Neurofizjo 2 wyklad

 0    52 fiszki    chomikmimi
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie język polski Odpowiedź język polski
KIERUNEK ORTODROMOWY PRZEWODZENIA IMPULSU W AKSONIE:
rozpocznij naukę
od miejsca powstania na wzgórku aksonalnym do zakończenia włókna nerwowego
endokrynna
rozpocznij naukę
polega na tym, że sygnał chemiczny jest transportowany na znaczne odległości od miejsca powstania (w płynach ustrojowych)
parakrynna
rozpocznij naukę
jest to komunikacja, gdzie sygnał chemiczny uwalniany z jednej komórki jest rozpoznawany przez receptory komórki z bezpośredniego sąsiedztwa (np. komunikacja poprzez synapsy chemiczne)
autokrynna
rozpocznij naukę
sygnał chemiczny wydzielony z jednej komórki opuszcza ją, po czym łączy się z receptorem zewnątrzbłonowym tej samej komórki
intrakrynna
rozpocznij naukę
różni się od autokrynnej lokalizacją receptorów - w tym przypadku uwolniony sygnał chemiczny nie opuszcza komórki - wiąże się z receptorami wewnątrz komórki
Komunikacja bezpośrednia
rozpocznij naukę
bez udziału mediatora chemicznego, sygnał zachowuje swoją naturę elektryczną
Komunikacja międzykomórkowa pośrednia
rozpocznij naukę
– wykorzystująca sygnały chemiczne
Każda synapsa będzie zawsze zbudowana z
rozpocznij naukę
3 podstawowych elementów: części presynaptycznej, części postsynaptycznej i szczeliny synaptycznej.
część presynaptyczna,
rozpocznij naukę
bez względu na typ synapsy, zawsze będzie zakończeniem aksonu i będzie generować sygnał
część postsynaptyczna
rozpocznij naukę
może być fragmentem błony dendrytu (synapsa aksodendrytyczna), fragmentem błony ciała komórki nerwowej (synapsa aksosomatyczna) lub fragmentem błony aksonu (synapsa aksoaksonalna); ta część będzie odbierać sygnał
synapsy nerwowo-nerwowe możemy w sensie funkcjonalnym podzielić na
rozpocznij naukę
dwie grupy - na synapsy elektryczne i chemiczne
w synapsie chemicznej jest obszerniejsza
rozpocznij naukę
szczelina synaptyczna - ok. 10 razy grubsza niż w synapsie elektrycznej, oraz brak jest bezpośredniego połączenia miedzy błoną pre- i postsynaptyczną
synapsy elektryczne wykorzystują
rozpocznij naukę
połączenia szczelinowe (gap junctions); pomiędzy błoną pre- i postsynaptyczną są przerzucone mosty białkowe, dzięki czemu nie zmienia się natura elektryczna sygnału
sygnałem chemicznym w synapsie chemicznej jest
rozpocznij naukę
przekaźnik synaptyczny
na błonie presynaptycznej potencjał czynnościowy, który dociera do zakończenia aksonu uruchamia
rozpocznij naukę
kaskadę zdarzeń - finałem tego musi być uwolnienie przekaźnika;
przekaźnik pokonuje
rozpocznij naukę
szczelinę synaptyczną, dociera do błony postsynaptycznej i musi otworzyć kanały jonowe na błonie postsynaptycznej, żeby uruchomić dyfuzję jonów (jeżeli ją uruchomi to pojawi sie potencjał LOKALNY)
 w synapsie chemicznej na błonie postsynaptycznej pojawia się
rozpocznij naukę
potencjał lokalny, zwany postsynaptycznym, który może, ale nie musi, dać początek potencjałowi czynnościowemu
na błonie presynaptycznej mamy
rozpocznij naukę
sprzężenie elektro-wydzielnicze (początkiem kaskady zdarzeń jest dotarcie potencjału czynnościowego do zakończenia aksonu, a finałem uwolnienie przekaźnika do szczeliny synaptycznej
potencjał postsynaptyczny jest przykładem
rozpocznij naukę
potencjału lokalnego
uwolnienie neuroprzekaźnika jest zależne
rozpocznij naukę
od wzrostu stężenia jonów wapniowych w kolbie synaptycznej, więc potencjał czynnościowy powinien otworzyć kanały wapniowe bramkowane napięciem
sprzężenie elektro-wydzielnicze dokonuje się na
rozpocznij naukę
napięciowozależnych kanałach wapniowych
neurotransmiter jest pakowany w
rozpocznij naukę
pęcherzyki synaptyczne, które potem muszą połączyć się z błoną komórkową (w tzw. strefie aktywnej), gdzie dokonuje się „kotwiczenie” pęcherzyków
pęcherzyki synaptyczne jako struktury błoniaste powstają w
rozpocznij naukę
w ciele komórki; wędrują one wypełnione lub puste wzdłuż aksonu
pęcherzyki będą wędrowały wypełnione wtedy, gdy
rozpocznij naukę
neurotransmiter ma charakter peptydu (peptydy są syntetyzowane w ciele komórki nerwowej przy udziale aparatu Golgiego - pakowanie neurotransmitera w pęcherzyk odbywa się na poziomie ciała komórki nerwowej)
jeżeli neurotransmiter nie jest peptydem, to powstaje
rozpocznij naukę
w kolbie synaptycznej aksonu (np. noradrenalina, acetylocholina)
acetylocholina po zadziałaniu zostaje
rozpocznij naukę
rozłożona i wtórnie transportowana do kolby synaptycznej, gdzie powstają nowe cząsteczki acetylocholiny
pęcherzyki, które docierają do kolby,
rozpocznij naukę
nie wędrują od razu do strefy aktywnej; zatrzymują się one w kolbie na aktynowych włóknach cytoszkieletu
Synapsyna I
rozpocznij naukę
łączy pęcherzyk z włóknami aktynowymi cytoszkieletu; utrzymuje te pęcherzyki w tej sieci tylko wtedy, gdy nie jest fosforylowana; fosforylacja tego białka jest równoznaczna z uwolnieniem pęcherzyka z sieci
kiedy dochodzi do wzrostu stężenia jonów wapniowych w cytoplazmie kolby synaptycznej, dochodzi do
rozpocznij naukę
aktywacji kalmoduliny, która wiąże jony wapniowe i aktywuje kinazę białkową II, która przeprowadza fosforylację synapsyny I
potencjał czynnościowy, dochodząc do kolby synaptycznej (czyli do zakończenia aksonu), otwiera
rozpocznij naukę
potencjałozależne kanały wapniowe; ponieważ wewnątrzkomórkowe stężenie jonów wapniowych jest niższe od zewnątrzkomórkowego, to jony wapnia napływają do wewnątrz aksonu
pompa protonowa transportuje
rozpocznij naukę
protony do wewnątrz pęcherzyka synaptycznego
wysokie stężenie protonów powoduje, że dyfundują one
rozpocznij naukę
z pęcherzyka na zewnątrz (zgodnie z ich gradientem stężeń), co jest siłą napędową dla transportu aktywnego acetylocholiny do wnętrza pęcherzyka
pęcherzyki uwolnione z sieci cytoszkieletu muszą uzyskać energię która pozwoli im dotrzeć do strefy aktywnej, ponieważ w kolbie nie ma już
rozpocznij naukę
szyn mikrotubularnych; energia ta jest uzyskiwana z wykorzystaniem białka Rab-3 (białko o małej masie cząsteczkowej, wiążące GTP), które wiąże i hydrolizuje kolejne cząsteczki GTP
białka v-SNARE
rozpocznij naukę
(białka błony pęcherzyka) - synaptobrewina
białka t-SNARE
rozpocznij naukę
(białka strefy aktywnej błony presynaptycznej) - syntaksyna - SNAP-25
synaptotagmina
rozpocznij naukę
białko błony strefy aktywnej, zwane czujnikiem wapnia (związanie jonów wapniowych przez synaptotagminę jest sygnałem do uruchomienia egzocytozy - mechanizmu odpowiadającego za uwolnienie neurotransmitera z pęcherzyka synaptycznego)
Gdy pęcherzyk zaczyna dokować
rozpocznij naukę
synaptobrewina, syntaksyna i SNAP-25 zaczynają się skręcać, przytrzymując pęcherzyk w odpowiednim miejscu strefy aktywnej. Po fuzji błony pęcherzyka i błony strefy aktywnej dochodzi do uwolnienie neurotransmitera do szczeliny synaptycznej.
toksyny botulinowe A i E powodują
rozpocznij naukę
degradację białko SNAP-25
toksyny botulinowe B, D, F i G
rozpocznij naukę
niszczą synaptotrewinę
botulina C1
rozpocznij naukę
hydrolizuję syntaksynę
toksyna tężca powoduje
rozpocznij naukę
proteolizę synaptobrewiny
jeżeli do zakończenia presynaptycznego dotrze jeden potencjał czynnościowy, to
rozpocznij naukę
na jakiś czas otworzy on napięciowo-zależne kanały wapniowe
stosownie do czasu otwarcia (nie chodzi o to, ile kanałów się otworzy, bo one są otwierane napięciem, więc otworzą się wszystkie - istotny jest czas otwarcia się kanałów)
rozpocznij naukę
wzrośnie stężenie jonów wapniowych w kolbie synaptycznej
stosownie do tego, na ile wzrośnie stężenie jonów wapniowych w kolbie
rozpocznij naukę
zostanie uwolniona odpowiedni ilość neurotransmitera do szczeliny synaptycznej
depolaryzacja świadczy o
rozpocznij naukę
postsynaptycznym potencjale pobudzającym (EPSP), a hiperpolaryzacja świadczy o postsynaptycznym potencjale hamującym (IPSP)
neurotransmiter jako ligand może
rozpocznij naukę
związać się w błonie postsynaptycznej z dwoma rodzajami kanałów ligandozależnych - z kanałami jonotropowymi lub metabotropowymi
kanały jonotropowe
rozpocznij naukę
receptor znajduje się na białkach budujących kanał jonowy
kanały metabotropowe
rozpocznij naukę
receptor nie ma fizycznego połączenia z kanałem jonowym, znajduje się w innym miejscu błony komórkowej; jest związany z białkiem z rodziny G
połączenie neurotransmitera z receptorem metabotropowym powoduje
rozpocznij naukę
rozpad białka G; zostaje uwolniona kaskada wewnątrzkomórkowych zdarzeń, która może doprowadzić do otworzenia się różnego rodzaju kanałów jonowych
acetylocholina na błonie postsynaptycznej ma
rozpocznij naukę
2 rodzaje receptorów: nikotynowy i muskarynowy; receptor muskarynowy jest metabotropowy, a receptor nikotynowy - jonotropowy
dywergencja
rozpocznij naukę
jeden rodzaj neuroprzekaźnika może otwierać różne kanałów jonowe
Koneksony
rozpocznij naukę
występujące w synapsie elektrycznej białkowe (zbudowane z koneksyn) mosty między błoną presynaptyczną i błoną postsynaptyczną umożliwiające przejście zjawiska elektrycznego.

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.