Moduł 9 - liczebniki

 0    61 fiszek    lukaszmysliwiec
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
jeden
rozpocznij naukę
uno / una
dwa
rozpocznij naukę
dos
trzy
rozpocznij naukę
tres
cztery
rozpocznij naukę
cuatro
pięć
rozpocznij naukę
cinco
sześć
rozpocznij naukę
seis
siedem
rozpocznij naukę
siete
osiem
rozpocznij naukę
ocho
dziewięć
rozpocznij naukę
nueve
dziesięć
rozpocznij naukę
diez
jedenaście
rozpocznij naukę
once
dwanaście
rozpocznij naukę
doce
trzynaście
rozpocznij naukę
trece
czternaście
rozpocznij naukę
catorce
pietnaście
rozpocznij naukę
quince
szesnaście
rozpocznij naukę
dieciséis
siedemnaście
rozpocznij naukę
diecisiete
osiemnaście
rozpocznij naukę
dieciocho
dziewiętnaście
rozpocznij naukę
diecinueve
dwadzieścia
rozpocznij naukę
veinte
dwadziescia jeden
rozpocznij naukę
veintiuno
dwadziescia dwa
rozpocznij naukę
veintidós
dwadzieścia trzy
rozpocznij naukę
veintitrés
dwadzieścia cztery
rozpocznij naukę
veinticuatro
dwadzieścia pięć
rozpocznij naukę
veinticinco
dwadzieścia sześć
rozpocznij naukę
veintiséis
dwadzieścia siedem
rozpocznij naukę
veintisiete
dwadzieścia osiem
rozpocznij naukę
veintiocho
dwadzieścia dziewięć
rozpocznij naukę
veintinueve
trzydziesci
rozpocznij naukę
treinta
czterdzieści
rozpocznij naukę
cuarenta
pięćdziesiąt
rozpocznij naukę
cincuenta
sześćdziesiąt
rozpocznij naukę
sesenta
siedemdziesiąt
rozpocznij naukę
setenta
osiemdziesiąt
rozpocznij naukę
ochenta
dziewięćdziesiąt
rozpocznij naukę
noventa
sto
rozpocznij naukę
cien
dwieście
rozpocznij naukę
doscientos
trzysta
rozpocznij naukę
trescientos
czterysta
rozpocznij naukę
cuatrocientos
pięćset
rozpocznij naukę
quinientos
sześćset
rozpocznij naukę
seiscientos
siedemset
rozpocznij naukę
setecientos
osiemset
rozpocznij naukę
ochocientos
dziewięćset
rozpocznij naukę
novecientos
tysiąc
rozpocznij naukę
mil
jaki jest twój numer telefonu?
rozpocznij naukę
cuál es tu número de teléfono?
mógłbyś podać (dać) mi swój numer telefonu?
rozpocznij naukę
¿Podrías darme tu número de teléfono?
pierwszy
rozpocznij naukę
primero
drugi
rozpocznij naukę
segundo
trzeci
rozpocznij naukę
tercero
ostatni
rozpocznij naukę
último
przedostatni
rozpocznij naukę
penúltimo
następny / kolejny
rozpocznij naukę
siguiente
poprzedni
rozpocznij naukę
anterior
liczyć
rozpocznij naukę
contar
od do
rozpocznij naukę
desde hasta
zero
rozpocznij naukę
cero
liczba, numer
rozpocznij naukę
el número
nie jesteś nic wart
rozpocznij naukę
no vales nada
opowiedzieć historię
rozpocznij naukę
contar una historia

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.