Słownictwo Specjalistyczne

 0    173 fiszki    4xt666
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
perpendicular lines
rozpocznij naukę
prostopadłe linie
equal
rozpocznij naukę
równy
angles
rozpocznij naukę
kąty
right Angles
rozpocznij naukę
kąty proste
parallelogram
rozpocznij naukę
równoległobok
quadrilateral
rozpocznij naukę
czworokąt
rectangle
rozpocznij naukę
prostokąt
triangle
rozpocznij naukę
trójkąt
square
rozpocznij naukę
kwadrat
circle
rozpocznij naukę
koło
diameter
rozpocznij naukę
średnica
mass
rozpocznij naukę
masa
compared with
rozpocznij naukę
w stosunku do
comparatively small
rozpocznij naukę
stosunkowo mały
relatively close
rozpocznij naukę
stosunkowo blisko
visible in the sky
rozpocznij naukę
widoczne na niebie
gravitation attraction
rozpocznij naukę
przyciąganie grawitacyjne
weak
rozpocznij naukę
słaby
incapable of holding atmosphere
rozpocznij naukę
niezdolny do utrzymywania atmosfery
consist of
rozpocznij naukę
składać się z
elements
rozpocznij naukę
elementy
difference
rozpocznij naukę
różnica
defined
rozpocznij naukę
zdefiniowane
equidistant
rozpocznij naukę
równo oddalony
polygons
rozpocznij naukę
wielokąty
proportional
rozpocznij naukę
proporcjonalny
rhombus
rozpocznij naukę
romb
star
rozpocznij naukę
gwiazda
absolutely constant
rozpocznij naukę
absolutnie stała
Orbit
rozpocznij naukę
Orbita
perfect circle
rozpocznij naukę
doskonałe koło
ellipse
rozpocznij naukę
elipsa
surface temperature
rozpocznij naukę
temperatura powierzchni
outer layer
rozpocznij naukę
Warstwa zewnętrzna
divisibility
rozpocznij naukę
podzielność
end digit
rozpocznij naukę
cyfra końcowa
digit
rozpocznij naukę
cyfra
corrosion
rozpocznij naukę
korozja
scientists
rozpocznij naukę
naukowcy
gradually
rozpocznij naukę
stopniowo
various installations
rozpocznij naukę
różne instalacje
apparatus
rozpocznij naukę
aparatura
equipment
rozpocznij naukę
wyposażenie
rusting
rozpocznij naukę
rdzewienie
form of corrosion
rozpocznij naukę
forma korozji
process of combustion
rozpocznij naukę
proces spalania
protected from water
rozpocznij naukę
chroniony przed wodą
achieved by painting
rozpocznij naukę
osiągnięte przez malowanie
galvanising
rozpocznij naukę
cynkowanie
mean distance
rozpocznij naukę
średnia odległość
approximately
rozpocznij naukę
około
covered with
rozpocznij naukę
pokryta
thick atmosphere
rozpocznij naukę
gęsta atmosfera
telescope observation
rozpocznij naukę
obserwacje teleskopowe
carbon dioxide
rozpocznij naukę
dwutlenek węgla
conditions
rozpocznij naukę
warunki
cloudy atmosphere
rozpocznij naukę
pochmurna atmosfera
weight of atom
rozpocznij naukę
masa atomu
nucleus
rozpocznij naukę
jądro
proton and neutron
rozpocznij naukę
proton i neutron
it Department
rozpocznij naukę
Dział IT
quality assurance
rozpocznij naukę
zapewnienie jakości
data processing
rozpocznij naukę
przetwarzanie danych
information security
rozpocznij naukę
bezpieczeństwo informacji
Hardware
rozpocznij naukę
Sprzęt komputerowy
software
rozpocznij naukę
oprogramowanie
technical support
rozpocznij naukę
wsparcie techniczne
code
rozpocznij naukę
kod
data
rozpocznij naukę
dane
desktop
rozpocznij naukę
pulpit
laptops and tablets
rozpocznij naukę
laptopy i tablety
Computing system
rozpocznij naukę
System komputerowy
motherboard
rozpocznij naukę
płyta główna
case
rozpocznij naukę
obudowa
processor
rozpocznij naukę
procesor
random access memory (RAM)
rozpocznij naukę
pamięć o dostępie swobodnym (RAM)
cooling fan
rozpocznij naukę
wentylator chłodzący
expansion cards
rozpocznij naukę
Karty rozszerzeń
hard drive
rozpocznij naukę
dysk twardy
power supply
rozpocznij naukę
Zasilanie
Universal serial bus usb
rozpocznij naukę
Uniwersalna magistrala szeregowa USB
Mouse
rozpocznij naukę
Mysz
scanner
rozpocznij naukę
skaner
touch screen
rozpocznij naukę
ekran dotykowy
network connections
rozpocznij naukę
połączenia sieciowe
Cat5 cable
rozpocznij naukę
Kabel kategorii piątej
lan
rozpocznij naukę
sieć lokalna
Wireless local area network
rozpocznij naukę
Bezprzewodowa Sieć Lokalna
Wireless signal
rozpocznij naukę
Sygnał bezprzewodowy
Simple Solutions
rozpocznij naukę
Proste rozwiązania
graphical user interface (GUI)
rozpocznij naukę
graficzny interfejs użytkownika (GUI)
pointer
rozpocznij naukę
kursor
shortcuts
rozpocznij naukę
Skróty
folders
rozpocznij naukę
foldery
special icons
rozpocznij naukę
specjalne ikony
minimize
rozpocznij naukę
zminimalizować
maximize
rozpocznij naukę
maksymalizacji
select command
rozpocznij naukę
wybierz polecenie
formatting
rozpocznij naukę
formatowanie
password
rozpocznij naukę
hasło
domain name
rozpocznij naukę
Nazwa domeny
username
rozpocznij naukę
nazwa użytkownika
attachments
rozpocznij naukę
Załączniki
high-resolution
rozpocznij naukę
wysoka rozdzielczość
use spreadsheet
rozpocznij naukę
użyj arkusza kalkulacyjnego
Computer Services
rozpocznij naukę
Usługi komputerowe
mathematical methods
rozpocznij naukę
metody matematyczne
exact Sciences
rozpocznij naukę
nauki ścisłe
results
rozpocznij naukę
wyniki
objective knowledge
rozpocznij naukę
obiektywna wiedza
precise prediction
rozpocznij naukę
precyzyjne przewidywanie
quantitative expressions
rozpocznij naukę
wyrażenia ilościowe
measurements
rozpocznij naukę
Pomiary
branches of mathematics
rozpocznij naukę
gałęzie matematyki
spherical shape
rozpocznij naukę
kulisty kształt
investigation
rozpocznij naukę
śledztwo
understanding of natural phenomena
rozpocznij naukę
zrozumienie zjawisk naturalnych
repeatability
rozpocznij naukę
Powtarzalność
information processing
rozpocznij naukę
przetwarzanie informacji
law's of natural
rozpocznij naukę
prawo naturalne
data collection
rozpocznij naukę
kolekcja danych
descriptions
rozpocznij naukę
Opisy
criteria
rozpocznij naukę
Kryteria
falsifiability
rozpocznij naukę
falsyfikowalność
biophysics
rozpocznij naukę
biofizyka
graphical representation
rozpocznij naukę
Reprezentacja graficzna
structural formula
rozpocznij naukę
formuła strukturalna
reactions
rozpocznij naukę
Reakcje
molecular scale
rozpocznij naukę
skala molekularna
atoms and molecules
rozpocznij naukę
atomy i cząsteczki
large-scale applications
rozpocznij naukę
aplikacje na dużą skalę
universe
rozpocznij naukę
wszechświat
focus and interactions
rozpocznij naukę
siły i interakcje
principles and law's
rozpocznij naukę
zasady i prawa
formulations of theories
rozpocznij naukę
tworzenie teorii
governing laws of the universe
rozpocznij naukę
prawa rządzące kosmosem
theory of universal gravitation
rozpocznij naukę
teorii powszechnego ciążenia
classical mechanics
rozpocznij naukę
Mechanika klasyczna
theory of relativity
rozpocznij naukę
teoria względności
thermodynamics
rozpocznij naukę
termodynamika
applied physics
rozpocznij naukę
Fizyka stosowana
quantum mechanics
rozpocznij naukę
mechanika kwantowa
particular area
rozpocznij naukę
konkretny obszar
unmanned spacecraft
rozpocznij naukę
bezzałogowy statek kosmiczny
distant locations
rozpocznij naukę
odległe lokalizacje
celestial objects
rozpocznij naukę
ciała niebieskie
Earth's atmosphere
rozpocznij naukę
atmosfera ziemska
motion
rozpocznij naukę
ruch
stars planets comets and galaxies
rozpocznij naukę
gwiazdy planety komety i galaktyki
spectroscope
rozpocznij naukę
spektroskop
precious stones
rozpocznij naukę
kamienie szlachetne
conjunctions
rozpocznij naukę
spójniki
Concepts
rozpocznij naukę
pojęcia
Edge
rozpocznij naukę
Krawędź
patterns
rozpocznij naukę
wzory
relatively close
rozpocznij naukę
stosunkowo blisko
categorization
rozpocznij naukę
kategoryzacja
computer programs
rozpocznij naukę
programy komputerowe
separate field
rozpocznij naukę
oddzielna dziedzina
aspects
rozpocznij naukę
aspekty
distinctions
rozpocznij naukę
różnice
significant role
rozpocznij naukę
znacząca rola
physical components
rozpocznij naukę
fizyczne komponenty
properties
rozpocznij naukę
Właściwości
research
rozpocznij naukę
badania
structures
rozpocznij naukę
struktury
failure analysis
rozpocznij naukę
analiza awarii
aviation accidents
rozpocznij naukę
wypadki lotnicze
limitations
rozpocznij naukę
Ograniczenia
impact
rozpocznij naukę
wpływ
correlation
rozpocznij naukę
korelacja
determinants
rozpocznij naukę
wyznaczniki
scholars
rozpocznij naukę
uczeni

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.