słownik niemiecko - polski

Deutsch - język polski

ausschließlich po polsku:

1. wyłącznie


Imigranci, którzy przyjeżdżają wyłącznie po korzyści.
Pracowała wyłącznie dla pieniędzy.
Na posiedzeniu zarządu, na którym brak jest quorum, można poddać pod głosowanie wyłącznie uchwałę odnośnie zwołania kolejnego posiedzenia.
On je wyłącznie owoce.
Ta piosenka przynosi mi wyłącznie smutek.
Muszę zająć się wyłącznie nauką do egzaminów wstępnych.
Czasownik „kochać” bardzo trudno się odmienia: czas przeszły nigdy nie jest prosty, teraźniejszy jest wyłącznie oznajmujący, a przyszły jest zawsze warunkowy.
Nie robią tego wyłącznie z pobudek egoistycznych.
„Metroid Prime 3 : Corruption” to gra komputerowa od Nintendo sprzedawana wyłącznie na Wii.
Raport jest przeznaczony wyłącznie do użytku Panattoni
Został wychowany wyłącznie przez swoją matkę.
Wszystkie jego problemy pochodzą prawie wyłącznie z jego uzależnienia od narkotyków
Tam byli wyłącznie mężczyźni.
Współpracujemy wyłącznie z bogatymi klientami.
Mądrość nie polega wyłącznie na znajomości faktów.

Polskie słowo "ausschließlich" (wyłącznie) występuje w zestawach:

ESSEN UND TRINKEN - Gesund oder ungesund?
IV - Reich aber unzufrieden + inne
Wyrażanie Opinii - Meinungsäußerung
Repetytorium Maturalne - Kapitel 2
Organspende kann Leben retten

2. wyłącznyPolskie słowo "ausschließlich" (wyłączny) występuje w zestawach:

Kapital 22 Alltag und Medien
schritte 5 lekcja 7
MOTIVE-DEUTSCH 1 - Vokabelverzeichnis (A-L)
Was Männer sich wünschen
Niemiecki - 111 (1)

3. tylko i wyłączniePolskie słowo "ausschließlich" (tylko i wyłącznie) występuje w zestawach:

Podsumowanie 4