Rusza unijny konkurs dla młodzieży "Mój pierwszy krok w wolontariat"

Konkurs Mój Pierwszy Krok w Wolontariat

"Mój pierwszy krok w wolontariat" - to tytuł piątej edycji konkursu organizowanego przez Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce. Tym razem jego tematyka nawiązuje do trwającego Europejskiego Roku Wolontariatu Propagującego Aktywność Obywatelską. Konkurs jest skierowany do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Prace konkursowe mogą mieć formę eseju, prezentacji, fotoreportażu lub wideoreportażu. Termin nadsyłania prac upływa 17 października 2011 roku.

- Ten konkurs to szansa, żeby zrobić ten pierwszy krok, a przy okazji pomóc początkującym wolontariuszom - mówi Rafał Rudnicki, kierownik Wydziału Informacji i Komunikacji Społecznej Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce. - Chcemy wyróżnić tych, którzy już zaangażowali się w wolontariat i mogą udzielić przydatnych rad początkującym, jak również tych, którzy dopiero zamierzają to zrobić i mają świetne pomysły jak zachęcić swoich kolegów i koleżanki by przyłączyli się do pomagania innym.

Konkurs jest skierowany do uczniów, którzy są już wolontariuszami oraz do tych, którzy takiego doświadczenia jeszcze nie mają, ale chcieliby zostać wolontariuszami.

konkurs Komisji Europejskiej związany z Europejskim Rokiem Wolontariatu

Wachlarz dziedzin wolontariatu, których dotyczy konkurs jest bardzo szeroki - od klasycznych form pomocy dla osób starszych, niepełnosprawnych, ubogich, dzieci mających trudności w nauce po wolontariat w zakresie kultury, sportu, ekologii, opieki nad bezdomnymi zwierzętami i wiele innych.

Uczestnicy konkursu mogą przygotować swoje prace w formie eseju, prezentacji, fotoreportażu lub wideoreportażu. Gotowe prace będzie można nadsyłać do 17 października 2011 roku włącznie na adres: Centrum Edukacji Obywatelskiej, ul. Noakowskiego 10/1; 00-666 Warszawa z dopiskiem "Mój pierwszy krok w wolontariat".

Prace zostaną ocenione przez jury złożone z przedstawicieli Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce praz instytucji partnerskich. Jury wybierze trzy najlepsze prace w każdej kategorii (gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne). Lista laureatów zostanie ogłoszona najpóźniej 21 listopada 2011 r.

Nagrodami w konkursie są cyfrowe aparaty fotograficzne, zaproszenie do udziału w Gali Wolontariatu w Warszawie w grudniu 2011 r. oraz wizyta studyjna w Brukseli i zwiedzanie instytucji europejskich.

Więcej informacji o konkursie wraz ze szczegółowym regulaminem oraz formularzem zgłoszeniowym znajduje się na stronie Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce.

"Mój pierwszy krok w wolontariat" - to już piąta edycja konkursu organizowanego przez Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, przy udziale partnerów: Ministerstwa Edukacji Narodowej (patronat honorowy), Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, Centrum Wolontariatu oraz Centrum Edukacji Obywatelskiej.

Tegoroczny konkurs rozwija tematykę ubiegłorocznej edycji „Nie wykluczam!”, która była poświęcona walce z ubóstwem i wykluczeniem społecznym. W 2009 r. konkurs nosił nazwę „Przybij piątkę!” i nawiązywał do piątej rocznicy przystąpienia Polski do Unii Europejskiej oraz dwudziestej rocznicy przemian ustrojowych w Europie Środkowo-Wschodniej. Druga edycja pt. "Europa Wielu Kultur" była związana z obchodzonym w 2008 r. Europejskim Rokiem Dialogu Międzykulturowego, zaś pierwszy konkurs z 2007 roku nawiązywał do pytania "Co się zmieniło w Twoim życiu dzięki funduszom unijnym?".

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.