up please!
Dzwonek w telefonie
rozpocznij naukę
a ringtone
Czy możesz do mnie oddzwonić?
rozpocznij naukę
Could you call me back?
Ona zostawiła wiadomość na jego poczcie
rozpocznij naukę
She left a message on his voicemail
Linia jest zajęta
rozpocznij naukę
The line is engaged/ busy
Nie mam zasięgu
rozpocznij naukę
There’s no network coverage

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.