Market Leader - Unit 10 - Customer service

 0    282 fiszki    sierassieras
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
assertive
rozpocznij naukę
asertywny
assistant
rozpocznij naukę
pomocnik
baggage reclaim
rozpocznij naukę
odbiór bagażu
brochure
rozpocznij naukę
broszura / ulotka
cadre
rozpocznij naukę
kadra / grupa
clunky
rozpocznij naukę
niezgrabny
communicative
rozpocznij naukę
rozmowny
company driver
rozpocznij naukę
firmowy kierowca
compensation
rozpocznij naukę
odszkodowanie / rekompensata
continuously
rozpocznij naukę
stale / ciągle
court case
rozpocznij naukę
sprawa sądowa
cushion
rozpocznij naukę
poduszka
defensive
rozpocznij naukę
obronny / defensywny
demanding job
rozpocznij naukę
wymagająca praca
departure board
rozpocznij naukę
tablica odlotów
Disability Rights Commission
rozpocznij naukę
Komisja Praw Osób Niepełnosprawnych
disabled
rozpocznij naukę
niepełnosprawny
disgusted
rozpocznij naukę
oburzony / zniesmaczony
disinterested
rozpocznij naukę
niezainteresowany / obojętny
distracted
rozpocznij naukę
roztargniony
downturn
rozpocznij naukę
spadek / spowolnienie
employ
rozpocznij naukę
zatrudniać
employee
rozpocznij naukę
zatrudniony (osoba zatrudniona)
employer
rozpocznij naukę
pracodawca
excess baggage
rozpocznij naukę
nadbagaż
experience
rozpocznij naukę
doświadczenie
flimsy
rozpocznij naukę
ruszające / chwiejące / niestabilne
get to the bottom of the problem
rozpocznij naukę
przejść do sedna sprawy
go the extra mile
rozpocznij naukę
dać z siebie wszystko / dołożyć wszelkich starań / zdobyć się na dodatkowy wysiłek
goodwill
rozpocznij naukę
dobra wola / dobrowolny
greet guests
rozpocznij naukę
pozdrawiać gości
guarantee
rozpocznij naukę
gwarancja / poręczenie
habit
rozpocznij naukę
zwyczaj / nawyk / przyzwyczajenie
helpline person
rozpocznij naukę
osoba przy infolinii
I didn't mean to cause any offence
rozpocznij naukę
Nie chciałem spowodować żadnej obrazy
indicator
rozpocznij naukę
wskaźnik
indifferent
rozpocznij naukę
obojętny
indulgence
rozpocznij naukę
pobłażanie / przymykanie oka
insight
rozpocznij naukę
wgląd
job description
rozpocznij naukę
zakres uprawnień i obowiązków/ opis stanowiska pracy
make a fuss
rozpocznij naukę
robić wiele hałasu / nadskakiwać
make tea/coffee
rozpocznij naukę
robić herbatę/kawę
maze
rozpocznij naukę
labirynt
meet expectations
rozpocznij naukę
spełnić oczekiwania
misunderstand
rozpocznij naukę
źle zrozumieć
nasty virus
rozpocznij naukę
paskudny wirus
no frills
rozpocznij naukę
bez dodatków
off the line
rozpocznij naukę
rozłączony
one-off
rozpocznij naukę
jednorazowy
outsourced services
rozpocznij naukę
usługi obce
pass the buck
rozpocznij naukę
unikać odpowiedzialności
peak times
rozpocznij naukę
godziny szczytu
personality
rozpocznij naukę
osobowość
pre-empting
rozpocznij naukę
uprzedzanie / przesądzanie
prepare documents for signing
rozpocznij naukę
przygotować dokumenty do podpisania
priority boarding
rozpocznij naukę
pierwszeństwo wejścia na pokład
promptly
rozpocznij naukę
natychmiast
proof of purchase
rozpocznij naukę
dowód zakupu
put out
rozpocznij naukę
zdenerwowany
refund
rozpocznij naukę
zwrot
remedy
rozpocznij naukę
środek zaradczy
requirements
rozpocznij naukę
wymagania (w stosunku do kandydata)
responsible
rozpocznij naukę
odpowiedzialny
seat allocation
rozpocznij naukę
rozstawienie miejsc
slip my mind
rozpocznij naukę
wyleciało mi z głowy
stale
rozpocznij naukę
czerstwy / wyschnięty
stressful job
rozpocznij naukę
stresująca praca
talk at cross purposes
rozpocznij naukę
mówić o dwóch różnych rzeczach
the last straw
rozpocznij naukę
tego już za wiele / miarka się przebrała
to acquire
rozpocznij naukę
kupić / nabyć / zdobyć
to admit
rozpocznij naukę
przyznać / przyznać się
to allow
rozpocznij naukę
pozwolić / umożliwić / dopuścić
to argue with sb
rozpocznij naukę
spierać się z kimś
to be amazed at
rozpocznij naukę
zachwycić się czymś
to be at fault
rozpocznij naukę
być winnym
to be committed
rozpocznij naukę
być zaangażowanym
to be firm
rozpocznij naukę
być stanowczym
to be prompted
rozpocznij naukę
być nakłanianym
to concentrate on the situation
rozpocznij naukę
skupić się na sytuacji
to deny
rozpocznij naukę
odmówić / zaprzeczyć
to deploy
rozpocznij naukę
wdrożyć
to drive sales
rozpocznij naukę
napędzać sprzedaż
to establish a rapport
rozpocznij naukę
ustanowić porozumienie
to find out what result the customer wants
rozpocznij naukę
dowiedzieć się jakiego rezultatu oczekuje klient
to force your solution
rozpocznij naukę
zmusić do twojego rozwiązania
to get full details of the problem
rozpocznij naukę
uzyskać wszystkie szczegóły problemu
to handle complaints
rozpocznij naukę
rozpatrywać skargi
to intercede
rozpocznij naukę
interweniować / pośredniczyć
to investigate
rozpocznij naukę
sprawdzić / zbadać
to keep an open mind
rozpocznij naukę
zachować otwarty umysł
to leak out
rozpocznij naukę
wyciekać / wyciec
to meet standards
rozpocznij naukę
spełnić standardy
to nod your head
rozpocznij naukę
kiwać głową / potakiwać
to offer compensation of greater value than the goods
rozpocznij naukę
zaoferować rekompensatę o wyższej wartości niż dóbr
to pay lip service
rozpocznij naukę
składać gołosłowne deklaracje
to put the complaint in writing
rozpocznij naukę
złożyć zażalenie na piśmie
to put up with
rozpocznij naukę
cierpliwie znosić / odpuszczać
to reap the rewards
rozpocznij naukę
zbierać nagrody / czerpać korzyści
to reassure
rozpocznij naukę
uspokoić / zapewnić
to recoil from
rozpocznij naukę
wycofać się
to refuse
rozpocznij naukę
odmówić
to regret
rozpocznij naukę
żałować
to rip off
rozpocznij naukę
zedrzeć z kogoś skórę / oskubać / za dużo zapłacić
to run the risk
rozpocznij naukę
podjąć ryzyko / ryzykować
to summarise
rozpocznij naukę
podsumować / streścić
to take this to court
rozpocznij naukę
podać do sądu
to tore up
rozpocznij naukę
rozedrzeć / przedrzeć
triggered
rozpocznij naukę
aktywowany
unfavourable publicity
rozpocznij naukę
niesprzyjający rozgłos
voicemail
rozpocznij naukę
poczta głosowa
vowel
rozpocznij naukę
samogłoska
with the front line
rozpocznij naukę
na pierwszej linii
a bit of a scramble
rozpocznij naukę
odrobina zamieszania
a buzz is that
rozpocznij naukę
chodzą słuchy, że
accommodation
rozpocznij naukę
nocleg
account statement
rozpocznij naukę
wyciąg z konta
accuse
rozpocznij naukę
oskarżać
aisle seat
rozpocznij naukę
miejsce przy przejściu / korytarzu
albeit
rozpocznij naukę
aczkolwiek
alongside
rozpocznij naukę
wzdłuż
amount to
rozpocznij naukę
wynosić
amplify
rozpocznij naukę
wzmacniać
anonymity
rozpocznij naukę
anonimowość
aptitude for
rozpocznij naukę
uzdolnienie
at a profit
rozpocznij naukę
z zyskiem
bad press
rozpocznij naukę
zła prasa
bargain hunt
rozpocznij naukę
polowanie na okazje
befriend
rozpocznij naukę
zaprzyjaźnić się z
brand-building
rozpocznij naukę
budowanie marki
branded goods
rozpocznij naukę
markowe towary
bread-and-butter business
rozpocznij naukę
codzienny biznes
buzz marketing
rozpocznij naukę
marketing szeptany
cabin crew
rozpocznij naukę
załoga
carry out
rozpocznij naukę
wykonać
channel
rozpocznij naukę
kanał
chew over
rozpocznij naukę
przeżuć
churn
rozpocznij naukę
odejście klientów
clause
rozpocznij naukę
klauzula
combination
rozpocznij naukę
połączenie
company policy
rozpocznij naukę
Polityka firmy
compensation
rozpocznij naukę
odszkodowanie
complain
rozpocznij naukę
skarżyć się
complaint
rozpocznij naukę
skarga
concession
rozpocznij naukę
koncesja / ustępstwo
conducive
rozpocznij naukę
sprzyjający
confectioner
rozpocznij naukę
cukiernik
consistent
rozpocznij naukę
zgodny / logiczny
consisting
rozpocznij naukę
składający się
constituting
rozpocznij naukę
stanowiący
constraint on
rozpocznij naukę
ograniczenie na
contingent of
rozpocznij naukę
być zależnym
conversely
rozpocznij naukę
odwrotnie
counterfeited
rozpocznij naukę
podrobiony
court case
rozpocznij naukę
sprawa sądowa
cuisine
rozpocznij naukę
kulinaria / kuchnia
curb on
rozpocznij naukę
ograniczenie
customer allegiance
rozpocznij naukę
lojalność klienta
customer analysis
rozpocznij naukę
analiza klienta
customer defection
rozpocznij naukę
dezercja klienta
customer helpline
rozpocznij naukę
infolinia dla klientów
customer insight
rozpocznij naukę
wgląd w klienta
customer interaction
rozpocznij naukę
Interakcja z klientem
customer loyalty
rozpocznij naukę
lojalność klientów
customer relationship management (CRM)
rozpocznij naukę
zarządzanie relacjami z klientami (CRM)
customer retention
rozpocznij naukę
zatrzymanie klienta
customer satisfaction
rozpocznij naukę
satysfakcja konsumenta
customer service
rozpocznij naukę
obsługa klienta
cut off
rozpocznij naukę
odciąć
daily basis
rozpocznij naukę
codziennie
degree
rozpocznij naukę
stopień
delay
rozpocznij naukę
opóźnienie
delight
rozpocznij naukę
rozkosz
demanding customers
rozpocznij naukę
wymagający klienci
department store
rozpocznij naukę
Dom handlowy
direct sales
rozpocznij naukę
sprzedaż bezpośrednia
disinterested person
rozpocznij naukę
bezinteresowna osoba
disputes
rozpocznij naukę
sprzeczki
disrupted service
rozpocznij naukę
zakłócona usługa
disssatisfaction
rozpocznij naukę
niezadowolenie
dry wine
rozpocznij naukę
wino wytrawne
due diligence
rozpocznij naukę
należyta staranność
eager for
rozpocznij naukę
chętny do
emerging markets
rozpocznij naukę
rynki wschodzące
engaged
rozpocznij naukę
zaręczony
entice
rozpocznij naukę
wabić
equity
rozpocznij naukę
udział
ethos
rozpocznij naukę
etos
exceed
rozpocznij naukę
przekraczać
expectations
rozpocznij naukę
oczekiwania
explored
rozpocznij naukę
eksplorowany
faced with the prospect
rozpocznij naukę
w obliczu perspektywy
fan
rozpocznij naukę
wentylator
fleet customer
rozpocznij naukę
rzadki klient
flimsy
rozpocznij naukę
lichy
foreign
rozpocznij naukę
obcy
further
rozpocznij naukę
dalej
genuine brand
rozpocznij naukę
prawdziwa marka
get straight to the point
rozpocznij naukę
idź prosto do rzeczy
get to the bottom of the problem
rozpocznij naukę
przejść do sedna problemu
to go the extra mile
rozpocznij naukę
dołożyć wszelkich starań
guarantee
rozpocznij naukę
gwarancja
high-end
rozpocznij naukę
luksusowy
host
rozpocznij naukę
gospodarz
in excess
rozpocznij naukę
w nadmiarze
in turns
rozpocznij naukę
po kolei
inconvienience
rozpocznij naukę
niedogodności
indemnity
rozpocznij naukę
odszkodowanie
intercede
rozpocznij naukę
interweniować
invariably
rozpocznij naukę
niezmiennie
involvement
rozpocznij naukę
uwikłanie
latter situation
rozpocznij naukę
ostatnia sytuacja
loan shark
rozpocznij naukę
lichwiarz
logistics
rozpocznij naukę
Logistyka
lower base
rozpocznij naukę
niższa baza
mad rush
rozpocznij naukę
szalony pośpiech
make up
rozpocznij naukę
stanowić
marketing networks
rozpocznij naukę
sieci marketingowe
mature
rozpocznij naukę
dojrzały
medium wine
rozpocznij naukę
wino półsłodkie
muck
rozpocznij naukę
błoto
nasty
rozpocznij naukę
paskudny
news digest
rozpocznij naukę
skrót wiadomości
opt for
rozpocznij naukę
wybrać
out-of-town shopping centres
rozpocznij naukę
centra handlowe poza miastem
over-zealous
rozpocznij naukę
nadgorliwy
particular
rozpocznij naukę
szczególny
pass the buck
rozpocznij naukę
zwalać odpowiedzialność
peak time
rozpocznij naukę
godziny szczytu
poor product knowledge
rozpocznij naukę
słaba wiedza o produkcie
positive word of mouth
rozpocznij naukę
pozytywna reklama ustna / dobre słowo / marketing szeptany
presence
rozpocznij naukę
obecność
primary customer
rozpocznij naukę
główny klient
priority boarding
rozpocznij naukę
pierwszeństwo do wejścia na pokład
product support
rozpocznij naukę
wsparcie produktu
profit margin
rozpocznij naukę
marża zysku
promptly
rozpocznij naukę
natychmiast
put on hold
rozpocznij naukę
zawieszone
rapport
rozpocznij naukę
porozumienie
reach
rozpocznij naukę
dosięgnąć
reasonable
rozpocznij naukę
rozsądny
reassuring
rozpocznij naukę
uspokajający
repository
rozpocznij naukę
magazyn
response
rozpocznij naukę
odpowiedź
responsibilities (at work)
rozpocznij naukę
obowiązki (w pracy)
retail outlet villages
rozpocznij naukę
wioski handlu detalicznego
rife
rozpocznij naukę
rozpowszechniony
rivalry
rozpocznij naukę
rywalizacja
satisfactory
rozpocznij naukę
zadowalający
seat allocation
rozpocznij naukę
przydział miejsc
series of options
rozpocznij naukę
seria opcji
shift
rozpocznij naukę
przesunięcie
shoppers
rozpocznij naukę
kupujący
slip my mind
rozpocznij naukę
wypadło mi z głowy
smooth
rozpocznij naukę
gładki
stale
rozpocznij naukę
nieświeży / czerstwy
stem from
rozpocznij naukę
wywodzić się z
strive for
rozpocznij naukę
dążyć do
stunning
rozpocznij naukę
oszałamiający
suprisingly
rozpocznij naukę
zaskakująco
susceptible to
rozpocznij naukę
podatny na coś
tax-refunded sales
rozpocznij naukę
sprzedaż podlegająca zwrotowi podatku
the last straw
rozpocznij naukę
ostatnia kropla w czarze goryczy
throughout
rozpocznij naukę
poprzez
to capitalise
rozpocznij naukę
wykorzystać
to collate
rozpocznij naukę
zestawiać / analizować
to face criticism
rozpocznij naukę
stawić czoła krytyce
to have a phrase within the house
rozpocznij naukę
mieć powiedzenie / slogan
to lure
rozpocznij naukę
zwabić
to refocus
rozpocznij naukę
przeorientować / ukierunkować na nowo
to retreat from
rozpocznij naukę
wycofać się z
to snub
rozpocznij naukę
odtrącić
to spread widely
rozpocznij naukę
rozpowszechniać się szeroko
to tie into
rozpocznij naukę
związać się w
toiletries
rozpocznij naukę
produkty toaletowe
unfavourable publicity
rozpocznij naukę
niekorzystny rozgłos
unusual
rozpocznij naukę
niezwykły
volume
rozpocznij naukę
objętość / wielkość
wealthy
rozpocznij naukę
zamożny
tough
rozpocznij naukę
twardy
valuable
rozpocznij naukę
cenny
unless
rozpocznij naukę
chyba że
sudden
rozpocznij naukę
nagły

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.