Phrasal verbs podstawy 1

 0    41 fiszek    mchmch
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
to answer back
He will answer back tomorrow.
rozpocznij naukę
odpowiedzieć (w sposób niekulturalny, opryskliwy)
On odpowie jutro.
to base on
This movie is based on facts
rozpocznij naukę
opierać na
Ten film opiera się na faktach
to break down
My computer broke down again
rozpocznij naukę
popsuć się
Mój komputer znowu się zepsuł.
to call back
Tom called. I told him to call back later.
rozpocznij naukę
oddzwonić
Dzwonił Tomek. Powiedziałem aby oddzwonił później.
to call off
My boss called off the meeting.
rozpocznij naukę
odwołać
Mój szef odwołał spotkanie.
to check out
Have you heard this song? You should check it out!
rozpocznij naukę
sprawdzić
Słyszałeś tą piosenkę? Powinieneś ją sprawdzić!
to close down
They have closed down my favourite gift shop.
rozpocznij naukę
zamknąć
Zamknęli mój ulubiony sklep z pamiątkami.
Come on!
Come on! We don't have time!
rozpocznij naukę
Chodźże! Rusz się! No dalej!
No chodź! Nie mamy czasu!
to cut off
they cut off electricity for the whole day.
rozpocznij naukę
odciąć
Oni odcieli elektryczność na cały dzień.
drop (somebody) off
I can drop Kate off on my way home.
rozpocznij naukę
wysadzić kogoś
Mogę wysadzić Kasię podczas mojej drogi do domu.
to end up
I have studied all my life and finally I ended up unemployed.
rozpocznij naukę
znaleźć się gdzieś (niechcący), skończyć
Studiowałem całe moje życie i w końcu skończyłem jako bezrobotny.
to fall down
I fell down and broke my leg.
rozpocznij naukę
przewrócić się
Przewróciłem się i złamałem nogę.
to fill in (UK), fill out (US)
Please fill in this form
rozpocznij naukę
wypełnić (druk, formularz)
Proszę wypełnij ten formularz
to find out
Finally I have found my wallet
rozpocznij naukę
dowiedzieć się, odnaleźć
W końcu odnalazłem swój portfel
to get off
You should get off at the third bus stop
rozpocznij naukę
wysiąść
Powinieneś wysiąść na trzecim przystanku autobusowym
to get on, get in
Get in we don't have time
rozpocznij naukę
wsiąść
Wsiadaj nie mamy czasu
to give up
Don't give up
rozpocznij naukę
poddać się
Nie poddawaj się
to go on
Please go on
rozpocznij naukę
kontynuować
Proszę kontynuuj
to grow up
I grew up in Radom
rozpocznij naukę
dorastać
Ja dorastałem w Radomiu
to hold on
Hold on a moment
rozpocznij naukę
zaczekać, przerwać na chwilę
Zaczekaj chwilkę
to keep away
Keep this dog away from me
rozpocznij naukę
trzymać się z daleka
Trzymaj tego psa z daleka ode mnie
to look back
Forget about him and never look back
rozpocznij naukę
odwrócić się, spoglądać wstecz, wracać myślami do czegoś
Zapomnij o nim i nigdy nie wracaj do niego myślami
to look out
You should look out where you park your car
rozpocznij naukę
uważać
Powinieneś uważać gdzie parkujesz samochód
to look after
Ok I will look after Sue
rozpocznij naukę
opiekować się
Ok ja zaopiekuję się Sue
to move in
We moved in two years ago
rozpocznij naukę
wprowadzić się
Wprowadziliśmy się dwa lata temu
to move out
She moved out three months ago
rozpocznij naukę
wyprowadzić się
Ona wyprowadziła się trzy miesiące temu
to pass away
My uncle passed away yesterday
rozpocznij naukę
umrzeć
Mój wujek zmarł wczoraj
to pick up
I will pick you up from the airport
rozpocznij naukę
odebrać
Odbiorę Cię z lotniska
to pull over
Please stop and pull over
rozpocznij naukę
zjechać na pobocze, zatrzymać samochód
Proszę zatrzymać się i zjechać na pobocze
to put on
You should put on this beautiful dress I bought you last Monday
rozpocznij naukę
ubrać, założyć
Powinnaś założyć tę sukienkę, którą kupiłem ci ostatniego poniedziałku
to run away
I saw a wolf so I ran away as fast as I could
rozpocznij naukę
uciekać
Zauważyłem wilka więc uciekłem najszybciej jak potrafiłem
to run out
We are running out of fuel
rozpocznij naukę
skończyć się, wyczerpywać
Kończy się nam paliwo
to slow down
You are driving too fast please slow down
rozpocznij naukę
zwolnić, spowolnić, przyhamować
Jedziesz za szybko proszę zwolnij
to shut down
Ok I will shut down the TV
rozpocznij naukę
wyłączyć coś
Ok wyłączę telewizor
to switch on
Switch on the radio and listen to the news
rozpocznij naukę
włączyć
Włącz radio i posłuchaj wiadomości
to switch off
Please switch off the light
rozpocznij naukę
wyłączyć
Proszę wyłącz światło
to throw away / throw out
Tom please throw away the garbage
rozpocznij naukę
wyrzucić
Tomek proszę wyrzuć śmieci
to turn off
Please turn off the music. It's too loud
rozpocznij naukę
wyłączyć
Proszę wyłącz muzykę. Jest zbyt głośno
to turn on
I will turn on my computer and check the internet
rozpocznij naukę
włączyć
Włączę komputer i sprawdzę internet
to wake up
I woke up yesterday at six o'clock am
rozpocznij naukę
budzić (się)
Wstałem wczoraj o szóstej rano
to watch out
Watch out, there are avalanches here
rozpocznij naukę
uważać
Uważaj, tutaj są lawiny

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.