Prowadzenie i podtrzymywanie rozmowy – zwroty do matury ustnej z niemieckiego

 0    50 fiszek    lenka1
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
Przepraszam. Czy mogę coś powiedzieć?
rozpocznij naukę
Entschuldigung. Darf ich etwas sagen?
Przepraszam. Czy mogę o coś zapytać?
rozpocznij naukę
Entschuldigung. Kann ich Ihnen über etwas fragen?
Czy mogę z tobą porozmawiać?
rozpocznij naukę
Kann ich mit dir sprechen?
Czy mogę coś powiedzieć?
rozpocznij naukę
Dürfte ich etwas sagen?
Jestem zdania...
rozpocznij naukę
Ich bin der Meinung... / Ich bin der Ansicht...
Przepraszam, chciałem/am powiedzieć, że...
rozpocznij naukę
Entschuldigung, ich wollte sagen, dass...
To mi przypomina...
rozpocznij naukę
Es erinnent mich an (+Akk)...
Zacznę od...
rozpocznij naukę
Ich beginne mit (+Dat)...
Przede wszystkim...
rozpocznij naukę
Auf erster Stelle...
Inną sprawą jest to, że...
rozpocznij naukę
Andere Sache ist, dass...
Z drugiej strony...
rozpocznij naukę
Andererseits...
Głównym powodem jest...
rozpocznij naukę
Der wichtigste Grund ist...
Inny powód to...
rozpocznij naukę
Anderer Grund ist...
Cóż, chodzi o to,że...
rozpocznij naukę
Also, es kommt um (+Akk)...
Prawdą jest również to, że...
rozpocznij naukę
Es ist auch wahr, dass
A na dodatek...
rozpocznij naukę
Was ist mehr...
I w końcu...
rozpocznij naukę
Und zum Schluss...
Przypuszczam...
rozpocznij naukę
Ich vermute...
Niech zobaczę...
rozpocznij naukę
Lass mich ein bisschen denken...
Będę musiał/a się nad tym zastanowić
rozpocznij naukę
Ich muss mir das noch überlegen.
Nie jestem pewna
rozpocznij naukę
Ich weiß nicht recht...
To mnie przekonuje
rozpocznij naukę
Das überzeugt mich.
Jakby to ująć?
rozpocznij naukę
Wie kann ich es sagen?
Być może chodzi o...
rozpocznij naukę
Vielleicht handelt es sich um...
Cóź...
rozpocznij naukę
Na ja...
W rzeczywistości, tak naprawdę...
rozpocznij naukę
In Wirklichkeit
To, co ja mam na myśli...
rozpocznij naukę
Was ich meine...
Problem tkwi w...
rozpocznij naukę
Das Problem liegt in...
Chciałbym usłyszeć twoje zdanie na ten temat
rozpocznij naukę
Ich möchte gerne deine Meinung dazu hören
Szczerze mówiąc...
rozpocznij naukę
Ehrlich zu sagen...
Słucham?
rozpocznij naukę
Entschuldigung?
Przepraszam, nie całkiem zrozumiałem/am?
rozpocznij naukę
Entschulgigung, ich habe Ihnen nicht richtig verstanden.
Przepraszam, umknęło mi to
rozpocznij naukę
Entschuldigung, ich habe es nicht rightig gehört.
Czy możesz powtórzyć?
rozpocznij naukę
Können Sie wiederholen?
Czy mógłbym/mogłabym prosić o powtórzenie?
rozpocznij naukę
Könnten Sie wiederholen?
Czy mógłbyś/mogłabyś powtórzyć?
rozpocznij naukę
Könntest du es nochmals wiederholen?
Czy możesz powiedzieć jeszcze raz?
rozpocznij naukę
Könntest du es nochmals sagen?
Nie jestem pewny/a, czy rozumiem.
rozpocznij naukę
Ich bin nich sicher ob ich es verstehen.
Czy mógłbyś/mogłabyś to wyjaśnić?
rozpocznij naukę
Könnten Sie das bitte erklären?
Co rozumiesz przez...?
rozpocznij naukę
Was meinen Sie mit...?
Co to słowo dokładnie znaczy?
rozpocznij naukę
Wie ist die genaue Bedeutung dieses Wortes?
Czy mógłbyś/mogłabyś to przeliterować?
rozpocznij naukę
Könntest du es buchstabieren?
Czy mógłbyś/mogłabyś podać przykład?
rozpocznij naukę
Könntest du ein Beispiel geben?
Na przykład...
rozpocznij naukę
Zum Beispiel...
Jednym przykładem może być...
rozpocznij naukę
Ein Beispiel ist...
Innym przykładem jest...
rozpocznij naukę
Andere Beispiel ist...
Chodzi mi o to...
rozpocznij naukę
Es geht mir um...
Krótko mówiąc...
rozpocznij naukę
Um kurz zu sprechen...
Innymi słowy...
rozpocznij naukę
Mit anderen Worten...
Podsumowując...
rozpocznij naukę
Abschließend...

Matura z Fiszkoteką

Myśl o maturze jest niezwykle stresująca dla wielu licealistów. Wśród przedmiotów, które muszą zdawać, jest także język obcy. Bardzo często jest to język niemiecki, obecnie równie popularny co język angielski. Aby zdać maturę z danego języka, konieczne jest zaliczenie nie tylko części pisemnej, ale też podejście do części ustnej. To właśnie ustny egzamin maturalny zazwyczaj sprawia najwięcej problemów. Fiszkoteka jednak wychodzi naprzeciw maturzystom i w zbiorze fiszek „matura ustna niemiecki zwroty” udostępnia licealistom cały szereg przydatnych sformułowań.

Język niemiecki na maturze

Na maturze ustnej z języka niemieckiego należy rozmawiać z komisją. W związku z czym każdemu maturzyście przydadzą się zwroty ułatwiające prowadzenie i podtrzymanie rozmowy. Fiszki „matura ustna niemiecki zwroty” to kompendium wiedzy dla wszystkich zdających egzamin maturalny z tego języka. Fiszki można nie tylko przeglądać, ale także odtwarzać, dzięki czemu o wiele prościej opanować materiał i przede wszystkim nauczyć się właściwiej wymowy. Jest to szczególnie ważne w przypadku egzaminu ustnego, bowiem komisja nie tylko zwraca uwagę na to, co mówi uczeń, ale też jak mówi.

Darf ich etwas sagen?

Fiszki „matura ustna niemiecki zwroty” pozwalają przyswoić takie przydatne zwroty jak „Jestem zdania...”, „Przede wszystkim...”, „Z drugiej strony..” i wiele innych. Każdy z nich, wpleciony w rozmowę, pozwoli dobrze się zaprezentować i pochwalić się znajomością języka niemieckiego. Fiszkoteka to najlepszy sposób na naukę, efektywny i niezwykle atrakcyjny dla uczącego się.

Komentarze:

napisał: 2011-03-30 09:19:27
Korrigieren Sie Fehler bitte!!!!!
Deutschlehrer - Muttersprachler

adamwydrych napisał: 2012-12-12 16:08:25
jest błąd Entschuldigung,jest przepraszam a nie słucham

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.