czasowniki nieregularne

 0    406 fiszek    vendelinpl
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
myśleć
rozpocznij naukę
pensar
myślę
rozpocznij naukę
pienso
myślisz
rozpocznij naukę
piensas
myślisz
rozpocznij naukę
piensa
myślimy
rozpocznij naukę
pensamos
myślicie
rozpocznij naukę
pensáis
myślą
rozpocznij naukę
piensan
zaczynać
rozpocznij naukę
empezar
zaczynam
rozpocznij naukę
empiezo
zaczynasz
rozpocznij naukę
empiezas
zaczyna
rozpocznij naukę
empieza
zaczynamy
rozpocznij naukę
empezamos
zaczynacie
rozpocznij naukę
empezáis
zaczynają
rozpocznij naukę
empiezan
rozumieć
rozpocznij naukę
entender
rozumiem
rozpocznij naukę
entiendo
rozumiesz
rozpocznij naukę
entiendes
rozumie
rozpocznij naukę
entiende
rozumiemy
rozpocznij naukę
entendemos
rozumiecie
rozpocznij naukę
entendéis
rozumieją
rozpocznij naukę
entienden
włączać
rozpocznij naukę
encender
włączam
rozpocznij naukę
enciendo
włączasz
rozpocznij naukę
enciendes
włącza
rozpocznij naukę
enciende
włączamy
rozpocznij naukę
encendemos
włączacie
rozpocznij naukę
encendéis
włączają
rozpocznij naukę
encienden
siadać
rozpocznij naukę
sentarse
siadam
rozpocznij naukę
me siento
siadasz
rozpocznij naukę
te sientas
siada
rozpocznij naukę
se sienta
siadamy
rozpocznij naukę
nos sentamos
siadacie
rozpocznij naukę
os sentáis
siadają
rozpocznij naukę
se sientan
czuć się
rozpocznij naukę
sentirse
czuję się
rozpocznij naukę
siento
czujesz się
rozpocznij naukę
sientes
czuje się
rozpocznij naukę
siente
czujemy się
rozpocznij naukę
sentimos
czujecie się
rozpocznij naukę
sentís
czują się
rozpocznij naukę
sienten
zamykać
rozpocznij naukę
cerrar
zamykam
rozpocznij naukę
cierro
zamykasz
rozpocznij naukę
cierras
zamyka
rozpocznij naukę
cierra
zamykamy
rozpocznij naukę
cerramos
zamykacie
rozpocznij naukę
cerráis
zamykają
rozpocznij naukę
cierran
budzić się
rozpocznij naukę
despertarse
budzę się
rozpocznij naukę
me despierto
budzisz się
rozpocznij naukę
te despiertas
budzi się
rozpocznij naukę
se despierta
budzimy się
rozpocznij naukę
nos despertamos
budzicie się
rozpocznij naukę
os despertáis
budzą się
rozpocznij naukę
se despiertan
kłamać
rozpocznij naukę
mentir
kłamię
rozpocznij naukę
miento
kłamiesz
rozpocznij naukę
mientes
kłamie
rozpocznij naukę
miente
kłamiemy
rozpocznij naukę
mentimos
kłamiecie
rozpocznij naukę
mentís
kłamią
rozpocznij naukę
mienten
woleć
rozpocznij naukę
preferir
wolę
rozpocznij naukę
prefiero
wolisz
rozpocznij naukę
prefieres
woli
rozpocznij naukę
prefiere
wolimy
rozpocznij naukę
preferimos
wolicie
rozpocznij naukę
preferís
wolą
rozpocznij naukę
prefieren
podgrzewać
rozpocznij naukę
calentar
podgrzewam
rozpocznij naukę
caliento
podgrzewasz
rozpocznij naukę
calientas
podgrzewa
rozpocznij naukę
calienta
podgrzewamy
rozpocznij naukę
calentamos
podgrzewacie
rozpocznij naukę
calentáis
podgrzewają
rozpocznij naukę
calientan
prosić
rozpocznij naukę
pedir
proszę
rozpocznij naukę
pido
prosisz
rozpocznij naukę
pides
prosi
rozpocznij naukę
pide
prosimy
rozpocznij naukę
pedimos
prosicie
rozpocznij naukę
pedís
proszą
rozpocznij naukę
piden
zwalniać się / żegnać się
rozpocznij naukę
despedir
zwalniam się / żegnam się
rozpocznij naukę
despido
zwalniasz się / żegnasz się
rozpocznij naukę
despides
zwalnia się / żegna się
rozpocznij naukę
despide
zwalniamy się / żegnamy się
rozpocznij naukę
despedimos
zwalniacie się / żegnacie się
rozpocznij naukę
despedís
zwalniają się / żegnają się
rozpocznij naukę
despiden
służyć
rozpocznij naukę
servir
służę
rozpocznij naukę
sirvo
służysz
rozpocznij naukę
sirves
służy
rozpocznij naukę
sirve
służymy
rozpocznij naukę
servimos
służycie
rozpocznij naukę
servís
służą
rozpocznij naukę
sirven
kontynuować
rozpocznij naukę
seguir
kontynuuję
rozpocznij naukę
sigo
kontynuujesz
rozpocznij naukę
sigues
kontynuuje
rozpocznij naukę
sigue
kontynuujemy
rozpocznij naukę
seguimos
kontynuujecie
rozpocznij naukę
seguís
kontynuują
rozpocznij naukę
siguen
powiedzieć
rozpocznij naukę
decir
powiem
rozpocznij naukę
digo
powiesz
rozpocznij naukę
dices
powie
rozpocznij naukę
dice
powiemy
rozpocznij naukę
decimos
powiecie
rozpocznij naukę
decís
powiedzą
rozpocznij naukę
dicen
mieć w zwyczaju
rozpocznij naukę
soler
mam w zwyczaju
rozpocznij naukę
suelo
masz w zwyczaju
rozpocznij naukę
sueles
ma w zwyczaju
rozpocznij naukę
suele
mamy w zwyczaju
rozpocznij naukę
solemos
macie w zwyczaju
rozpocznij naukę
soléis
mają w zwyczaju
rozpocznij naukę
suelen
spać
rozpocznij naukę
dormir
śpię
rozpocznij naukę
duermo
śpisz
rozpocznij naukę
duermes
śpi
rozpocznij naukę
duerme
śpimy
rozpocznij naukę
dormimos
śpicie
rozpocznij naukę
dormís
śpią
rozpocznij naukę
duermen
wracać
rozpocznij naukę
volver
wracam
rozpocznij naukę
vuelvo
wracasz
rozpocznij naukę
vuelves
wraca
rozpocznij naukę
vuelve
wracamy
rozpocznij naukę
volvemos
wracacie
rozpocznij naukę
volvéis
wracają
rozpocznij naukę
vuelven
kosztować
rozpocznij naukę
costar
kosztuję
rozpocznij naukę
cuesto
kosztujesz
rozpocznij naukę
cuestas
kosztujesz
rozpocznij naukę
cuesta
kosztujemy
rozpocznij naukę
costamos
kosztujecie
rozpocznij naukę
costáis
kosztują
rozpocznij naukę
cuestan
czuć się / spotykać się / znajdować się
rozpocznij naukę
encontrar
czuję się / spotykam się / znajduję się
rozpocznij naukę
encuentro
czujesz się / spotykasz się / znajdujesz się
rozpocznij naukę
encuentras
czuje się / spotyka się / znajduje się
rozpocznij naukę
encuentra
czujemy się / spotykamy się / znajdujemy się
rozpocznij naukę
encontramos
czujecie się / spotykacie się / znajdujecie się
rozpocznij naukę
encontráis
czują się / spotykają się / znajdują się
rozpocznij naukę
encuentran
śnić
rozpocznij naukę
soñar
śnię
rozpocznij naukę
sueño
śnisz
rozpocznij naukę
sueñas
śni
rozpocznij naukę
sueña
śnimy
rozpocznij naukę
soñamos
śnicie
rozpocznij naukę
soñáis
śnią
rozpocznij naukę
sueñan
umierać
rozpocznij naukę
morir
umieram
rozpocznij naukę
muero
umierasz
rozpocznij naukę
mueres
umiera
rozpocznij naukę
muere
umieramy
rozpocznij naukę
morimos
umieracie
rozpocznij naukę
morís
umierają
rozpocznij naukę
mueren
boleć
rozpocznij naukę
doler
bolę
rozpocznij naukę
duelo
bolisz
rozpocznij naukę
dueles
boli
rozpocznij naukę
duele
bolimy
rozpocznij naukę
dolemos
bolicie
rozpocznij naukę
doléis
bolą
rozpocznij naukę
duelen
próbować
rozpocznij naukę
probar
próbuję
rozpocznij naukę
pruebo
próbujesz
rozpocznij naukę
pruebas
próbuje
rozpocznij naukę
prueba
próbujemy
rozpocznij naukę
probamos
próbujecie
rozpocznij naukę
probáis
próbują
rozpocznij naukę
prueban
słuchać
rozpocznij naukę
oir
słucham
rozpocznij naukę
oigo
słuchasz
rozpocznij naukę
oyes
słucha
rozpocznij naukę
oye
słuchamy
rozpocznij naukę
oímos
słuchacie
rozpocznij naukę
oís
słuchają
rozpocznij naukę
oyen
przynosić
rozpocznij naukę
traer
przynoszę
rozpocznij naukę
traigo
przynosisz
rozpocznij naukę
traes
przynosi
rozpocznij naukę
trae
przynosimy
rozpocznij naukę
traemos
przynosicie
rozpocznij naukę
traéis
przynoszą
rozpocznij naukę
traen
wiedzieć
rozpocznij naukę
saber
wiem
rozpocznij naukę
wiesz
rozpocznij naukę
sabes
wie
rozpocznij naukę
sabe
wiemy
rozpocznij naukę
sabemos
wiecie
rozpocznij naukę
sabéis
wiedzą
rozpocznij naukę
saben
kłaść / włączać / zakłócać
rozpocznij naukę
poner
kładę / włączam / zakłócam
rozpocznij naukę
pongo
kładziesz / włączasz / zakłócasz
rozpocznij naukę
pones
kładzie / włącza / zakłóca
rozpocznij naukę
pone
kładziemy / włączamy / zakłócamy
rozpocznij naukę
ponemos
kładziecie/ włączacie / zakłócacie
rozpocznij naukę
ponéis
kładą / włączają/ zakłócają
rozpocznij naukę
ponen
wychodzić
rozpocznij naukę
salir
wychodzę
rozpocznij naukę
salgo
wychodzisz
rozpocznij naukę
sales
wychodzi
rozpocznij naukę
sale
wychodzimy
rozpocznij naukę
salimos
wychodzice
rozpocznij naukę
salís
wychodzą
rozpocznij naukę
salen
dawać
rozpocznij naukę
dar
daję
rozpocznij naukę
doy
dajesz
rozpocznij naukę
das
daje
rozpocznij naukę
da
dajemy
rozpocznij naukę
damos
dajecie
rozpocznij naukę
dais
dają
rozpocznij naukę
dan
wsiadać
rozpocznij naukę
subir
wsiadam
rozpocznij naukę
subo
wsiadasz
rozpocznij naukę
subes
wsiada
rozpocznij naukę
sube
wsiadamy
rozpocznij naukę
subimos
wsiadacie
rozpocznij naukę
subís
wsiadają
rozpocznij naukę
suben
skręcać
rozpocznij naukę
girar
skręcam
rozpocznij naukę
giro
skręcasz
rozpocznij naukę
giras
skręca
rozpocznij naukę
gira
skręcamy
rozpocznij naukę
giramos
skręcacie
rozpocznij naukę
giráis
skręcają
rozpocznij naukę
giran
chcieć
rozpocznij naukę
querer
chcę
rozpocznij naukę
quiero
chcesz
rozpocznij naukę
quieres
chce
rozpocznij naukę
quiere
chcemy
rozpocznij naukę
queremos
chcecie
rozpocznij naukę
queréis
chcą
rozpocznij naukę
quieren
wchodzić
rozpocznij naukę
entrar
wchodzę
rozpocznij naukę
entro
wchodzisz
rozpocznij naukę
entras
wchodzi
rozpocznij naukę
entra
wchodzimy
rozpocznij naukę
entramos
wchodzicie
rozpocznij naukę
entráis
wchodzą
rozpocznij naukę
entran
bawić się / grać
rozpocznij naukę
jugar
bawię się / gram
rozpocznij naukę
juego
bawisz się / grasz
rozpocznij naukę
juegas
bawi się / gra
rozpocznij naukę
juega
bawimy się / gramy
rozpocznij naukę
jugamos
bawicie się / gracie
rozpocznij naukę
jugáis
bawią się / grają
rozpocznij naukę
juegan
należeć
rozpocznij naukę
pertenecer
należę
rozpocznij naukę
pertenezco
należysz
rozpocznij naukę
perteneces
należy
rozpocznij naukę
pertenece
należymy
rozpocznij naukę
pertenecemos
należycie
rozpocznij naukę
pertenecéis
należą
rozpocznij naukę
pertenecen
tłumaczyć
rozpocznij naukę
traducir
tłumaczę
rozpocznij naukę
traduzco
tłumaczysz
rozpocznij naukę
traduces
tłumaczy
rozpocznij naukę
traduce
tłumaczymy
rozpocznij naukę
traducimos
tłumaczycie
rozpocznij naukę
traducís
tłumaczą
rozpocznij naukę
traducen
uciekać
rozpocznij naukę
huir
uciekam
rozpocznij naukę
huyo
uciekasz
rozpocznij naukę
huyes
ucieka
rozpocznij naukę
huye
uciekamy
rozpocznij naukę
huimos
uciekacie
rozpocznij naukę
huís
uciekają
rozpocznij naukę
huyen
budować
rozpocznij naukę
construir
buduję
rozpocznij naukę
construyo
budujesz
rozpocznij naukę
construyes
buduje
rozpocznij naukę
construye
budujemy
rozpocznij naukę
construimos
budujecie
rozpocznij naukę
construís
budują
rozpocznij naukę
construyen
zastępować
rozpocznij naukę
sustituir
zastępuję
rozpocznij naukę
sustituo
zastępujesz
rozpocznij naukę
sustitues
zastępuje
rozpocznij naukę
sustitue
zastępujemy
rozpocznij naukę
sustituimos
zastępujecie
rozpocznij naukę
sustituís
zastępują
rozpocznij naukę
sustituen
wycierać
rozpocznij naukę
fregar
wycieram
rozpocznij naukę
friego
wycierasz
rozpocznij naukę
friegas
wyciera
rozpocznij naukę
friega
wycieramy
rozpocznij naukę
fregamos
wycieracie
rozpocznij naukę
fregáis
wycierają
rozpocznij naukę
friegan
podlewać
rozpocznij naukę
regar
podlewam
rozpocznij naukę
riego
podlewasz
rozpocznij naukę
riegas
podlewa
rozpocznij naukę
riega
podlewamy
rozpocznij naukę
regamos
podlewacie
rozpocznij naukę
regáis
podlewają
rozpocznij naukę
riegan
gubić
rozpocznij naukę
perder
gubię
rozpocznij naukę
pierdo
gubisz
rozpocznij naukę
pierdes
gubi
rozpocznij naukę
pierde
gubimy
rozpocznij naukę
perdemos
gubicie
rozpocznij naukę
perdéis
gubią
rozpocznij naukę
pierden
wybierać
rozpocznij naukę
elegir
wybieram
rozpocznij naukę
elijo
wybierasz
rozpocznij naukę
eliges
wybiera
rozpocznij naukę
elige
wybieramy
rozpocznij naukę
elegimos
wybieracie
rozpocznij naukę
elegís
wybierają
rozpocznij naukę
eligen
smażyć
rozpocznij naukę
freír
smażę
rozpocznij naukę
frío
smażysz
rozpocznij naukę
fríes
smaży
rozpocznij naukę
fríe
smażymy
rozpocznij naukę
freímos
smażycie
rozpocznij naukę
freís
smażą
rozpocznij naukę
fríen
mierzyć
rozpocznij naukę
medir
mierzę
rozpocznij naukę
mido
mierzysz
rozpocznij naukę
mides
mierzy
rozpocznij naukę
mide
mierzymy
rozpocznij naukę
medimos
mierzycie
rozpocznij naukę
medís
mierzą
rozpocznij naukę
miden
powtarzać
rozpocznij naukę
repetir
powtarzam
rozpocznij naukę
repito
powtarzasz
rozpocznij naukę
repites
powtarza
rozpocznij naukę
repite
powtarzamy
rozpocznij naukę
repetimos
powtarzacie
rozpocznij naukę
repetís
powtarzają
rozpocznij naukę
repiten
śmiać się
rozpocznij naukę
reír
śmieję
rozpocznij naukę
río
śmiejesz
rozpocznij naukę
ríes
śmieje
rozpocznij naukę
ríe
śmiejemy
rozpocznij naukę
reímos
śmiejecie
rozpocznij naukę
reís
śmieją
rozpocznij naukę
ríen
uśmiechać się
rozpocznij naukę
sonreír
uśmiecham się
rozpocznij naukę
sonrío
uśmiechasz się
rozpocznij naukę
sonríes
uśmiecha się
rozpocznij naukę
sonríe
uśmiechamy się
rozpocznij naukę
sonreímos
uśmiechacie się
rozpocznij naukę
sonreís
uśmiechają się
rozpocznij naukę
sonríen
przyjeżdżać
rozpocznij naukę
venir
przyjeżdżam
rozpocznij naukę
vengo
przyjeżdżasz
rozpocznij naukę
vienes
przyjeżdża
rozpocznij naukę
viene
przyjeżdżamy
rozpocznij naukę
venimos
przyjeżdżacie
rozpocznij naukę
venís
przyjeżdżają
rozpocznij naukę
vienen
potwierdzać
rozpocznij naukę
comprobar
potwierdzam
rozpocznij naukę
compruebo
potwierdzasz
rozpocznij naukę
compruebas
potwierdza
rozpocznij naukę
comprueba
potwierdzamy
rozpocznij naukę
comprobamos
potwierdzacie
rozpocznij naukę
comprobáis
potwierdzają
rozpocznij naukę
comprueban
pamiętać
rozpocznij naukę
recordar
pamiętam
rozpocznij naukę
recuerdo
pamiętasz
rozpocznij naukę
recuerdas
pamięta
rozpocznij naukę
recuerda
pamiętamy
rozpocznij naukę
recordamos
pamiętacie
rozpocznij naukę
recordáis
pamiętają
rozpocznij naukę
recuerdan
dzwonić
rozpocznij naukę
sonar
dzwonię
rozpocznij naukę
sueno
dzwonisz
rozpocznij naukę
suenas
dzwoni
rozpocznij naukę
suena
dzwonimy
rozpocznij naukę
sonamos
dzwonicie
rozpocznij naukę
sonáis
dzwonią
rozpocznij naukę
suenan
latać
rozpocznij naukę
volar
latam
rozpocznij naukę
vuelo
latasz
rozpocznij naukę
vuelas
lata
rozpocznij naukę
vuela
latamy
rozpocznij naukę
volamos
latacie
rozpocznij naukę
voláis
latają
rozpocznij naukę
vuelan
gryźć
rozpocznij naukę
morder
gryzę
rozpocznij naukę
muerdo
gryziesz
rozpocznij naukę
muerdes
gryzie
rozpocznij naukę
muerde
gryziemy
rozpocznij naukę
mordemos
gryziecie
rozpocznij naukę
mordéis
gryzą
rozpocznij naukę
muerden
ruszać
rozpocznij naukę
mover
ruszam
rozpocznij naukę
muevo
ruszasz
rozpocznij naukę
mueves
rusza
rozpocznij naukę
mueve
ruszamy
rozpocznij naukę
movemos
ruszacie
rozpocznij naukę
movéis
ruszają
rozpocznij naukę
mueven
pachnieć
rozpocznij naukę
oler
pachnę
rozpocznij naukę
huelo
pachniesz
rozpocznij naukę
hueles
pachnie
rozpocznij naukę
huele
pachniemy
rozpocznij naukę
olemos
pachniecie
rozpocznij naukę
oléis
pachną
rozpocznij naukę
huelen

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.