Czasowniki z przyimkami - Die Verben mit den Präpositionen (Rekcja czasownika)

3.8  4    180 fiszek    nikoletta
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
ändern an D
rozpocznij naukę
zmieniać w czymś
sich an/passen an A
rozpocznij naukę
dostosowywać się do
appellieren an A
rozpocznij naukę
zaapelować do
arbeiten an D
rozpocznij naukę
pracować nad
sich beteiligen an D
rozpocznij naukę
uczestniczyć w
denken an A
rozpocznij naukę
myśleć o
sich erinnern an A
rozpocznij naukę
przypominać sobie coś/kogoś
erkennen an D
rozpocznij naukę
rozpoznać po
erkranken an D
rozpocznij naukę
zachorować na
fehlen an D
rozpocznij naukę
brakować czegoś
gewinnen an D
rozpocznij naukę
zyskiwać na
glauben an A
rozpocznij naukę
wierzyć w
grenzen an A
rozpocznij naukę
graniczyć z
sich halten an A
rozpocznij naukę
trzymać się czegoś
hängen an D
rozpocznij naukę
być przywiązanym do czegoś
sich gewöhnen an A
rozpocznij naukę
przyzwyczaić się do
leiden an D
rozpocznij naukę
cierpieć na
liegen an D
rozpocznij naukę
zależeć na/od
liefern an A
rozpocznij naukę
dostarczać komuś
mangeln an D
rozpocznij naukę
brakować czegoś
sich rächen an D
rozpocznij naukę
zemścić się na
scheitern an D
rozpocznij naukę
rozbijać się o
schreiben an A
rozpocznij naukę
pisać do
sterben an D
rozpocznij naukę
umrzeć na
teil/nehmen an D
rozpocznij naukę
brać udział w
vorbei/gehen an D
rozpocznij naukę
przechodzić obok
sich wenden an A
rozpocznij naukę
zwracać się do
zweifeln an D
rozpocznij naukę
wątpić w
achten auf A
rozpocznij naukę
uważać na
an/kommen auf A
rozpocznij naukę
zależeć od
antworten auf A
rozpocznij naukę
odpowiadać na
auf/passen auf A
rozpocznij naukę
uważać na
aufmerksam machen auf A
rozpocznij naukę
zwracać uwagę na
sich aus/wirken auf A
rozpocznij naukę
oddziaływać na
basieren auf D
rozpocznij naukę
bazować na
beruhen auf D
rozpocznij naukę
opierać się na
1. sich beschränken auf A 2. sich begrenzen auf A
rozpocznij naukę
ograniczać się do
sich berufen auf A
rozpocznij naukę
powoływać się na
1. bestehen auf D 2. beharren auf D
rozpocznij naukę
obstawać przy czymś
sich beziehen auf A
rozpocznij naukę
odnosić się do
Eidruck machen auf A
rozpocznij naukę
robić wrażenie na
sich ein/stellen auf A
rozpocznij naukę
nastawiać się na
sich freuen auf A
rozpocznij naukę
cieszyć się na (coś co będzie)
hin/weisen auf A
rozpocznij naukę
wskazywać/zwrócić uwagę na
hoffen auf A
rozpocznij naukę
mieć nadzieję na
sich konzentrieren auf A
rozpocznij naukę
koncentrować się na
rechnen auf A
rozpocznij naukę
liczyć na
sich verlassen auf A
rozpocznij naukę
zdać się na, polegać na
verzichten auf A
rozpocznij naukę
zrezygnować z czegoś
sich vor/bereiten auf A
rozpocznij naukę
przygotowywać się do
warten auf A
rozpocznij naukę
czekać na
zurück/führen auf A
rozpocznij naukę
dawać się czymś wyjaśnić
zurück/kommen auf A
rozpocznij naukę
powrócić do
bestehen aus D
rozpocznij naukę
składać się z
sich ergeben aus D
rozpocznij naukę
wynikać z
1. folgen aus D 2. resultieren aus D
rozpocznij naukę
wynikać z
stammen aus D
rozpocznij naukę
wywodzić się z
werden aus D
rozpocznij naukę
stać się, "wyrosnąć z"
an/rufen bei D
rozpocznij naukę
zatelefonować do
bleiben bei D
rozpocznij naukę
pozostać przy
helfen bei D
rozpocznij naukę
pomagać w
heraus/kommen bei D
rozpocznij naukę
wyjść, wynikać z
vorbei/kommen bei D
rozpocznij naukę
wpaść do kogoś
1. dividieren durch A 2. teilen durch A
rozpocznij naukę
dzielić przez
ersetzen durch A
rozpocznij naukę
zastąpić czymś
fleiβen durch A
rozpocznij naukę
przepływać przez
bürgen für A
rozpocznij naukę
gwarantować coś
sich bedanken (bei osoba w D) für A
rozpocznij naukę
podziekować komuś za
danken für A
rozpocznij naukę
dziękować za
sich eignen für A
rozpocznij naukę
nadawać się do
sich ein/setzen für A
rozpocznij naukę
opowiadać się za
sich entscheiden für A
rozpocznij naukę
zdecydować się na
sich (bei osoba w D) entschuldigen für A
rozpocznij naukę
usprawiedliwiać się z powodu
gelten für A
rozpocznij naukę
odnosić się do
haften für A
rozpocznij naukę
ręczyć za
halten für A
rozpocznij naukę
uważać za
sich interessieren für A
rozpocznij naukę
interesować się czymś
kandidieren für A
rozpocznij naukę
kandydować do
kämpfen für A
rozpocznij naukę
walczyć o
sein für A
rozpocznij naukę
być za (popierać)
sorgen für A
rozpocznij naukę
zadbać o coś, troszczyć się o
sein gegen A
rozpocznij naukę
być przeciwko
sich versichern gegen A
rozpocznij naukę
ubezpieczyć się od
vetoβen gegen A
rozpocznij naukę
wykroczyć przeciw
sich wehren gegen A
rozpocznij naukę
bronić się przeciw
1. an/kommen in D 2. ein/treffen in D
rozpocznij naukę
przybyć do
sich aus/kennen in D
rozpocznij naukę
orientować się w
bestehen in D
rozpocznij naukę
polegać na
ein/laden in A
rozpocznij naukę
zapraszać do
ein/teilen in A
rozpocznij naukę
podzielić na
ein/treten in A
rozpocznij naukę
wejść do
geraten in A
rozpocznij naukę
popaść w
sich irren in D
rozpocznij naukę
pomylić się w
übersetzen in A
rozpocznij naukę
przetłumaczyć na
sich verlieben in A
rozpocznij naukę
zakochać się w
sich vertiefen in A
rozpocznij naukę
zagłębić się w
verwandeln in A
rozpocznij naukę
przeobrazić się w
sich ab/finden mit D
rozpocznij naukę
pogodzić się z
1. an/fangen mit D 2. beginnen mit D
rozpocznij naukę
zaczynać coś/od
auf/hören mit D
rozpocznij naukę
przestawać, kończyć z
sich beschäftigen mit D sich befassen mit D
rozpocznij naukę
zajmować się czymś
rechnen mit D
rozpocznij naukę
liczyć się z czymś
telefonieren mit D
rozpocznij naukę
rozmawiać przez telefon z
versorgen mit D
rozpocznij naukę
zaopatrywać w
zusammen/stoβen mit D
rozpocznij naukę
zderzyć się z
an/stehen nach D
rozpocznij naukę
stać w kolejce po coś
1. duften nach D 2. riechen nach D
rozpocznij naukę
pachnieć czymś
sich erkundigen nach D
rozpocznij naukę
dowiadywać się o coś
fragen nach D
rozpocznij naukę
pytać o
greifen nach D
rozpocznij naukę
sięgać po
rufen nach D
rozpocznij naukę
wołać kogoś
sich richten nach D
rozpocznij naukę
kierować się czymś
schmecken nach D
rozpocznij naukę
mieć smak czegoś
sich sehnen nach D
rozpocznij naukę
tęsknić za
streben nach D
rozpocznij naukę
dążyć do
suchen nach D
rozpocznij naukę
poszukiwać kogoś/czegoś
sich ärgern über A
rozpocznij naukę
złościć się z powodu
sich auf/regen über A
rozpocznij naukę
denerwować się z powodu
berichten über A
rozpocznij naukę
relacjonować coś
1. sich beklagen über A 2. sich beschweren über A
rozpocznij naukę
uskarżać się na
denken über A
rozpocznij naukę
sadzić o czymś
diskutieren über A
rozpocznij naukę
dyskutować
entscheiden über A
rozpocznij naukę
decydować o
erzählen über A
rozpocznij naukę
opowiadać o
sich freuen über A
rozpocznij naukę
cieszyć się z
herrschen über A
rozpocznij naukę
panować nad
informieren über A
rozpocznij naukę
informować o
klagen über A
rozpocznij naukę
skarżyć się na
lachen über A
rozpocznij naukę
śmiać się z
nach/denken über A
rozpocznij naukę
zastanawiać się nad
schreiben über A
rozpocznij naukę
pisać o
sprechen über A
rozpocznij naukę
rozmawiać o
verfügen über A
rozpocznij naukę
dysponować czymś
sich wundern über A
rozpocznij naukę
dziwić się z powodu
sich bemühen um A
rozpocznij naukę
starać się o
beneiden (osoba w A) um A
rozpocznij naukę
zazdrościć komuś czegoś
sich bewerben um A
rozpocznij naukę
ubiegać się o
bitten um A
rozpocznij naukę
prosić o
1. es geht um A 2. es handelt sich um A
rozpocznij naukę
chodzi o
kämpfen um A
rozpocznij naukę
walczyć o
1. sich kümmern um A 2. sich sorgen um A
rozpocznij naukę
troszczyć się o
(sich) streiten um A
rozpocznij naukę
kłócić się o
trauern um A
rozpocznij naukę
1. opłakiwać kogoś 2. smucić się z powodu
leiden unter D
rozpocznij naukę
cierpieć z powodu
verstehen unter D
rozpocznij naukę
rozumieć pod czymś
ab/hängen von D
rozpocznij naukę
zależeć od
ab/sehen von D
rozpocznij naukę
abstrahować od
befreien von D
rozpocznij naukę
uwolnić od
berichten von D
rozpocznij naukę
relacjonować coś
erfahren von D
rozpocznij naukę
dowiedzieć się o
sich erholen von D
rozpocznij naukę
1. odpocząć od 2. wydobrzeć po
erzählen von D
rozpocznij naukę
opowiadać o
halten von D
rozpocznij naukę
sądzić o
hören von D
rozpocznij naukę
słyszeć o
handeln von D
rozpocznij naukę
traktować o czymś
profitieren von D
rozpocznij naukę
skorzystać z
sprechen von D
rozpocznij naukę
rozmawiać o
träumen von D
rozpocznij naukę
1. marzyć o 2. śnić o
untercheiden von D
rozpocznij naukę
odróżniać od
überzeugen von D
rozpocznij naukę
przekonać o
1. sich verabschieden von D 2. Abschied nehmen von D
rozpocznij naukę
pożegnać się z
verstehen von D
rozpocznij naukę
znać się na czymś
zeugen von D
rozpocznij naukę
świadczyć o czymś
1. Angst haben vor D 2. sich fürchten vor D
rozpocznij naukę
bać się czegoś
(sich) schützen vor D
rozpocznij naukę
chronić (się) przed
warnen vor D
rozpocznij naukę
ostrzegać przed
bei/tragen zu D
rozpocznij naukę
przyczynić się do
berechtigen zu D
rozpocznij naukę
uprawniać do
dienen zu D
rozpocznij naukę
służyć do
ein/laden zu D
rozpocznij naukę
zapraszać do
sich entschließen zu D
rozpocznij naukę
zdecydować się na
sich entwickeln zu D
rozpocznij naukę
rozwinąć się
führen zu D
rozpocznij naukę
prowadzić do
gehören zu D
rozpocznij naukę
należeć do
gratulieren zu D
rozpocznij naukę
gratulować z okazji
raten zu D
rozpocznij naukę
doradzać komuś coś
über/gehen zu D
rozpocznij naukę
przejść do
verhelfen zu D
rozpocznij naukę
dopomóc w
werden zu D
rozpocznij naukę
stawać się czymś
zwingen zu D
rozpocznij naukę
zmuszać do

Komentarze:

Azja95 napisał: 2013-06-15 17:01:05
podziwiam, że Ci się chciało!
Mała literówka w "wykroczyć przeciw" mianowicie powinno być verstoBen :P
dzięki wielkie! :)

grzegorz.sadzinica napisał: 2019-01-24 17:45:02
Czy to z repetytorium S. Bęzy? Bo tak wygląda. Właśnie miałem to przeklepywać z OCRa a tu taka niespodzianka :D

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.