słownik niemiecki - polski

Deutsch - język polski

abschreiben

po polsku:

1. odpisywaćsłówka książka
Welt der Bildung
Welt der Bildung
niemiecki slowka
Meine Schule

2. ściągać


przepisiwać nielegalnie z ksziąki
tłumaczenie przykładu ze słówkiem
Ściągam muzykę z internetu
Ściągać muzykę z Internetu.
ściągać na egzaminie

niemiecki słownik 1
Słownictwo niemieckie do matury: szkoła – życie sz...
Alles Klar 3 Kapitel1
Nie drażni gościiu
Szkoła i Edukacja - Schule und Bildung

3. spisywać


np. pracę domową

Moja pierwsza lekcja
Alles Klar 3 - Kapitel 1
czasowniki rozdzielenie złożone
czasowniki nieregularne cz. 1
spr z niemca 1

4. przepisywać


Lekarka przepisuje mi receptę.
if a doctor prescribes a drug or treatment, they say you should have it
przepisywać zadanie domowe

2.19. VIELEN DANK FÜR IHRE AUFMERKSAMKEIT
PNJN - Janicka
2.16. ES GIBT VIEL ZU TUN
SI(A2) - trennbare i nicht trennbare

5. odpisać


back,
tłumaczenie przykładu ze słówkiem

test z niemieckiego
czasowniki złożone