prywatne lekcje

 0    335 fiszek    lantczak
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
Please don't blame the workers for being late. They couldn't know that a cow will hold the train traffic for over one hour
rozpocznij naukę
Proszę nie obwiniać pracowników za spóźnienie. Nie mogli wiedzieć, że krowa zatrzyma ruch pociągów na ponad godzinę
I've never expected such a rude behaviour of theirs. They will have to face consequences
rozpocznij naukę
Nigdy bym się nie spodziewał tak bezczelnego zachowania z ich strony. Oczywiście będą musieli ponieść konsekwencje
According to the weather forecast, driving conditions won't get better during the day, they can worsen. Because of that we shouldn't let the spactators go over the barriers
rozpocznij naukę
Według prognozy pogody warunki jazdy nie polepszą się w ciagu dnia, a mogą się pogorszyć. Dlatego nie pozwalajmy widzom przechodzić przez barierki
As far as I know him, he won't mind paying him in dollars. It will be much more important for him to avoid paying a double tax
rozpocznij naukę
O ile go znam, nie będzie mieć nic przeciwko temu, żeby zapłacono mu w dolarach. O wiele większe będzie dla niego aby uniknąć dwukrotnego zapłacenia podatku
Working according to the rules isn't always have to be good. If the driver who last Sunday hadn't taken passengers over the limit, he would have left many people standing in the rain
rozpocznij naukę
Pracowanie ściśle według przepisów nie musi zawsze być czymś dobrym. Kierowca który w zeszłą niedzielę nie zabierał by pasażerów ponad normę, zostawił by wielu ludzi stojących na deszczu
what does he look like?
rozpocznij naukę
jak on wygląda?
what is he like?
rozpocznij naukę
jaki on jest ? /z charakteru, zachowania/
what does he like?
rozpocznij naukę
co on lubi?
goat
rozpocznij naukę
koza
fair
rozpocznij naukę
targi
tie
rozpocznij naukę
krawat
tracksuit
rozpocznij naukę
dres
sweatshirt
rozpocznij naukę
bluza dresowa
sweatpants
rozpocznij naukę
spodnie dresowe
helpful
rozpocznij naukę
pomocny
fair
rozpocznij naukę
sprawiedliwy
strict
rozpocznij naukę
ścisły, rygorystyczny, surowy
I have known him for 10 years
rozpocznij naukę
znam go od 10 lat
I have been running for 10 years
rozpocznij naukę
biegam od 10 lat
bald
rozpocznij naukę
łysy
endangered species
rozpocznij naukę
zagrożone gatunki
blame for
rozpocznij naukę
winić, obciążyć odpowiedzialnością
expect
rozpocznij naukę
spodziewać się
rude
rozpocznij naukę
bezczelny
worsen
rozpocznij naukę
pogarszać się
as far as I know him
rozpocznij naukę
o ile go znam
exercise good judgment
rozpocznij naukę
dobrze oceniać
brazen
rozpocznij naukę
nachalny
even
rozpocznij naukę
równy
let's call it even
rozpocznij naukę
jesteśmy kwita
deprive
rozpocznij naukę
pozbawiać
credentials
rozpocznij naukę
kwalifikacje, wcześniejsze doświadczenia
infinitely
rozpocznij naukę
nieskończenie
infinitely more secure
rozpocznij naukę
o wiele bardziej bezpiecznie
internet standards body
rozpocznij naukę
organ ds. standardów internetowych /WWWC/
be numberd
rozpocznij naukę
być policzony
your days are numberd
rozpocznij naukę
twoje dni są policzony
is it numberd?
rozpocznij naukę
czy to jest policzone?
spokesperson
rozpocznij naukę
rzecznik prasowy
outlived
rozpocznij naukę
przeżył, przetrwał
efficacy
rozpocznij naukę
skuteczność
default
rozpocznij naukę
domyślna
the default value
rozpocznij naukę
wartość domyślna
data breaches
rozpocznij naukę
naruszenie danych, kradzież dancyh
drain
rozpocznij naukę
odpływ, rura kanalizacyjna
beyond
rozpocznij naukę
poza, ponad
vulnerable
rozpocznij naukę
podatny na zranienie, słaby
way in
rozpocznij naukę
wchodzi, droga wejścia
way out
rozpocznij naukę
wychodzi, droga wyjścia
be accused of
rozpocznij naukę
być oskarżonym o
accuse
rozpocznij naukę
oskarżać, obwiniać
how are things?
rozpocznij naukę
jak leci?
the rest
rozpocznij naukę
pozostałe, reszta
distinguish
rozpocznij naukę
rozróżniać
legit
rozpocznij naukę
ważne, istotne
fit with
rozpocznij naukę
wyposażać
fitted kitchen
rozpocznij naukę
kuchnia na wymiar
breathalyser
rozpocznij naukę
alkomat
distraction
rozpocznij naukę
zakłócenie, roztargnienie
mixed reaction
rozpocznij naukę
różna reakcja
impact
rozpocznij naukę
wpływ, uderzenie
judgmant
rozpocznij naukę
osąd, ocena sytuacji
let's call it a day
rozpocznij naukę
skończmy na dziś
drowsiness
rozpocznij naukę
senność
effect
rozpocznij naukę
efekt, skutek
motorist
rozpocznij naukę
kierowca
reasoning
rozpocznij naukę
rozumienie, argumantacja
go up
rozpocznij naukę
rosnąć
go down
rozpocznij naukę
spadać
bypass, ring road
rozpocznij naukę
obwodnica
emergency braking
rozpocznij naukę
hamowanie awaryjne
intelligent speed assistant
rozpocznij naukę
inteligentny asystent prędkości
reversing
rozpocznij naukę
cofanie, zawracanie
I would not expect to hand over my money to my wife
rozpocznij naukę
Nie spodziewałbym się, że oddam moje pieniądze mojej żonie
loafers
rozpocznij naukę
niesznurowane mokasyny
sloppily
rozpocznij naukę
niechlujnie
perceived
rozpocznij naukę
postrzegany
loosen
rozpocznij naukę
poluzować
hand over
rozpocznij naukę
oddać, przekazać
brand might suffer
rozpocznij naukę
marka może ucierpieć
username
rozpocznij naukę
Nazwa Użytkownika
login
rozpocznij naukę
login, zaloguj się
web authentication
rozpocznij naukę
uwierzytelnianie internetowe
web browsers
rozpocznij naukę
przeglądarki internetowe
simpler and stronger
rozpocznij naukę
prostsze i silniejsze
securely
rozpocznij naukę
bezpiecznie
digital device
rozpocznij naukę
urzadzenie cyfrowe
biometrics
rozpocznij naukę
biometria
makes up
rozpocznij naukę
stanowi, tworzy
attained
rozpocznij naukę
osiągać, zatrzymywać
all over
rozpocznij naukę
na całym
fret
rozpocznij naukę
martwić się
guidline
rozpocznij naukę
linia łącząca, łącznik
accounts for
rozpocznij naukę
stanowi, tworzy
drain
rozpocznij naukę
rura kanalizacyjna
As soon as they inastall new equipment, our cost will reduce because less employees will be able to produce almost twice as much powder than today
rozpocznij naukę
Gdy tylko zainstalują nowy sprzęt, nasze koszty pójdą w dół, ponieważ mniej pracowników będzie w stanie wyprodukować prawie dwa razy tyle proszku co dziś
He must have been told that it would be good for the company
rozpocznij naukę
Musiano mu powiedzieć, że to będzie dobre dla firmy
I don't think you will mind working longer for a day or two. But the regulations introduced after the fire don't allow anybody to be inside the building after six pm
rozpocznij naukę
Nie sądzę, żeby Pani miała coś przeciwko, że będzie pracować dłużej przez dzień lub dwa. Ale przepisy wprowadzone po porzaże nie pozwalają nikomu przebywać w budynku po szóstej
If your prices were fourty percent higher, buyers really wouldn't have reason to think seriously about your offer. Before the advertising campagin started you should have seen prices in other campanies
rozpocznij naukę
Jeśli Wasze ceny były by o 40% wyższe, kupujący naprawdę nie mieli by powodu, żeby waszą ofertę traktować poważnie. Przed rozpoczęciem kampanii reklamowej trzeba było popatrzeć na ceny w innych firmach
You are in much better position then those twenty technicans who were following us and their contracts were to be signed in London. I am afraid that they will have to pay for return tickets
rozpocznij naukę
Jesteś w znacznie lepszym położeniu niż tamtych 20 techników, którzy poszli w ślad za nami a których kontrakty miano podpisać w Londynie. Obawiam się, że będą musieli zapłacić za swoje bilety powrotne
To be honest I have no idea what the chances are for me to get this job. If I knew on whom it depends, I would try to use my contacts but unfortunately I don't
rozpocznij naukę
Prawdę mówiąc, nie mam pojęcia jakie sa moje szanse na zdobycie tej pracy. Gdybym wiedział od kogo to zależy, mógł bym spróbować użyć moje kontakty, ale niestety nie wiem
If I had listened to you, I wouldn't have got into trouble
rozpocznij naukę
Gdybym cię wysłuchał, nie wpadłbym w kłopoty
Unless she finds a job, she'II be forced to live with her parents
rozpocznij naukę
Jeżeli nie znajdzie pracy, będzie zmuszona mieszkać z rodzicami
I would have asked her out if I were you
rozpocznij naukę
zaprosiłbym ją, gdybym był tobą
He would go bungee jumping if he weren't afraid of heights. But he didn't dare
rozpocznij naukę
Skoczyłby na bungee, gdyby nie bał się wysokości. Ale nie odważył się
We'll go hiking if the weather is good
rozpocznij naukę
Będziemy wędrować, jeśli pogoda będzie dobra
If she feels depressed, she eats lots of comfort food
rozpocznij naukę
Jeśli czuje się przygnębiona, zjada dużo wygodnego jedzenia
I would make a lasagne if I were a good cook. Unfortunately all my culinary attempts fail
rozpocznij naukę
Zrobiłbym lasagne, gdybym był dobrym kucharzem. Niestety wszystkie moje kulinarne próby zawodzą
If I were rich, I would have bought that designer dress which I saw yesterday MIX
rozpocznij naukę
Gdybym był bogaty, kupiłbym tę designerską sukienkę, którą widziałem wczoraj
Sheila will get promoted if our boss approves of her project
rozpocznij naukę
Sheila otrzyma awans, jeśli nasz szef zatwierdzi jej projekt
If the weather is nice, he rides a bike to work. He believes it helps him keep fit
rozpocznij naukę
Jeśli pogoda jest ładna, jeździ rowerem do pracy. Wierzy, że to pomaga mu zachować kondycję
If she had married Jeff, she would have moved to Canada
rozpocznij naukę
Gdyby wyszła za Jeffa, przeprowadziłaby się do Kanady
I would have a beautiful suntan if I lived in California
rozpocznij naukę
Gdybym mieszkał w Kalifornii, miałbym piękną opaleniznę
If Melanie shouts at her employees, they are scared
rozpocznij naukę
Jeśli Melanie krzyczy na swoich pracowników, boją się
Will you say yes if he proposes to you?
rozpocznij naukę
Czy powiesz tak, jeśli ci zaproponuje?
We would spend every summer in the mountains if we had a summer house there
rozpocznij naukę
spędzaliśmy każde lato w górach, gdybyśmy mieli tam letni dom
If we had checked the direction, we wouldn't have got lost
rozpocznij naukę
Gdybyśmy sprawdzili kierunek, nie zgubilibyśmy się
If you hadn't drunk so much wine yesterday, you wouldn't have had a hangover now
rozpocznij naukę
Gdybyś nie pił wczoraj tak dużo wina, nie miałbyś teraz kaca
If Mark hadn't dropped out University, he wouldn't have set up his business then. But he took a risk and he's a successful man now
rozpocznij naukę
Gdyby Mark nie porzucił Uniwersytetu, nie założyłby wtedy swojej firmy. Ale zaryzykował i jest teraz człowiekiem sukcesu
If I hadn't' dyed my hair green, nobody would laugh at me now /MIX Conditional/
rozpocznij naukę
Gdybym nie farbował włosów na zielono, nikt by się ze mnie nie śmiał
If there is anything I can do, please do not hesitate to call me
rozpocznij naukę
Jeśli jest coś, co mogę zrobić, nie wahaj się do mnie zadzwonić
If we had had a bit more time, we wouldn't have missed our train
rozpocznij naukę
Gdybyśmy mieli trochę więcej czasu, nie przegapilibyśmy naszego pociągu
Unless you pass the exams with flying colours you won't be admitted to University
rozpocznij naukę
Jeżeli nie zdasz egzaminów spiewająco, nie zostaniesz przyjęty na uniwersytet
If you hadn't lie to me, we would still be best friends
rozpocznij naukę
Gdybyś mnie nie okłamał, nadal bylibyśmy najlepszymi przyjaciółmi
If she doesn't stick to a diet, she puts on weight
rozpocznij naukę
Jeśli nie trzyma się diety, przybiera na wadze
If he asks me for money, I won't give him any
rozpocznij naukę
Jeśli poprosi mnie o pieniądze, nie dam mu żadnych pieniędzy
pass the exams with flying colours
rozpocznij naukę
zdawać egzaminy śpiewająco
built up area
rozpocznij naukę
teren zabudowany
scarf
rozpocznij naukę
szalik
resembles
rozpocznij naukę
odzwierciedla
run down
rozpocznij naukę
niszczyć, burzyć
do up
rozpocznij naukę
odnowić
gated community
rozpocznij naukę
osiedle zamknięte
housing estate
rozpocznij naukę
osiedle mieszkaniowe
relieve
rozpocznij naukę
ulżyć
relief
rozpocznij naukę
ulga
donated
rozpocznij naukę
podarować
The UNESCO World Heritage
rozpocznij naukę
światowe dziedzictwo UNESCO
wealthy
rozpocznij naukę
bogaci
unspecified
rozpocznij naukę
nieokreślony
heritage
rozpocznij naukę
dziedzictwo
impoverished
rozpocznij naukę
biedny, zubożały
attempt
rozpocznij naukę
próba
suntan
rozpocznij naukę
opalenizna
she dyed her
rozpocznij naukę
ona farbowała włosy
gloomy
rozpocznij naukę
ponury, przygnębiony
unrest
rozpocznij naukę
niepokój
youth
rozpocznij naukę
młodość
fetch
rozpocznij naukę
przynieść
behave yourself
rozpocznij naukę
zachowój się (dobrze)
robbery
rozpocznij naukę
napad, rabunek
vandalise
rozpocznij naukę
niszczyć
she spent nearly one million
rozpocznij naukę
ona wydała prawie milion
sustainable development
rozpocznij naukę
zrównoważony rozwój
dare
rozpocznij naukę
odważyć się
they won cup
rozpocznij naukę
wygrali puchar
I don't know what I would do
rozpocznij naukę
nie wiem co bym zrobił
here
rozpocznij naukę
tutaj
well prepared
rozpocznij naukę
dobrze przygotowany
term egzam
rozpocznij naukę
egzamin semestralny
term paper
rozpocznij naukę
praca semestralna
satisfactory
rozpocznij naukę
zadowalający
classmates
rozpocznij naukę
koledzy ze szkoły
font
rozpocznij naukę
czcionka
how can I help you?
rozpocznij naukę
jako mogę ci pomóc?
assuming
rozpocznij naukę
zakładając
you are greeted
rozpocznij naukę
jesteś witany
war hero
rozpocznij naukę
bohater wojenny
let's not disturb
rozpocznij naukę
nie przeszkadzjamy
this process is being tested
rozpocznij naukę
ten proces jest testowany
be so lucky
rozpocznij naukę
mieć takie szczęście
twist ankle
rozpocznij naukę
skręcić kostkę
unveil
rozpocznij naukę
odsłonić
prime feature
rozpocznij naukę
główna cecha
home town
rozpocznij naukę
miasto rodzinne
via
rozpocznij naukę
przez
shopper
rozpocznij naukę
klient
the app lets you shop
rozpocznij naukę
aplikacja pozwala robić zakupy
he is no being held up by
rozpocznij naukę
nie jest wstrzymywany przez
revolutionize
rozpocznij naukę
zrewolucjonizować
much-needed boast
rozpocznij naukę
bardzo potrzebny impuls
mortar
rozpocznij naukę
moździeż, zaprawa murarska
grocery
rozpocznij naukę
sklep spożywczy
tough nuts to crack
rozpocznij naukę
twarde orzeczy do zgryzienia
margin
rozpocznij naukę
marża, margines
he seems confident
rozpocznij naukę
wydaje się pewny
retailers
rozpocznij naukę
detaliści
it is shown off
rozpocznij naukę
jest pokazany
trailled
rozpocznij naukę
przetestowany
held up
rozpocznij naukę
wstrzymany
boost
rozpocznij naukę
pobudzać, odżywiać, reklamować, podsadzać
assured
rozpocznij naukę
pewny siebie
revealed
rozpocznij naukę
odsłonił, ujawnił
indicated
rozpocznij naukę
wskazany
discourage
rozpocznij naukę
zniechecać
encourage
rozpocznij naukę
zachęcać
lighters
rozpocznij naukę
zapalniczki
in the lead up to
rozpocznij naukę
na czele
decline
rozpocznij naukę
maleje, spada
prohibited
rozpocznij naukę
zabroniony
shift
rozpocznij naukę
przesunąć, zmiana, przemieszczenie
trend
rozpocznij naukę
tendencja, kierunek
quit
rozpocznij naukę
porzucić, zrezygnować
excise tax
rozpocznij naukę
akcyza
exorbitant price
rozpocznij naukę
wygórowana cena
stubborn
rozpocznij naukę
uparty
examinee
rozpocznij naukę
osoba zdająca egzamin
trainer
rozpocznij naukę
trener
nutrition
rozpocznij naukę
żywienie
trainee
rozpocznij naukę
osoba ćwicząca
interviewer
rozpocznij naukę
przeprowadzający wywiad
interviewee
rozpocznij naukę
rozmówca
receipt
rozpocznij naukę
paragon
mand the puncture
rozpocznij naukę
naprawiać przebitą oponę
endurance
rozpocznij naukę
wytrzymałość
only then
rozpocznij naukę
dopiero wtedy
quite unexpectedly
rozpocznij naukę
dość nieoczekiwanie
it got so cold
rozpocznij naukę
zrobiło się tak zimno
purposless
rozpocznij naukę
bezcelowe
poll
rozpocznij naukę
ankietować, obliczanie głosów, głosowanie
display
rozpocznij naukę
wyświetlać
poster
rozpocznij naukę
plakat
as much many as we have
rozpocznij naukę
tyle pieniędzy ile mamy
as much as
rozpocznij naukę
tak dużo jak
naive
rozpocznij naukę
naiwny
he cheated
rozpocznij naukę
on oszukiwał
convinient
rozpocznij naukę
wygodny (sytuacja)
thank you in advance
rozpocznij naukę
z góry dziękuję
pay in advance
rozpocznij naukę
płatne z góry
skulls
rozpocznij naukę
czaszki
shape
rozpocznij naukę
kształt
bony
rozpocznij naukę
kościsty
pressing
rozpocznij naukę
ucisk, nacisk
bottom of the skull
rozpocznij naukę
podstawa czaszki
increasingly
rozpocznij naukę
coraz częściej
frequent
rozpocznij naukę
często
hunched
rozpocznij naukę
zgarbiony
a study led
rozpocznij naukę
prowadozne badania
angle
rozpocznij naukę
kąt
strain
rozpocznij naukę
nadwyrężyć
bent
rozpocznij naukę
zgięty
finding
rozpocznij naukę
odkrycie
alterning
rozpocznij naukę
zmiana
widespread
rozpocznij naukę
rozpowszechniony
violence
rozpocznij naukę
przemoc
prosecute
rozpocznij naukę
oskarżać, wnieść sprawę do sądu
bricklayer
rozpocznij naukę
murarz
traffic warden
rozpocznij naukę
strażnik ruchu, kierujący ruchem
whats your occupation?
rozpocznij naukę
jaki masz zawód? czym się zajmujesz?
a chef
rozpocznij naukę
kucharz
a chief
rozpocznij naukę
szef, dyrektor, wódz
unleaded petrol
rozpocznij naukę
bezołowiowa benzyna
be towed away
rozpocznij naukę
być odholowanym
junction
rozpocznij naukę
skrzyżowanie
no entry
rozpocznij naukę
zakaz wjazdu
give way
rozpocznij naukę
ustąp pierwszeństwa
one-way street
rozpocznij naukę
droga jednokierunkowa
bend ahead
rozpocznij naukę
zakręt
no overtaking
rozpocznij naukę
zakaz wyprzedzania
two way traffic
rozpocznij naukę
droga dwukierunkowa
no right turn
rozpocznij naukę
zakaz skrętu w prawo
end of motorway
rozpocznij naukę
koniec autostrady
slip road
rozpocznij naukę
zjazd, wyjazd z autostrady
hard shoulder
rozpocznij naukę
pas awaryjny
pricy
rozpocznij naukę
drogie
rip-off
rozpocznij naukę
zdzierstwo
worthless
rozpocznij naukę
bezwartościowe
well-off
rozpocznij naukę
zamożny
bargain
rozpocznij naukę
okazja
I am in debts
rozpocznij naukę
mam długi
seven phounds fifty
rozpocznij naukę
siedem i pół funta
shortages
rozpocznij naukę
niedobory
the cut in fuel aid
rozpocznij naukę
odcięcie dopływu paliwa
hoording
rozpocznij naukę
gromadzenie
he blamed
rozpocznij naukę
on obwinia
rationed
rozpocznij naukę
wydzielona
tough
rozpocznij naukę
ciężki, twardy
paid out
rozpocznij naukę
wypłacone
bare
rozpocznij naukę
odsłaniać, obnażyć, ogołocić
essential
rozpocznij naukę
istotny, ważny
stockpilling
rozpocznij naukę
składowanie
emergancy
rozpocznij naukę
nagły wypadek
mand
rozpocznij naukę
naprawić
tow
rozpocznij naukę
holować
unvailed
rozpocznij naukę
odsłonił (np. pomnik)
raising children
rozpocznij naukę
wychowywanie dzieci
unethical
rozpocznij naukę
nieetyczny
refrain from
rozpocznij naukę
powstzymać się od
royal
rozpocznij naukę
królewski
nutritionist
rozpocznij naukę
dietetyk
adulthood
rozpocznij naukę
dorosłość
nutrients
rozpocznij naukę
wartości odżywcze
prevent
rozpocznij naukę
zapobiega
reacted
rozpocznij naukę
zareagował
ignorant
rozpocznij naukę
nieświadomy, ignorancki
make certain
rozpocznij naukę
upewniać się
crucial
rozpocznij naukę
istotny, przełomowy
flourish
rozpocznij naukę
prosperujący, kwitnący
enquiries
rozpocznij naukę
zapytania, prośby
is preety slack
rozpocznij naukę
jest dość luźny, opieszały
a slight fall
rozpocznij naukę
delikatny spadek
a steady rise
rozpocznij naukę
stały wzrost
a sharp drop, a dramatic fall
rozpocznij naukę
ostry spadek
a marginal increase
rozpocznij naukę
marginalny wzrost
facility
rozpocznij naukę
obiekt
expenses
rozpocznij naukę
wydatki
overheads
rozpocznij naukę
koszty ogólne
and so on
rozpocznij naukę
i tak dalej
subsidiary
rozpocznij naukę
dodatkowy, uzupełniający
limited company
rozpocznij naukę
sp. z o.o.
multinational
rozpocznij naukę
wielonarodowy
parent company
rozpocznij naukę
firma macierzysta
franchise
rozpocznij naukę
franczyza
who do you think you are?
rozpocznij naukę
za kogo ty się masz, uważasz?
head-on collision
rozpocznij naukę
zderzenie czołowe
skid
rozpocznij naukę
poślizg
pulled
rozpocznij naukę
ciągnąłem, wciągnął
sensible
rozpocznij naukę
rozsądny
horrible
rozpocznij naukę
okropny, straszny
nasty
rozpocznij naukę
paskudny, okropny, niegrzeczny
cheeky
rozpocznij naukę
bezczelny, zuchwały
dishonest
rozpocznij naukę
nieuczciwy
a bit clumsy
rozpocznij naukę
trochę niezdarny, niezręczny
he turned up
rozpocznij naukę
pojawił się
fussy
rozpocznij naukę
wybredny, kapryśny
pushy
rozpocznij naukę
natrętny
stamina
rozpocznij naukę
siła
skiers
rozpocznij naukę
narciarze
mental exhausion
rozpocznij naukę
wyczerpanie psychiczne
mood disorders
rozpocznij naukę
zaburzenia nastroju
diabetes
rozpocznij naukę
cukrzyca
workload
rozpocznij naukę
obciążenia pracą
calming
rozpocznij naukę
łagodzący
encountered
rozpocznij naukę
napotkany, natknąłem się
overtiredness
rozpocznij naukę
przemęczenie

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.