Dialogi Praca

 0    105 fiszek    Anre
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
hydraulik
rozpocznij naukę
a plumber
zatrudniać
W tym roku zamierzamy zatrudnić więcej ludzi.
rozpocznij naukę
employ
We're going to recruit more people this year.
stolarz
rozpocznij naukę
a carpenter
wypłata tygodniowa
rozpocznij naukę
a wage
wypłata miesięczna
rozpocznij naukę
a sallery
zwolnić
Zwolniono dwie osoby za kradzież.
rozpocznij naukę
to dismiss
Two people were dismissed for stealing.
dobrze płatny
rozpocznij naukę
well-paid
nisko płatny
rozpocznij naukę
low pay
bezrobotny
Tomek jest w tej chwili bezrobotny.
rozpocznij naukę
unemployed
Tom is currently unemployed.
pracodawca
Został wysłany do Singapuru przez swojego pracodawcę.
rozpocznij naukę
an employer
He was sent to Singapore by his employer.
zatrudniony
rozpocznij naukę
an employee
ubiegać się o pracę
Jim zobaczył ogłoszenie w gazecie i zdecydował, że będzie ubiegał się o tę pracę.
rozpocznij naukę
to apply for a job
Jim saw the offer in the newspaper and decided to apply for the job.
praca na zlecenie
rozpocznij naukę
freelance
formularz o pracę
rozpocznij naukę
application form
na zasiłku
rozpocznij naukę
on the dole
sprzedawca
Sprzedawca był niezwykle pomocny i uprzejmy.
rozpocznij naukę
a shop assistant
The shop assistant was extremely helpful and kind.
ogłoszenie o pracę
rozpocznij naukę
job advertisement
byc na dyżurze
rozpocznij naukę
on duty
odpowiedzialny za
rozpocznij naukę
responsible for
dochód
Nasze wydatki przekraczają przychód.
rozpocznij naukę
income
Our expenses exceed income.
przepracowany
rozpocznij naukę
overworked
stała praca
Czy możesz mi pomóc znaleźć stałą pracę?
rozpocznij naukę
permanent job
Can you help me find a permanent job?
warunki pracy
rozpocznij naukę
work conditions
zasiłek dla bezrobotnych
rozpocznij naukę
unemployment benefit
ja pracuje z
rozpocznij naukę
I work with
znaleźć pracę
rozpocznij naukę
to find a job
wolny etat, wakat
rozpocznij naukę
vacancy
wybór
Mamy szeroki wybór towarów w naszej ofercie.
rozpocznij naukę
selection
We have a wide selection of goods on our offer.
dostepne
rozpocznij naukę
available
kontrakt
rozpocznij naukę
contract
dobre perspektywy
rozpocznij naukę
good prospects
usługi
Nie będę w przyszłości korzystał z usług tej firmy.
rozpocznij naukę
services
I won't be using this company's services in the future.
zajęcie, zawód
rozpocznij naukę
occupation
urzędnik
Wszyscy urzędnicy muszą być ubrani elegancko.
rozpocznij naukę
a clerk
All clerks have to wear smart clothes.
ksiegowy
Księgowy przygotował sprawozdanie finansowe firmy.
rozpocznij naukę
accountant
The accountant prepared financial statement of the company.
biuro
rozpocznij naukę
an office
przedsiebiorstwo handlowe
rozpocznij naukę
trading company
kandydat
Nazwiska kandydatów, którym się powiodło, ogłosimy za dwa tygodnie.
rozpocznij naukę
a candidate
The names of successful candidates will be announced in two weeks' time.
uzdolnienie
rozpocznij naukę
aptitude
zaradność
rozpocznij naukę
resource
zniżka
rozpocznij naukę
a discount
pełnomocnictwo
rozpocznij naukę
commission
dojeżdżający
Wiele osób dojeżdża do pracy - podróżują autobusem albo pociągiem.
rozpocznij naukę
a commuter
Many people in big cities are commuters - they travel to work by bus or train.
roczna premia
rozpocznij naukę
annual bonus
możliwość
rozpocznij naukę
possibility
okazja / możliwość
rozpocznij naukę
opportunity
awans
rozpocznij naukę
promotion
doręczyciel
rozpocznij naukę
deliverer
wykonywać pracę
rozpocznij naukę
to perform a job
interesująca praca
rozpocznij naukę
interesting work
satysfakcjonująca praca
rozpocznij naukę
satisfying job
odpowiadać
Muszę odpowiedzieć na pytania klientów.
rozpocznij naukę
to match
I have to answer customers' inquiries.
kurator sądowy
rozpocznij naukę
a probation officer
zwracać uwagę na
rozpocznij naukę
pay attention to
czynnik
rozpocznij naukę
factor
lokalna gazeta
rozpocznij naukę
local newspaper
czasopismo
rozpocznij naukę
magazine
wolny atat
rozpocznij naukę
vacancy
ogłoszenia drobne
rozpocznij naukę
small ads
różnorodność
Film dokumentalny poruszył wiele różnorodnych tematów.
rozpocznij naukę
variety
The documentary covered a variety of topics.
przeniesienie
rozpocznij naukę
transfer
praca na cały etat
rozpocznij naukę
full time job
maszynistka
rozpocznij naukę
typist
księgowy
rozpocznij naukę
book keeper
kwalifikacje
Jej kwalifikacje są dość słabe.
rozpocznij naukę
qualifications
Her qualifications are rather weak.
doświadczenie
Czy masz jakieś doświadczenie w pracy?
rozpocznij naukę
experience
Do you have any work experience?
dobre warunki pracy
rozpocznij naukę
good working conditions
urlop
rozpocznij naukę
leave
pół etatu
rozpocznij naukę
half-time
praca doręczyciela
rozpocznij naukę
delivery job
wykonywać na ochotnika
rozpocznij naukę
volunteer
starzy ludzie
rozpocznij naukę
the eldery
upośledzeni
rozpocznij naukę
handicapped
kurs zawodowy
rozpocznij naukę
vocational course
doświadczenie zawodowe
Jakie jest pana doświadczenie zawodowe?
rozpocznij naukę
professional experience
What's your professional experience?
pracować w zawodzie
rozpocznij naukę
to be in the job
mieć długie doświadczenie w pracy
rozpocznij naukę
have long work experience
wykonywać pracę szybko i wydajnie
rozpocznij naukę
do the work quickly and efficently
powołanie
rozpocznij naukę
vocation
stanowisko
rozpocznij naukę
post
osoba na stanowisku
rozpocznij naukę
a person of high standing
fach
rozpocznij naukę
trade
rozmowa kwalifikacyjna
David został zaproszony na rozmowę kwalifikacyjną.
rozpocznij naukę
a job interview
David has been invited for the job interview.
życiorys zawodowy
rozpocznij naukę
curriculum vitae
dane osobiste
rozpocznij naukę
personal details
stan cywilny
rozpocznij naukę
marital status
być na stanowisku
rozpocznij naukę
to hold a post
wykształcenie
rozpocznij naukę
educational background
praktyka
rozpocznij naukę
training
istotne
rozpocznij naukę
relevant
języki obce
rozpocznij naukę
foreign languages
podanie o pracę
Czy mógłbyś mi powiedzieć jak napisać podanie o pracę?
rozpocznij naukę
job application
Could you tell me how to write my job application?
list potwierdzający
rozpocznij naukę
covering letter
ogłosić
rozpocznij naukę
to advertise
osiągalny
rozpocznij naukę
available
dostępny
Budynek jest dostępny dla osób niepełnosprawnych.
rozpocznij naukę
accessible
The building is accessible to disabled people.
kierownik sprzedaży
Nasz kierownik sprzedaży jest na urlopie macierzyńskim.
rozpocznij naukę
Sales Manager
Our sales manager is on maternity leave.
ukończyć szkołę
rozpocznij naukę
to graduate
stopień naukowy
rozpocznij naukę
university degree
pracować ciężko
rozpocznij naukę
work hard
wymagać
Ta praca wymaga dużo cierpliwości.
rozpocznij naukę
to require
This job requires a lot of patience.
dalsze informacje
rozpocznij naukę
further information
wahać się
Nie zawahałam się nawet przez sekundę.
rozpocznij naukę
to hesitate
I didn't hesitate for a second.
skontaktować się z kimś
rozpocznij naukę
to contact somebody
szczegółowo
rozpocznij naukę
in detail

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.