Programowanie - Programmieren

 0    54 fiszki    Fiszkoteka
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
log
inaczej: dziennik, rejestr zdarzeń
Sprawdziliśmy wszystkie wpisy w tym logu.
rozpocznij naukę
das Protokoll, die Protokolle
Wir haben alle Einträge in diesem Protokoll geprüft.
struktura drzewa
rozpocznij naukę
der Baumstruktur, die Baumstrukturen
środowisko uruchomieniowe
Zalogowany użytkownik może wybrać i zainstalować konkretne środowisko uruchomieniowe.
rozpocznij naukę
die Laufzeitumgebung, die Laufzeitumgebungen
Ein angemeldeter Benutzer kann eine konkrete Laufzeitumgebung auswählen und sie installieren.
kod źródłowy
Rozpowszechnianie kodu źródłowego jest niedozwolone.
rozpocznij naukę
der Quelltext, die Quelltexte
auch: die Quellcode
Die Verbreitung des Quelltextes ist nicht erlaubt.
wykonywać
np. skrypt, program
Aby wykonać skrypt, proszę nacisnąć przycisk "Start".
rozpocznij naukę
ausführen
Um das Skript auszuführen, drücken Sie bitte den Button "Start".
zapytanie SQL
Szczegółowe raporty są tworzone w oparciu o zapytania SQL.
rozpocznij naukę
die SQL-Abfrage, die SQL-Abfragen
Ausführliche Berichte werden auf der Basis von SQL-Abfragen erstellt.
kod binarny
rozpocznij naukę
der Binärcode, die Binärcodes
+47 fiszek
Lekcja jest częścią kursu
"Niemiecki w biznesie - IT"
(w sumie 311 fiszek)

Wypróbuj kurs za darmo

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.