MOTIVE-DEUTSCH 1 - Vokabelverzeichnis (A-L)

 0    1 248 fiszek    brak
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

ab und zu

pozywać się (np. urządzeń)
rozpocznij naukę
abbauen

der Abend, -e

das Abendbrot = das Abendessen

wieczorem, wiczorami
rozpocznij naukę
abends


odjeżdżać
rozpocznij naukę
abfahren

abfragen

abholen

das Abitur

abkühlen

die Abkürzung, -en

składać (egzamin)
rozpocznij naukę
ablegen

abnehmen

termin odjazdu
rozpocznij naukę
der Abreisetermin, -e

die Absage, -n

odmawiać; odwoływać
rozpocznij naukę
absagen

zakończenie
rozpocznij naukę
der Abschluss, Abschlüsse

egzamin końcowy
rozpocznij naukę
die Abschlussprüfung, -en

świadectwo ukończenia szkoły
rozpocznij naukę
das Abschlusszeugnis, -se

absolut

wycierać, osuszać
rozpocznij naukę
abtrocknen

abwaschen

die Adresse, -n

das / die Aerobic

kółko zainteresowań
rozpocznij naukę
die AG, -s (die Arbeitsgemeinschaft, -en)

oferta kółek zainteresowań
rozpocznij naukę
das AG-Angebot, -e

aggressiv

akcja, działanie
rozpocznij naukę
die Aktion, -en


die Aktivität, -en

akzeptieren

der Alkohol, -e

wszystek, wszelki, cały, każdy
rozpocznij naukę
all

allein(e)

allgemein

dzień powszedni, codzienność
rozpocznij naukę
der Alltag

jak; jako; niż
rozpocznij naukę
alsdas Alter

die Alternative, -n

starokatolicki
rozpocznij naukę
altkatholisch

stare miasto
rozpocznij naukę
die Altstadt, -städte

amerykański
rozpocznij naukę
amerikanisch

zabawny, wesoły
rozpocznij naukę
amüsant

dobrze się bawić
rozpocznij naukę
sich amüsieren

na (w pionie); przy; po
rozpocznij naukę
an

anbieten

anbraten

nieustający, ciągły
rozpocznij naukę
andauernd

gdzie indziej
rozpocznij naukę
anderenorts

zmieniać się
rozpocznij naukę
sich ändern

inny, odmienny; inaczej
rozpocznij naukę
anders

uderzać ze sobą
rozpocznij naukę
aneinanderschlagen

der Anfang, Anfänge

zaczynać (się), rozpoczynać (się)
rozpocznij naukę
anfangen

początkujący
rozpocznij naukę
der Anfänger, -

klasa początkująca
rozpocznij naukę
die Anfangsklasse, -n

das Angebot, -e

angehören

strach, trwoga, obawa
rozpocznij naukę
die Angst, Ängste

mieć na sobie, nosić na sobie
rozpocznij naukę
anhaben

anklicken

przybywać, przyjeżdżać, przychodzić
rozpocznij naukę
ankommen

formularz zgłoszeniowy
rozpocznij naukę
das Anmeldeformular, -e

zgłaszać się
rozpocznij naukę
sich anmelden

die Anmeldung, -en

anonym

termin przyjazdu
rozpocznij naukę
der Anreisetermin, -e

dzwonić (do kogoś), telefonować
rozpocznij naukę
anrufen

ansagen

patrzeć, oglądać
rozpocznij naukę
(sich) ansehen

ambitny, wymagający
rozpocznij naukę
anspruchsvoll

wyczerpujący, męczący
rozpocznij naukę
anstrengend

die Antwort, -en

antworten

użycie, zastosowanie
rozpocznij naukę
die Anwendung, -en

ogłoszenie, anons
rozpocznij naukę
die Anzeige, -n

ubierać soę
rozpocznij naukę
sich anziehen

der Apfel, Äpfel

der Apfelbaum, -bäume

der Apfelkuchen, -

kapusta czerwona gotowana z jabłkami
rozpocznij naukę
das Apfelrotkraut

sok jabłkowy
rozpocznij naukę
der Apfelsaft, -säfte

der Apparat, -e

der Appetit

die Aprikose, -n

der April

die Arbeit, -en

arbeiten

robotnik, pracownik
rozpocznij naukę
der Arbeiter, -

kółko zainteresowań
rozpocznij naukę
die Arbeitgemeinschaft, -en (die AG, -s)

dzień roboczy
rozpocznij naukę
der Arbeitstag, -e

pokój do pracy, gabinet
rozpocznij naukę
das Arbeitszimmer, -

das Argument, -e

der Arzt, Ärzte

die Ärztin, -nen

die Atmosphäre, -n

attraktiv

też, także, również
rozpocznij naukę
auch

auditiv

na (w poziomie); do
rozpocznij naukę
auf

odświeżać, odnawiać
rozpocznij naukę
auffrischen

die Aufgabe, -n

aufgeben

podzielony, rozdzielony
rozpocznij naukę
aufgeteilt

mieć na sobie
rozpocznij naukę
aufhaben

aufladen

uważać, pilnować
rozpocznij naukę
aufpassen

aufräumen

das Aufräumen

wyprostowany
rozpocznij naukę
aufrecht

denerwować się
rozpocznij naukę
sich aufregen

eksyctujący
rozpocznij naukę
aufregend

wypracowanie
rozpocznij naukę
der Aufsatz, Aufsätze

aufstehen

występować; pojawiać się
rozpocznij naukę
auftreten

der Auftritt, -e

budzić się
rozpocznij naukę
aufwachen

der August

wykształcenie
rozpocznij naukę
die Ausbildung

der Ausflug, Ausflüge

szcegółowy, obszerny, dokładny
rozpocznij naukę
ausführlich

ausfüllen

ausgeben

ausgeglichen

wychodzić w celach rozrywkowych
rozpocznij naukę
ausgehen

der Ausgehtag, -e

ausgeruht

ausgestattet

wyszukany, wykwintny
rozpocznij naukę
ausgesucht

ausgewogen

znakomity, wspaniały
rozpocznij naukę
ausgezeichnet

der Ausland

cudzoziemiec
rozpocznij naukę
der Ausländer, -

ausländisch

podróż za granicę
rozpocznij naukę
die Auslandsreise, -n

wypróbować
rozpocznij naukę
ausprobieren

auspusten

ausreichend

sich ausruhen

wyłączać (np. komputer)
rozpocznij naukę
ausschalten

wysypiać się
rozpocznij naukę
ausschlafen

ausschließlich

wycinać, wykrajać
rozpocznij naukę
ausschneiden

aussehen

das Aussehen, -

poza, oprócz
rozpocznij naukę
außer

poza tym, oprócz tego
rozpocznij naukę
außerdem

die Aussicht, -en

die Ausstellung, -en

wyszukiwać, wybierać
rozpocznij naukę
aussuchen

der Austausch, -e

wymieniać, zamieniać
rozpocznij naukę
austauschen

program dotyczący wymiany młodzieży
rozpocznij naukę
das Austauschprogramm, -e

projekt dotyczący wymiany młodzieży
rozpocznij naukę
das Austauschprojekt, -e

die Auswahl

auswählen

auto, samochód
rozpocznij naukę
das Auto, -s

der Automat, -en

autor, twórca
rozpocznij naukę
der Autor, -en

die Avocado, -s

strumień; potok
rozpocznij naukę
der Bach, Bäche

piec, wypiekać
rozpocznij naukę
backen

das Bad, Bäder

strój kąpielowy
rozpocznij naukę
der Badeanzug, -anzüge

kąpać się
rozpocznij naukę
baden

die Badewanne, -n

das Badezimmer, -

wkrótce, niebawem
rozpocznij naukę
bald

der Balkon, -s/-e

der Ball, Bälle

die Banane, -n

zespół muzyczny
rozpocznij naukę
die Band, -s

das Bargeld

der Basketball

drużyna koszykówki
rozpocznij naukę
die Basketballmanschaft, -en

majsterkować
rozpocznij naukę
basteln

bauen

sałatka chłopska
rozpocznij naukę
der Bauernsalat, -e

der Baum, Bäume

beantworten

der Becher, -

sich bedanken

bedeuten

die Bedeutung, -en

die Bedienung, -en

spieszyć się
rozpocznij naukę
sich beeilen

wywierać wrażenie (na kimś)
rozpocznij naukę
beeindrucken

skończyć, zakończyć
rozpocznij naukę
beenden

die Beere, -n

znajdować się
rozpocznij naukę
sich befinden

befragen

ankietowany/a
rozpocznij naukę
der / die Befragte, -n

zadowalający, dobry
rozpocznij naukę
befriedigend

zachwycony, pełen zachwytu
rozpocznij naukę
begeistert

zaczynać, rozpoczynać się
rozpocznij naukę
beginnen

pojęcie, termin
rozpocznij naukę
der Begriff, -e

begründen

twierdzić, utrzymywać
rozpocznij naukę
behaupten

u; koło; przy
rozpocznij naukę
bei

obaj, obje, oba, oboje
rozpocznij naukę
beide

die Beilage, -n

das Bein, -e

beisammen

das Beispiel, -e

beißen

der / die Bekannte, -n

otrzymywać, dostawać
rozpocznij naukę
bekommen

ulubiony; popularny
rozpocznij naukę
beliebt

popularność
rozpocznij naukę
die Beliebtheit

bemalen

bemalt

uwaga, wzmianka
rozpocznij naukę
die Bemerkung, -en

trudzić się, starać się usilnie
rozpocznij naukę
sich bemühen

zachowywać się, sprawować się
rozpocznij naukę
sich benehmen

zachowanie, postępowanie
rozpocznij naukę
das Benehmen, -

potrzebować (kogoś / czegoś)
rozpocznij naukę
benötigen

używać (czegoś), korzystać (z czegoś), posługiwać się (czymś)
rozpocznij naukę
benutzen

beobachten

obserwowanie
rozpocznij naukę
das Beobachten

bequem

udzielać rady
rozpocznij naukę
beraten

doradca, konsultant
rozpocznij naukę
der Berater, -

porada, konsultacja
rozpocznij naukę
die Beratung, -en

obliczać, szacować
rozpocznij naukę
berechnen

der Berg, -e

opowiadać, relacjonować, informować
rozpocznij naukę
berichten

trójkąt bermudzki
rozpocznij naukę
das Bermudadreieck

zawód, zajęcie zawodowe
rozpocznij naukę
der Beruf, -e

czynny zawodowo
rozpocznij naukę
berufstätig

zajęty; zatrudniony
rozpocznij naukę
beschäftig

gwiazdka (Boże Narodzenie)
rozpocznij naukę
die Bescherung

besichtigen

die Besichtigung, -en

zwyciężać
rozpocznij naukę
besiegen

szczególnie, zwłaszcza
rozpocznij naukę
besonders

bespritzen

der / die Beste, -n

zdać (egzamin)
rozpocznij naukę
bestehen

bestellen

jak najlepiej
rozpocznij naukę
bestens

odwiedziny, wizyta
rozpocznij naukę
der Besuch, -e

besuchen

der Besucher, -

dotyczyć (kogoś / czegoś)
rozpocznij naukę
betreffen

uprawiać (dyscyplinę sportu)
rozpocznij naukę
betreiben

roztaczać opiekę (nad kimś / czymś)
rozpocznij naukę
betreuen

die Betreuung, -en

ekonomika (i organizacja) przedsiębiorstwa
rozpocznij naukę
die Betriebswirtschaft

das Bett, -en

die Bevölkreung, -en


uprzywilejowany, faworyzowany
rozpocznij naukę
bevorzugt

die Bewegung, -en

gra ruchowa, zabawa ruchowa
rozpocznij naukę
das Bewegungsspiel, -e

ugoszczenie; poczęstunek
rozpocznij naukę
die Bewirtung, -en

der Bewohner, -

bewundern

bewusst

płacić, opłacać
rozpocznij naukę
bezahlen

der Biathlon, -s

die Bibliothek, -en


obraz, zdjęcie
rozpocznij naukę
das Bild, -er

der Bildband, -bände

tworzyć; kształcić
rozpocznij naukę
bilden

kształcący
rozpocznij naukę
bildend

wykształcenie; oświata
rozpocznij naukę
die Bildung, -en

das Billard, -e/-s


nauczyciel biologii
rozpocznij naukę
der Biolehrer, -

die Biologie

bis

dotąd, dotychczas
rozpocznij naukę
bisher

die Bitte, -n

bitten

liść; kartka
rozpocznij naukę
das Blatt, Blätter

blau

zostawać (gdzieś)
rozpocznij naukę
bleiben


das / der Blog, -s


kwiat, kwiatek
rozpocznij naukę
die Blume, -n

wyspa kwiató
rozpocznij naukę
die Blumeninsel, -n

der Blumenkohl

Jezioro Bodeńskie
rozpocznij naukę
der Bodensee

der / das Bonbon, -s

przejażdżka łódką
rozpocznij naukę
die Bootsfahrt, -en


gra w kręgle
rozpocznij naukę
das Bowling

das Boxen

smażyć (na patelni); piec (w piekarniku)
rozpocznij naukę
braten

smażone ziemniaki
rozpocznij naukę
die Bratkartoffeln (Pl.)

smażona kiełbasa
rozpocznij naukę
die Bratwurst, -würste

potrzebować
rozpocznij naukę
brauchen

der Breakdance


das Brett, -er

gra planszowa
rozpocznij naukę
das Brettspiel, -e

der Brief, -e

znaczek pocztowy
rozpocznij naukę
die Briefmarke, -n

die Brille, -n

bringen

britisch

die Brokkoli (Broccoli) (Pl.)

broszura, broszurka
rozpocznij naukę
die Broschüre, -n

das Brot, -e

das Brötchen, -

der Bruder, Brüder

das Buch, Bücher

rezerwować, zamawiać
rozpocznij naukę
buchen

rynek księgarski
rozpocznij naukę
der Büchermarkt, -märkte

regał na książki
rozpocznij naukę
das Bücherregal, -e

bügeln

scena, estrada
rozpocznij naukę
die Bühne, -n

Akt Konfederacji Szwajcarskiej
rozpocznij naukę
der Bundesbrief

święto federalne
rozpocznij naukę
der Bundesfeiertag, -e

das Büro, -s

urzędniczka, kierowniczka biura
rozpocznij naukę
die Bürokauffrau, -en

autobus, autokar
rozpocznij naukę
der Bus, -se

przystanek autobusowy
rozpocznij naukę
die Bushaltestelle, -n

die Butter

chleb z masłem, kromka chleba z masłem
rozpocznij naukę
das Butterbrot, -e

das cafe, -s

der Cappucciono, -/-s

die CD, -s

odtwarzacz płyt kompaktowych
rozpocznij naukę
der CD-Player, -

płyta CD-ROM
rozpocznij naukę
die CD-ROM, -s

die Chance, -n

der CHarakter, -e

der Chat, -s

uczestnik / uczestniczka czatu internetowego
rozpocznij naukę
der / die Chatteilnehmende, -n

chatten

der Chefkoch, -köche

die chemie

kółko chemiczne
rozpocznij naukę
die Chemie-AG, -s

uczestnik konkursu chemicznego
rozpocznij naukę
der Chemieolympionike, -n

der Chinese, -n

chinesisch

die Chips (Pl.)

der Chor, Chöre

Christ

der Christmasbaum, -bäume

die Christmette, -n

paczka, klika
rozpocznij naukę
die Clique, -n

der Club (Klub), -s

sala klubowa
rozpocznij naukę
der Clubraum (Klubraum), -räume

die / das Cola

der Comic, -s

der Computer, -

maniak komputerowy
rozpocznij naukę
der Computerfreak, -s

program komputerowy
rozpocznij naukę
das Computerprogramm, -e

gra komputerowa
rozpocznij naukę
das Computerspiel, -e

technik komputerowy
rozpocznij naukę
der Computertechniker, -

cool, odjazdowy, super, czaderski
rozpocznij naukę
cool

płatki kukurydziane
rozpocznij naukę
die Cornflakes (Pl.)

der Cousin, -s

die Cosuine, -n

kiełbasa z sosem curry
rozpocznij naukę
die Currywurst, -würste

tam, tu; wtedy; ponieważ
rozpocznij naukę
da

dabei

das Dach, Dächer

der Dackel

przez to, tym
rozpocznij naukę
dadurch

przeciw(ko) temu
rozpocznij naukę
dagegen


dahinter

die Dame, -n

z tym, na to
rozpocznij naukę
damit

potem, następnie
rozpocznij naukę
danach

podziękowanie, wdzięczność
rozpocznij naukę
der Dank

danken

potem, następnie; wtedy
rozpocznij naukę
dann

gra w rzutki
rozpocznij naukę
das Dartsdie Daten (Pl.)

das Datum, Daten


der Daumen, -

dazugeben

das Debating

debatować, dyskutować
rozpocznij naukę
das Debattieren

pokrywać, przykrywać
rozpocznij naukę
decken

dekorować, zdobić, przykrywać
rozpocznij naukę
dekorieren

denken

bo, ponieważ
rozpocznij naukę
denn

zdeprymowany; przygnębiony
rozpocznij naukę
deprimiert

deshalb

das Desert, -s

deswegen

język niemiecki
rozpocznij naukę
das Deutsch

książka do nauki języka niemieckiego
rozpocznij naukę
das Deutschbuch, -bücher

Niemiec / Niemka
rozpocznij naukę
der / die Deutsche, -n

kurs języka niemieckiego
rozpocznij naukę
der Deutschkurs, -e

(das) Deutschland

nauczyciel języka niemieckiego
rozpocznij naukę
der Deutschlehrer, -

niemieckojęzyczny
rozpocznij naukę
deutschsprachig

der Dezember

dialog, rozmowa
rozpocznij naukę
der Dialog, -e

die Diät, -en

problem z dietą
rozpocznij naukę
das Diätproblem, -e

gruby; gęsty
rozpocznij naukę
dick

dienen

der Dienstag, -e

dienstags

rzecz, przedmiot
rozpocznij naukę
das Ding, -e

die Direktion, -en

der Direkto, -en

die Disco (Disko), -s

wieczór dyskotekowy
rozpocznij naukę
der Discoabend (Diskoabend), -e

piwnica dyskotekowa
rozpocznij naukę
der Discokeller (Diskokeller), -

diskutieren

die Donau

der Döner, -

budka z kebabem
rozpocznij naukę
die Dönerbude, -n

der Donnerstag, -e

donnerstags

der Donut (Doughnut), -s

nudny, beznadziejny, głupi
rozpocznij naukę
doof

das Dorf, Dörfer

tam, w tym miejscu
rozpocznij naukę
dort

tam, w tamto miejsce
rozpocznij naukę
dorthin

die Dose, -n

der / das Dotter, -

kolarstwo zjazdowe
rozpocznij naukę
das Downhill Biking

kobieta uprawiająca kolarstwo zjazdowe
rozpocznij naukę
die Downhill Bikingin, -nen

ściągać z sieci
rozpocznij naukę
downloaden

na zewnątrz
rozpocznij naukę
draußen

trójka (ocena szkolna)
rozpocznij naukę
die Drei, -en

pilny, naglący
rozpocznij naukę
dringend

wewnątrz, w środku
rozpocznij naukę
drinnen

drucken

naciskać, przyciskać
rozpocznij naukę
drücken
przeprowadzać, przewozić
rozpocznij naukę
durchführen

przeczytać (coś)
rozpocznij naukę
durchlesen

móc, mieć pozwolenie
rozpocznij naukę
dürfen

brać prysznic
rozpocznij naukę
duschen

die DVD, -s

der DVD-Film, -e

również, także
rozpocznij naukę
ehenfalls

echt

egal

die Ehefrau, -en

para małżeńska
rozpocznij naukę
das Ehepaar, -e


das Ei, -er

omlet, naleśnik
rozpocznij naukę
der Eierkuchen, -

masa jajeczna
rozpocznij naukę
die Eiermasse, -n

stukanie się jajkami
rozpocznij naukę
das Eierschlagen

stukanie się jajkami
rozpocznij naukę
das Eiertitschen

własny, swój
rozpocznij naukę
eigen

właściwy, istotny
rozpocznij naukę
eigentlich

die Eile

wzajemnie, nawzajem
rozpocznij naukę
einander

kuchnia pod zabudowę
rozpocznij naukę
die Einbauküche, -n

der Eindruck, Eindrücke

prosty, zwyczajny; zwykły; po prostu, wprost
rozpocznij naukę
einfach

dom jednorodzinny
rozpocznij naukę
das Einfamilienhaus, -häuser

eingeladen

die Einheit, -en

niektóry/a/e
rozpocznij naukę
einiger/e/es

kupno, zakup
rozpocznij naukę
der Einkauf, Einkäufe

robić zakupy
rozpocznij naukę
einkaufen

lista z zakupami
rozpocznij naukę
die Einkaufsliste, -n

możliwość zakupu
rozpocznij naukę
die Einkaufsmöglichkeit, -en

ulica handlowa
rozpocznij naukę
die Einkaufsstraße, -n

torba na zakupy
rozpocznij naukę
die Einkaufstasche, -n

wózek na zakupy
rozpocznij naukę
der Einkaufswagen, -

centrum handlowe
rozpocznij naukę
das Einkaufszentrum, -zentren

karta z zakupami
rozpocznij naukę
der Einkaufszettel, -

einladen

die Einladung, -en

logować się
rozpocznij naukę
scih einloggen

raz; pewnego razu; kiedyś
rozpocznij naukę
einmal

urządzenie, umeblowanie
rozpocznij naukę
die Einrichtung, -en

jedynka (ocena szkolna)
rozpocznij naukę
die Eins, -en

einsam

einsammeln

einschlafen

einsteigen

danie jednogarnkowe
rozpocznij naukę
der Eintopf, Eintöpfe

zgoda!, dobrze!
rozpocznij naukę
einverstanden

jedynaczka, jedynak
rozpocznij naukę
das Einzelkind, -er

wprowadzać się
rozpocznij naukę
einziehen


die Eisdiele, -n

kawa mrożona
rozpocznij naukę
der Eiskaffee

herbata mrożona
rozpocznij naukę
der Eistee

obrzydliwy, wstrętny
rozpocznij naukę
ekelhaft

das E-Learning

elektroniczny
rozpocznij naukę
elektronisch

die Eltern (Pl.)

der Elternabend, -e

oświadczenie rodziców
rozpocznij naukę
die Elternerklärung, -en

die / das E-Mail, -s

ementaler (rodzaj szwajcarskiego sera)
rozpocznij naukę
der Emmentaler, -

empfehlen

koniec, zakończenie
rozpocznij naukę
das Ende, -n

bez końca, nieskończony
rozpocznij naukę
eindlos

die Energie, -n

wąski, ciasny, obcisły
rozpocznij naukę
eng

zaangażowanie
rozpocznij naukę
das Engagement, -s

zaangażowany
rozpocznij naukę
engagiert

der Engel, -

das England

język angielski
rozpocznij naukę
das Englisch

kurs języka angielskiego
rozpocznij naukę
der Englischkurs, -e

korepetycje z języka angielskiego
rozpocznij naukę
die Englischnachhilfe, -n

lekcja języka angielskiego
rozpocznij naukę
der Englischunterricht

der Enkel, -

entdecken

entfernt

zawierać, mieścić w sobie
rozpocznij naukę
enthalten

usprawiedliwiać (się)
rozpocznij naukę
sich entschuldigen

usprawiedliwienie
rozpocznij naukę
die Entschuldigung, -en

entstehen

rozczarowany
rozpocznij naukę
enttäuscht

die Erbse, -n

der Erdapfel, -äpfel

die Erdkunde

dowiadywać się; doświadczać
rozpocznij naukę
erfahren

doświadczenie
rozpocznij naukę
die Erfahrung, -en

sukces, powodzenie
rozpocznij naukę
der Erfolg, -e

wynikać, następować
rozpocznij naukę
erfolgen

erfolgreich

wynik, skutek
rozpocznij naukę
das Ergebnis, -se

podgrzewać (potrawy), rozgrzewać (coś do temperatury)
rozpocznij naukę
erhitzen

odpoczywać, wypoczywać, relaksować się
rozpocznij naukę
sich erholen

przypominać sobie
rozpocznij naukę
sich erinnern

wyjaśniać, objaśniać
rozpocznij naukę
erklären

dowiadywać się
rozpocznij naukę
sich erkundigen

erlauben

das Erlebnis, -se

erledigen

odżywiać się
rozpocznij naukę
sich ernähren

die Ernährung

ekspert ds. żywienia
rozpocznij naukę
der Ernährungsexperte, -n

koło żywieniowe
rozpocznij naukę
der Ernährungskreis, -e

dzienniki żywieniowy
rozpocznij naukę
das Ernährungsbuch, -bücher

die Eröffnung, -en

erreichbar

erreichen

ukazywać się; pojawiać się
rozpocznij naukę
erscheinen

dopiero; najpierw, wpierw
rozpocznij naukę
erst

der / die Erwachsene, -n

erawarten

erzählen

erziehen

der Esel, -

der Espresso, -s / Espressi


das Essen

nawyki żywioniowe
rozpocznij naukę
die Essgewohnheiten (Pl.)

der Essig

łyżka stołowa
rozpocznij naukę
der Esslöffel, -

der Esstisch, -e

das Esszimmer, -

piętro, kondygnacja
rozpocznij naukę
die Etage, -n

die Ethik

etykieta, ustalone formy towarzyskie
rozpocznij naukę
die Etikette, -n

coś; trochę
rozpocznij naukę
etwas

projekt e-twinning
rozpocznij naukę
das E-Twinning-Projekt, -e

der Euro, -s

europäisch

Unia Europejska
rozpocznij naukę
die Europäische Union

mistrzostwo Europy
rozpocznij naukę
die Europamaisterschaft, -en

evangelisch

impreza, uroczystość, wydarzenie
rozpocznij naukę
der / das Event, -s

wycieczka, wyprawa
rozpocznij naukę
die Exkursion, -en

eksperyment, doświadczenie
rozpocznij naukę
das Experiment, -e

der Experte, -n

skrajny, krańcowy, przesadny
rozpocznij naukę
extrem

profil, specjalność
rozpocznij naukę
der Fachbereich, -e

jechać, jeździć
rozpocznij naukę
fahren

kierowca samochodu, szofer
rozpocznij naukę
der Fahrer, -

bilet na przejazd środkami lokomocji
rozpocznij naukę
die Fahrkarte, -n

das Fahrrad, -räder

kask do jazdy na rowerze
rozpocznij naukę
der Fahrradhelm, -e

wycieczka rowerowa
rozpocznij naukę
die Fahrradtour, -en

wypadek, przypadek
rozpocznij naukę
der Fall, Fälle

upadać, spadać
rozpocznij naukę
fallen

falsch

jeśli, jeżeli, w razie gdyby
rozpocznij naukę
falls

die Familie, -n

święto rodzinne
rozpocznij naukę
das Familienfest, -e

interes rodzinny
rozpocznij naukę
das Familiengeschäft, -e

grono rodzinne
rozpocznij naukę
der Familienkreis, -e

członek rodziny
rozpocznij naukę
das Familienmitglied, -er

dzień rodzinny
rozpocznij naukę
der Familientag, -e

pełen fantazji
rozpocznij naukę
fantasievoll (phantasievoll)

fantastyczny
rozpocznij naukę
fantastisch (phantastisch)

kolor, farba
rozpocznij naukę
die Farbe, -n

das Fass, Fässer

prawie, omal, nieomal
rozpocznij naukę
fast

das Fast-Food (Fastfood), -s

restauracja serwująca fast food
rozpocznij naukę
das Fast-Food-Restaurant (Fastfood-Restaurant), -s

fascynujący
rozpocznij naukę
faszinierend

das Fax, -e

der Februar

das Fechten

die Feder, -n

fehlen

święto; uroczystość
rozpocznij naukę
die Feier, -n

świętować
rozpocznij naukę
feiern

świętowanie
rozpocznij naukę
das Feiern

der Feiertag, -e

doskonały, pierwszorzędny
rozpocznij naukę
fein

das Fenster, -

ferie, wakacje
rozpocznij naukę
die Ferien (Pl.)

oglądać telewizję
rozpocznij naukę
fernsehen

der Fernseher, -

danie gotowe
rozpocznij naukę
das Fertiggericht, -e

wykańczać (kogoś)
rozpocznij naukę
fertigmachen

stały; mocny, trwały, pewny
rozpocznij naukę
fest

das Fest, -e

świąteczny
rozpocznij naukę
festlich

uroczystość
rozpocznij naukę
die Fete, -n


das Fett, -e

z małą zawartością tłuszczu
rozpocznij naukę
fettarm

die Figur, -en

der Film, -e

finał, zakończenie
rozpocznij naukę
das Finale, -

finden

die Firma, Firmen

der Fisch, -e

das Fischfilet, -s

restauracja rybna
rozpocznij naukę
das Fischrestaurant, -s

w formie, w dobrej kondycji fizycznej
rozpocznij naukę
fit

sala fitness
rozpocznij naukę
der Fitnessraum, -räume

studio fitness
rozpocznij naukę
das Fitnessstudio, -s

powierzchnia
rozpocznij naukę
die Fläche, -n

die Flasche, -n

der Fleck, -en

das Fleisch

produkt mięsny
rozpocznij naukę
das Fleischprodukt, -e

wyroby mięsne
rozpocznij naukę
die Fleischwaren (Pl.)

fleißig

latać, fruwać
rozpocznij naukę
fliegen

der Flohmarket, -märkte

floret (broń do szermierki)
rozpocznij naukę
das Florett, -e

korytarz, przedpokój
rozpocznij naukę
der Flur, -e

die Flüssigkeit, -en

następować, wynikać
rozpocznij naukę
folgen

żądać, domagać się (czegoś), wymagać (coś)
rozpocznij naukę
fordern

die Forelle, -n

die Form, -en

das Forum, Foren / Fora

zdjęcie; obrazek
rozpocznij naukę
das Foto, -s

die Frage, -n

kwestionariusz
rozpocznij naukę
der Fragebogen, -bögen


(das) Frankreich

französisch

język francuski
rozpocznij naukę
das Französisch

pani, kobieta; żona
rozpocznij naukę
die Frau, -en

sprawa kobieca
rozpocznij naukę
die Frauensache, -n

Dzień Kobiet
rozpocznij naukę
der Frauentag, -e

bezczelny, zuchwały
rozpocznij naukę
frech


wolna przestrzeń
rozpocznij naukę
das Freie

der Freitag, -e

freitags

die Freizeit

hobby, rozrywka
rozpocznij naukę
die Freizeitbeschäftigung, -en

park rekreacyjny, lunapark
rozpocznij naukę
der Freizeitpark, -s / -e

obcy, zagraniczny
rozpocznij naukę
fremd

die Fremdsprache, -n

lekcja języka obcego
rozpocznij naukę
der Fremdspracheunterricht

radość, zadowolenie
rozpocznij naukę
die Freude, -n

cieszyć się
rozpocznij naukę
sich freuen

przyjaciel; kolega; chłopak
rozpocznij naukę
der Freund, -e

przyjacielski, miły
rozpocznij naukę
freundlich

frisch

radosny, wesoły, zadowolony
rozpocznij naukę
froh

wesoły, radosny
rozpocznij naukę
fröhlich

die Frucht, Früchte


der Frühling, -e

sałatka wiosenna
rozpocznij naukę
der Frühlingssalat, -e

das Frühstück, -e

jeść śniadanie
rozpocznij naukę
frühstücken

stół śniadaniowy
rozpocznij naukę
der Frühstückstisch, -e

sich fühlen

piątka (ocena szkolna)
rozpocznij naukę
die Fünf, -en

die Funktion, -en

für

straszny, okropny
rozpocznij naukę
furchtbar

der Fuß, Füße

piłka nożna
rozpocznij naukę
der Fußball

boisko do piłki nożnej
rozpocznij naukę
der Fußballplatz, -plätze

trening piłki nożnej
rozpocznij naukę
das Fußballtraining, -s

mistrzostwa świata w piłce nożnej
rozpocznij naukę
die Fußballweltmeisterschaft, -en

füttern

gracz komputerowy
rozpocznij naukę
der Gamer, -s

der Gang, Gänge

cały; wszystek; całkiem; zupełnie; wcale
rozpocznij naukę
ganz

wcale, zupełnie
rozpocznij naukę
gar

die Garage, -n

der Garten, Gärten

przyjęcie w ogrodzie
rozpocznij naukę
die Gartenparty, -s

der Gast, Gäste

der Gastgeber, -

gospoda, restauracja
rozpocznij naukę
die Gaststätte, -n

budynek, gmach
rozpocznij naukę
das Gebäude, -


obszar, dziedzina
rozpocznij naukę
das Gebiet, -e

ukryty, bezpieczny
rozpocznij naukę
geborgen

die Gebühr, -en

die Geburt

der Geburtstag, -e

uroczystość urodzinowa
rozpocznij naukę
die Geburtstagsfeier, -n

prezent urodzinowy
rozpocznij naukę
das Geburtstagsgeschenk, -e

das Geburtstagskind, -er

piosenka śpiewana z okazji urodzin
rozpocznij naukę
das Geburtstagslied, -er

przyjęcie urodzinowe
rozpocznij naukę
die Geburtstagsparty, -s

tort urodzinowy
rozpocznij naukę
die Geburtstagstorte, -n

das Gedächtnis, -se

nakryty, przykryty
rozpocznij naukę
gedeckt

cierpliwość
rozpocznij naukę
die Geduld

geduldig

niebezpieczny
rozpocznij naukę
gefährlich

podobać się
rozpocznij naukę
gefallen

das Geflügel

gefragt

czucie; uczucie
rozpocznij naukę
das Gefühl, -e

przeciwko; około (określenie czasu)
rozpocznij naukę
gegen

die Gegend, -en

wzajemny, obopólny
rozpocznij naukę
gegenseitig

naprzeciwko, wobec
rozpocznij naukę
gegenüber

gegrillt

iść, chodzić
rozpocznij naukę
gehen

gehören

die Geige, -n

gekocht


das Geld

sakiewka, portmonetka
rozpocznij naukę
der Geldbeutel, -

dotyczyć (kogoś / czegoś)
rozpocznij naukę
gelten

gemalt

gemeinsam

wiedza o społeczeństwie
rozpocznij naukę
die Gemeinschaftskunde

warzywa, jarzyny
rozpocznij naukę
die Gemüse

dodatek warzywny
rozpocznij naukę
die Gemüsebeilage, -n

miłośnik warzyw
rozpocznij naukę
der Gemüsefan, -s

rodzaj jarzyny, warzywa
rozpocznij naukę
die Gemüseorte, -n

paski warzyw
rozpocznij naukę
die Gemüsestreifen (Pl.)

strucla jarzynowa
rozpocznij naukę
der Gemüsestrudel, -

jarzyna, warzywo
rozpocznij naukę
das Gemüsestück, -e

zupa jarzynowa
rozpocznij naukę
die Gemüsesuppe, -n

miły, przytulny, przyjemny
rozpocznij naukę
gemütlich

genau

genauso

die Generation, -en

cieszyć się, rozkoszować
rozpocznij naukę
genießen

dosyć, dość
rozpocznij naukę
genug

pakunek, bagaż
rozpocznij naukę
das Gepäck, -e

geplant

das Gerät, -e

szelest, szmer
rozpocznij naukę
das Geräusch, -e

sprawiedliwy, słuszny, uzasadniony
rozpocznij naukę
gerecht

potrawa, danie
rozpocznij naukę
das Gericht, -e

starty, utarty
rozpocznij naukę
gerieben

gern(e)

gern haben

cały, całkowity, wszystek
rozpocznij naukę
gesamt

klasyfikacja końcowa
rozpocznij naukę
die Gesamtwertung, -en

das Geschäft, -e

handlowiec, kupiec, biznesmen
rozpocznij naukę
der Geschäftsmann, -leute

das Geschenk, -e

die Geschichte, -n

rozwiedziony
rozpocznij naukę
geschieden

das Geschirr

der Geschmack

pokrojony w wąskie paski
rozpocznij naukę
geschnetzelt

die Geschwister (Pl.)

gra towarzyska
rozpocznij naukę
das Gesellschaftsspiel, -e

prawny, prawnie ustanowiony
rozpocznij naukę
gesetzlich

das Gespräch, -e

kształtować, formować
rozpocznij naukę
gestalten

gestern

zestresowany
rozpocznij naukę
gestresst


die Gesundheit

das Getränk, -e

die Getreide, -

produkt zbożowy
rozpocznij naukę
das Getreideprodukt, -e

getrennt

gewinnen

gewöhnlich

das Gewürz, -e

die Gittare, -n

die Glace, -n

szkło; szklanka; kieliszek; słoik
rozpocznij naukę
das Glas, Gläser

bombka choinkowa
rozpocznij naukę
die Glaskugel, -n

wierzyć, sądzić, myśleć
rozpocznij naukę
glauben

natychmiast, zaraz
rozpocznij naukę
gleich

w tym samym wieku
rozpocznij naukę
gleichaltrig

gleichfalls

równoczesny, jednoczesny
rozpocznij naukę
gleichzeitig

szczęście, pomyślność
rozpocznij naukę
das Glück

szczęśliwy
rozpocznij naukę
glücklich

na szczęście, szczęśliwym trafem
rozpocznij naukę
glücklicherweise

der Glückwunsch, -wünsche

jazda gokartem
rozpocznij naukę
das Gokartfahren


złoty medal
rozpocznij naukę
die Goldmedaille, -n

(der) Gott

nabożeństwo
rozpocznij naukę
der Gottesdienst, -e

göttlich

die Grafik, -en

das Gramm

das Gras, Gräser

gratulować, składać życzenia
rozpocznij naukę
gratulieren

język grecki
rozpocznij naukę
das Griechisch

der Grill, -s

die Grillparty, -s


die Großeltern (Pl.)

rodzina wielopokoleniowa
rozpocznij naukę
die Großfamilie, -n

die Großmutter, -mütter

duże miasto
rozpocznij naukę
die Großstadt, -städte

der Großvater, -väter


das Grün

powód, przyczyna
rozpocznij naukę
der Grund, Gründe

szkoła podstawowa
rozpocznij naukę
die Grundschule, -n

uczeń szkoły podstawowej
rozpocznij naukę
der Grundschüler, -

die Gruppe, -n

aktywność grupy
rozpocznij naukę
die Gruppenaktivität, -en

praca grupowa
rozpocznij naukę
die Gruppenarbeit, -en

pozdrowienie
rozpocznij naukę
der Gruß, Grüße

grüßen

gucken

zupa gulaszowa
rozpocznij naukę
die Gulaschsuppe, -n

günstig

die Gurke, -n


uczeń gimnazjum
rozpocznij naukę
der Gymnasialschüler, -

gimnazjum (szkoła podstawowa ogólnokształcąca w Niemczech, w której nauka kończy się maturą)
rozpocznij naukę
das Gymnasium, Gymnasien

die Gymnastik

pieczeń gyros
rozpocznij naukę
der Gyrosbraten, -

das Haar, -e


der Hahn, Hähne

das Hähnchen, -

pierś z kurczaka
rozpocznij naukę
die Hähnchenbrust, -brüste

rolada z kurczaka
rozpocznij naukę
die Hähnchenroulade, -n

pół; pół do
rozpocznij naukę
halb

półrocze, semestr
rozpocznij naukę
das Halbjahr, -e

die Hälfte, -n

trzymać; zatrzymywać się
rozpocznij naukę
halten

der Hamburger, - / -s

das Hammelfleisch

der Hamster, -

die Hand, Hände

traktować (o kimś / czymś)
rozpocznij naukę
handeln

akademia handlowa
rozpocznij naukę
die Handelsakademie, -n

działanie, czyn
rozpocznij naukę
die Handlung, -en

wisieć; wieszać
rozpocznij naukę
hängen


nienawidzić
rozpocznij naukę
hassen

hässlich

związany z podstawową działalnością zawodową
rozpocznij naukę
hauptberuflich

przedmiot główny
rozpocznij naukę
das Hauptfach, -fächer

danie główne
rozpocznij naukę
das Hauptgericht, -e

główny posiłek
rozpocznij naukę
die Hauptmahlzeit, -en

główny, najważniejszy; przede wszystkim
rozpocznij naukę
hauptsälich

ukończenie szkoły przygotowującej do zawodu
rozpocznij naukę
der Hauptschulabschluss, -abschlüsse

szkoła przygotowująca do zawodu (jedna z czterech ponadpodstawowych szkół w Niemczech)
rozpocznij naukę
die Hauptschule, -n

das Haus, Häuser

prace domowe
rozpocznij naukę
die Hausarbeit, -en

praca domowa
rozpocznij naukę
die Hausaufgabe, -n

pomoc w pracach domowych
rozpocznij naukę
die Hausaufgabenhilfe, -n

gospodarstwo domowe
rozpocznij naukę
der Haushalt, -e

obowiązki domowe
rozpocznij naukę
die Haushaltspflichten (Pl.)

das Heft, -e

heilig

Wigilia Bożego Narodzenia
rozpocznij naukę
der Heiligabend

tajemny, skryty
rozpocznij naukę
heimlich

żenić się, wychodzić za mąż
rozpocznij naukę
heiraten


nazywać się
rozpocznij naukę
heißen

helfen

der Helfer, -


das Hemd, -en

der Herd, -e

der Herr, -en

wspaniały, wyśmienity
rozpocznij naukę
herrlich

herrschen

wybitny, znakomity
rozpocznij naukę
hervorragend

herzlich

w tym roku, tego roku
rozpocznij naukę
heuer

dziś, dzisiaj
rozpocznij naukę
heute

obecnie, w obecnych czasach
rozpocznij naukę
heutzutage


die Hilfe, -n

die Himbeere, -n

der Himmel

z niebios, niebiański
rozpocznij naukę
himmlisch

wchodzić (do wnętrza)
rozpocznij naukę
hineingehen

iść, udawać się (dokądś)
rozpocznij naukę
hingehen

z tyłu, w tyle
rozpocznij naukę
hinten


tło, drugi plan
rozpocznij naukę
der Hintergrund, Hintergründe

der Hinweis, -e

der Hip-Hop (Hiphop)

występ zespoły hiphopowego
rozpocznij naukę
der Hip-Hop-Auftritt (Hiphop-Auftritt), -e

gulasz z jelenia w śmietanie
rozpocznij naukę
das / der Hirschsahnegulasch, -e / -s

der Hirt, -en

historisch

lista przebojów
rozpocznij naukę
die Hitliste, -n

upał, skwar
rozpocznij naukę
die Hitze

das Hobby, -s


przenajświętszy
rozpocznij naukę
hochheilig

der Hochsprung, -sprünge

die Hochzeit, -en

mieć nadzieję
rozpocznij naukę
hoffen

höflich

uprzejmość
rozpocznij naukę
die Höflichkeit, -en

die Höhe, -n

wąwóz, parów
rozpocznij naukę
der Hohlweg, -e

miły, nadobny
rozpocznij naukę
hold

przynosić, sprowadzać
rozpocznij naukę
holen

der Honig, -e

hören

das Hören

tekst do słuchania
rozpocznij naukę
der Hörtext, -e

rozumienie ze słuchu
rozpocznij naukę
der Hörverstehen

das Hotel, -s

hübsch

humanistyczny
rozpocznij naukę
humanistisch

der Hund, -e

der Hunger

hungrig

bieg przez płotki
rozpocznij naukę
der Hürdenlauf, -läufe

idea, myśl; pomysł
rozpocznij naukę
die Idee, -n

idiotyczny, głupkowaty
rozpocznij naukę
idiotisch

der Imbiss, -e

die Imbissbude, -n

zawsze; ciągle, wciąż
rozpocznij naukę
immer

w; do; za (jakiś czas)
rozpocznij naukę
in

inbegriffen

w ten sposób, że
rozpocznij naukę
indem

indyjski, hinduski
rozpocznij naukę
indisch

indywidualny
rozpocznij naukę
individuell

die Informatik

der Informatiker, -

nauczyciel informatyki
rozpocznij naukę
der Informatikleher, -

die Information, -en

informativ

informować (się)
rozpocznij naukę
sich informieren

inkl. = inklusive

jeździć na łyżworolkach
rozpocznij naukę
inlineskaten

jazda na łyżworolkach
rozpocznij naukę
das Inlineskaten

der Innenraum, -räume

centrum miasta, śródmieście
rozpocznij naukę
die Innenstadt

innovativ

szczególnie, zwłaszcza
rozpocznij naukę
insbesondere

die Insel, -n

razem; ogółem; w sumie
rozpocznij naukę
insgesamt

das Institut, -e

die Institution, -en

inteligentny
rozpocznij naukę
intelligent

intensiv

kurs intensywny
rozpocznij naukę
der Intensivkurs, -e

interaktywny
rozpocznij naukę
interaktiv

interesujący
rozpocznij naukę
interessant

zainteresowanie
rozpocznij naukę
das Interesse, -n

interesować się
rozpocznij naukę
sich interessieren

międzynarodowy
rozpocznij naukę
international

das Internet

łącze internetowe
rozpocznij naukę
der Internetanschluss, -anschlüsse

ekspert ds. internetu
rozpocznij naukę
der Internetexperte, -n

portal internetowy
rozpocznij naukę
das Internetportal, -e

błąd interpunkcyjny
rozpocznij naukę
der Interpunktionfehler, -

das Interview, -s

przeprowadzać wywiad
rozpocznij naukę
interviewen

irgendwas

którykolwiek / którakolwiek / którekolwiek
rozpocznij naukę
irgendwelcher/e/es


łącze ISDN
rozpocznij naukę
der ISDN-Anschluss, -Anschlüsse

(das) Italien

der Italiener, -

italienisch

język włoski
rozpocznij naukę
das Italienisch

das Jahr, -e

początek roku
rozpocznij naukę
der Jahresanfang

der Jahrestag, -e

der Januar

kółko zainteresowań Japonią
rozpocznij naukę
die Japan-AG, -s

das Jausenbrot

przyzwolenie, zgoda
rozpocznij naukę
das Jawort

zespół jazzowy
rozpocznij naukę
die Jazzband, -s

die Jeans, -

w każdym razie
rozpocznij naukę
jedenfalls

jeder/e/es


uprawiać jogging
rozpocznij naukę
joggen

der / das Joghurt (Jogurt)

die Johannisbeere, -n

das Jubiläum, Jubiläen

klub młodzieżowy
rozpocznij naukę
der Jugendclub (Jugendklub), -s

schronisko młodzieżowe
rozpocznij naukę
die Jugendherberge, -n

młody człowiek
rozpocznij naukę
der / die Jugendliche, -n

magazyn młodzieżowy
rozpocznij naukę
das Jugendmagazin, -e

teatr młodzieżowy
rozpocznij naukę
das Jugendtheater, -

czasopismo młodzieżowe
rozpocznij naukę
die Jugendzeitschrift, -en

centrum młodzieżowe
rozpocznij naukę
das Jugendzentrum, -zentren

der Juli


chłopak, chłopiec
rozpocznij naukę
der Junge, -n

der Juni


der Kaffee

der Kakao

wysokokaloryczny
rozpocznij naukę
kalorienreich


(das) Kanada

kanton (podstawowa terytorialna jednostka administracyjna Szwajcarii)
rozpocznij naukę
der Kanton, -e

kapować, kumać
rozpocznij naukę
kapieren

zepsuty, popsuty, zniszczony
rozpocznij naukę
kapytt

das Karaoke

der Karfiol

Wielki Piątek
rozpocznij naukę
der Karfreitag

karteczka, arkusik, fiszka
rozpocznij naukę
das Kärtchen, -

die Kartoffel, -n

sałatka ziemniaczana
rozpocznij naukę
der Kartoffelsalat, -e

słupki ziemniaków
rozpocznij naukę
die Kartoffelspalten

ser twardy, żółty
rozpocznij naukę
der Käse, -

bułka z serem
rozpocznij naukę
das Käsebrötchen, -

das / die Käsefondue, -s

der Käsekuchen, -

die Kasse, -n

katastrofalny
rozpocznij naukę
katastrophal

die Katze, -n

kuweta dla kota
rozpocznij naukę
das Katzenklo, -s

kaufen

der Kebab (Kebap), -s

die Kegelbahn, -en

grać w kręgle
rozpocznij naukę
kegeln

gra w kręgle
rozpocznij naukę
das Kegeln

ciastko, herbatnik
rozpocznij naukę
der / das Keks, - / -e

der Keller, -

der Kellner, -


kennen lernen (kennenlernen)

die Kerze, -n