Nieregularne czasowniki niemieckie oraz ich polskie tłumaczenia

 0    226 fiszek    lenka1
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

ausbedingen (bedingt aus)

backen (backt/bäckt)

bedingen (bedingt)

potrzebować
rozpocznij naukę
bedürfen (bedarf)

befehlen (beflieht)

starać się
rozpocznij naukę
befleißen sich (befleißt)

beginnen (beginnt)

beißen (beißt)

bellen (bellt)

bergen (birgt)

bersten (birst)

namyśleć się
rozpocznij naukę
bessinen sich (besinnt)

besitzen (besitzt)

betrügen (betrügt)

zlecić komuś wykonanie czegoś
rozpocznij naukę
bewegen (bewegt)

giąć/skręcić
rozpocznij naukę
biegen (biegt)

zaofiarować
rozpocznij naukę
bieten (bietet)

binden (bindet)

bitten (bittet)

blasen (bläst)

bleiben (bleibt)

zblednąć/bielić
rozpocznij naukę
bleichen (bleicht)

braten (brät)

łamać coś/łamać, pękać
rozpocznij naukę
brechen (bricht)

brennen (brennt)

bringen (bringt)

denken (denkt)

dingen (dingt)

dreschen (drischt)

nalegać na coś/wnikać
rozpocznij naukę
dringen (dringt)

mieć pozwolenie
rozpocznij naukę
dürfen (darf)

domagać się
rozpocznij naukę
eischen (eischt)

empfangen (empfängt)

empfehlen (empfiehlt)

empfinden (empfindet)

erbleichen (erbleicht)

erkiesen (erkiest)

erlöschen (erlischt)

rozbrzmiewać
rozpocznij naukę
erschallen (erschallt)

przestraszyć się
rozpocznij naukę
erschrecken (erschrickt)

erwägen (erwägt)

essen (isst., 2.pl. esst)

jechać/prowadzić auto
rozpocznij naukę
fahren (fährt)

fallen (fällt)

fangen (fängt)

fechten (ficht)

finden (findet)

flechten (flicht)

latać/prowadzić samolot
rozpocznij naukę
fliegen (fliegt)

fliehen (flieht)

fließen (fließt)

fressen (frißt)

frieren (friert)

fermentować
rozpocznij naukę
gären (gärt)

gebären (gebiert)

geben (gibt)

gebieten (gebietet)

rozwijać sie
rozpocznij naukę
gedeihen (gedeiht)

podobać się
rozpocznij naukę
gefallen (gefällt)

chodzić, iść
rozpocznij naukę
gehen (geht)

gelingen (gelingt)

mieć wartość
rozpocznij naukę
gelten (gilt)

genesen (genest)

genießen (genießt)

udawać się
rozpocznij naukę
geraten (gerät)

geschehen (geschieht)

gewinnen (gewinnt)

gießen (gießt)

równać się
rozpocznij naukę
gleichen (gleicht)

ślizgać się
rozpocznij naukę
gleiten (gleitet)

glimmen (glimmt)

graben (gräbt)

greifen (greift)

haben (hat)

halten (hält)

hängen (hängt)

hauen (haut)

heben (hebt)

nazywać się
rozpocznij naukę
heißen (heißt)

helfen (hilft)

keifen (keift)

kennen (kennt)

rozdwoić się
rozpocznij naukę
klieben (kleibt)

klimmen (klimmt)

klingen (klingt)

kneifen (kneift)

pić, chlać
rozpocznij naukę
kneipen (kneipt)

przychodzić
rozpocznij naukę
kommen (kommt)

können (kann)

rodzić, mieć bóle porodowe
rozpocznij naukę
kreißen (kreißt)

kriechen (kreicht)

kröschen (kröscht)

laden (lädt)

lassen (lässt)

laufen (läuft)

leiden (leidet)

leihen (leiht)

lesen (liest)

liegen (liegt)

löschen (lischt)

lügen (lügt)

mahlen (mahlt)

meiden (meidet)

melken (melkt)

messen (misst)

chybić, nie udać się
rozpocznij naukę
misslingen (misslingt)

lubić, chcieć
rozpocznij naukę
mögen (mag)

müssen (muss)

nehmen (nimmt)

wymieniać, nazywać
rozpocznij naukę
nennen (nennt)

pfeifen (pfeift)

mieć zwyczaj, pielęgnować
rozpocznij naukę
pflegen (pflegt)

preisen (preist)

tryskać/namoczyć
rozpocznij naukę
quellen (quillt)

radzić, zgadywać
rozpocznij naukę
raten (rät)

reiben (reibt)

reihen (reiht)

rwać/pękać
rozpocznij naukę
reißen (reißt)

jeżdzić konno/ujeżdżać konie
rozpocznij naukę
reiten (reitet)

rennen (rennt)

riechen (riecht)

mocować się
rozpocznij naukę
ringen (ringt)

rinnen (rinnt)

rufen (ruft)

salzen (salzt)

saufen (säuft)

saugen (saugt)

schaffen (schafft)

dźwięczeć
rozpocznij naukę
schallen (schallt)

oddzielać/rozejść się
rozpocznij naukę
scheiden (scheidet)

scheinen (scheint)

scheißen (scheißt)

schelten (schilt)

scheren (schert)

schieben (schiebt)

schießen (schießt)

schinden (schindet)

schlafen (schläft)

schlagen (schlägt)

schleichen (schleicht)

schleifen (schleift)

schleißen (schleißt)

schließen (schließt)

schlingen (schlingt)

schmeißen (schmeißt)

schmelzen (schmilzt)

schnauben (schnaubt)

schneiden (schneidet)

padać (o śniegu)
rozpocznij naukę
schneien (schneit)

schrecken (schrickt)

schreiben (schreibt)

schreien (schreit)

schreiten (schreitet)

schweigen (schweigt)

schwellen (schwillt)

schwimmen (schwimmt)

schwinden (schwindet)

schwingen (schwingt)

przysięgać
rozpocznij naukę
schwören (schwört)

widzieć, patrzec
rozpocznij naukę
sehen (sieht)

sein (ist)

senden (sendet)

sieden (siedet)

Singen (singt)

sinken (sinkt)

sinnen (sinnt)

sitzen (sitzt)

mieć powinność
rozpocznij naukę
sollen (soll)

spalten (spaltet)

speien (speit)

speisen (speist)

spinnen (spinnt)

rozłupywać
rozpocznij naukę
spleißen (spleißt)

sprechen (spricht)

sprießen (sprießt)

springen (springt)

stechen (sticht)

stecken (steckt)

stehen (steht)

stehlen (stiehlt)

wspinać się, rosnąć
rozpocznij naukę
steigen (steigt)

sterben (stirbt)

stieben (stiebt)

stinken (stinkt)

natknąć się/uderzyć, pchnąć
rozpocznij naukę
stoßen (stößt)

streichen (streicht)

streiten (streitet)

nadawać się
rozpocznij naukę
taugen (taugt)

tragen (trägt)

treffen (trifft)

treiben (treibt)

trennen (trennt)

deptać, wejść
rozpocznij naukę
treten (tritt)

triefen (treift)

trinken (trinkt)

trügen (trügt)

tun (tut)

verderben (verdirbt)

verdrießen (verdießt)

vergessen (vergisst)

verhehlen (verhehlt)

verlieren (verliert)

zgasnąć/zgasić
rozpocznij naukę
verlöschen (verlischt)

verschleißen (verschleißt)

verzeihen (verzeiht)

wachsen (wächst)

Wägen (wägt)

waschen (wäscht)

weben (webt)

weichen (weicht)

weisen (weist)

wenden (wendet)

werben (wirbt)

stawać się
rozpocznij naukę
werden (wird, 2. Sg. Wirst)

werfen (wirft)

wiegen (wiegt)

wiegen (wiegt)

winden (windet)

winken (winkt)

wissen (weiß, 2. Sg. weißt)

wollen (will)

wringen (wringt)

zeihen (zeiht)

roztrzaskać się
rozpocznij naukę
zerschellen (zerschellt)

ciągnąć/udać się gdzieś
rozpocznij naukę
ziehen (zieht)

zwingen (zwingt)


Komentarze:

frezer112 napisał: 2011-09-13 00:25:46
elegancko bardzo przedatne słownictwo godzinka i wszystko umiem :)

niemieckilektor napisał: 2011-11-20 21:10:19
większość tych czasowników podlega koniugacji regularnej w czasie teraźniejszym, więc tytuł jest "lekko błędny" :)

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.