słownik niemiecko - polski

Deutsch - język polski

aufheben po polsku:

1. podnosić


Słonie (nie są uprawnione, nie mogą, mają zakaz) żeby podnosić piłkę używając ich trąb.
Unia Europejska musi podnosić świadomość w tym zakresie i, w razie konieczności, wskazywać drogę.
podnosić żagiel
podnosić ceny lub podatki
podnosić ciężkie rzeczy

Polskie słowo "aufheben" (podnosić) występuje w zestawach:

Niemiecki - 147 (1)

2. anulować


Musimy anulować Państwa zamówienie.
Musiałam anulować moje bilety, bo byłam chora i nie mogłam podróżować.

Polskie słowo "aufheben" (anulować) występuje w zestawach:

die Staatsordnung 2
Moja pierwsza lekcja

3. przechowywać


przechowywać w pamięci
Pracownicy mogą przechowywać procent ze swojej jeszcze nie opodatkowanej pensji.
Pokwitowanie muszą państwo dobrze przechowywać.
Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25ºC. / Jest więcej słów, które przechowujesz i zapamiętujesz automatycznie.

Polskie słowo "aufheben" (przechowywać) występuje w zestawach:

Sind wir reif fur die Zeit- słówka
Deutsch | 6.01.2018