SCHULE UND AUSBILDUNG - Aktiver Wortschatz

4  1    104 fiszki    brak
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
biologia
rozpocznij naukę
(die) Biologie / (die) Bio
chemia
rozpocznij naukę
(die) Chemie
język niemiecki
rozpocznij naukę
(das) Deutsch
język angielski
rozpocznij naukę
(das) Englisch
geografia
rozpocznij naukę
(die) Erdkunde
etyka
rozpocznij naukę
(die) Ethik
język farncuski
rozpocznij naukę
(das) Französisch
historia
rozpocznij naukę
(die) Geschichte
język grecki
rozpocznij naukę
(das) Griechisch
informatyka
rozpocznij naukę
(die) Informatik
język włoski
rozpocznij naukę
(das) Italienisch
sztuka
rozpocznij naukę
(die) Kunst
język łaciński, łacina
rozpocznij naukę
(das) Latein
matematyka, matma
rozpocznij naukę
(die) Mathematik / (die) Mathe
muzyka
rozpocznij naukę
(die) Musik
przyroda
rozpocznij naukę
(die) Naturkunde
filozofia
rozpocznij naukę
(die) Philosophie
fizyka
rozpocznij naukę
(die) Physik
język polski
rozpocznij naukę
(das) Polnisch
religia
rozpocznij naukę
(die) Religion
język rosyjski
rozpocznij naukę
(das) Russisch
WOS
rozpocznij naukę
(die) Sozialkunde
język hiszpański
rozpocznij naukę
(das) Spanisch
sport, w-f
rozpocznij naukę
(der) Sport
kółko zainteresowań
rozpocznij naukę
die Arbeitsgemeinschaft, -en (die AG, -s)
kurs języka niemieckiego
rozpocznij naukę
der Deutschkurs, -e
zaproszenie
rozpocznij naukę
die Einladung, -en
profil, specjalność
rozpocznij naukę
der Fachbereich, -e
język obcy
rozpocznij naukę
die Fremdsprache, -n
klasa
rozpocznij naukę
die Klasse, -n
profil klasowy
rozpocznij naukę
das Klassenprofil, -e
nauczyciel
rozpocznij naukę
der Lehrer, -
ulubiony przedmiot szkolny
rozpocznij naukę
das Lieblingsfach, -fächer
korepetycje
rozpocznij naukę
die Nachhilfe, -n
ocena
rozpocznij naukę
die Note, -n
szkoła
rozpocznij naukę
die Schule, -n
uczeń
rozpocznij naukę
der Schüler, -
wymiana młodzieży szkolnej
rozpocznij naukę
der Schüleraustausch, -e
przedmiot szkolny
rozpocznij naukę
das Schulfach, -fächer
święto szkoły
rozpocznij naukę
das Schulfest, -e
impreza
rozpocznij naukę
die Veranstaltung, -en
lekcja/e, zajęcia
rozpocznij naukę
der Unterricht
znaczyć
rozpocznij naukę
bedeuten
trwać
rozpocznij naukę
dauern
debatować
rozpocznij naukę
debattieren
dyskutować
rozpocznij naukę
diskutieren
zapraszać
rozpocznij naukę
einladen
koncentrować się
rozpocznij naukę
sich konzentrieren
malować
rozpocznij naukę
malen
muzykować
rozpocznij naukę
musizieren
organizować
rozpocznij naukę
organisieren
śpiewać
rozpocznij naukę
singen
grać; bawić się
rozpocznij naukę
spielen
tańczyć
rozpocznij naukę
tanzen
trenować
rozpocznij naukę
trainieren
organizować
rozpocznij naukę
veranstalten
zapominać
rozpocznij naukę
vergessen
przygotowywać się
rozpocznij naukę
sich vorbereiten
wybierać
rozpocznij naukę
wählen
powtarzać
rozpocznij naukę
wiederholen
ekscytujący
rozpocznij naukę
aufregend
szczególnie
rozpocznij naukę
besonders
cool, odjazdowy, super
rozpocznij naukę
cool
nudny, beznadziejny, głupi
rozpocznij naukę
doof
głupi
rozpocznij naukę
dumm
fantastyczny
rozpocznij naukę
fantastisch
fascynujący
rozpocznij naukę
faszinierend
straszny, okropny
rozpocznij naukę
furchtbar
pouczający
rozpocznij naukę
informativ
intensywny
rozpocznij naukę
intensiv
międzynarodowy
rozpocznij naukę
international
ekstra
rozpocznij naukę
irre
katastrofalny
rozpocznij naukę
katastrophal
kreatywny
rozpocznij naukę
kreativ
wesoły, zabawny
rozpocznij naukę
lustig
nigdy
rozpocznij naukę
nie
świetny, super
rozpocznij naukę
prima
straszny, okropny
rozpocznij naukę
schrecklich
interesujący, zajmujący
rozpocznij naukę
spannend
super, świetny
rozpocznij naukę
toll
zaskakujący
rozpocznij naukę
überraschend
uczyć się za pomocą komputera / używając odtwarzacza MP3
rozpocznij naukę
am Computer / mit dem MP3-Player lernen
być słuchowcem / wzrokowcem / kinestetykiem
rozpocznij naukę
auditiv / visuell / motorisch orientiert sein
uczyć się chemii / słówek
rozpocznij naukę
Chemie / Vokabeln lernen
uczęszczać do liceum ogólnokształcącego / profilowanego / do klasy 10A / do szkoły językowej
rozpocznij naukę
ein allgemeinbildenes / ein profiliertes Lyzeum / die Klasse 10A / eine Sprachenschule besuchen
mieć profil humanistyczny / przyrodniczy / językowy
rozpocznij naukę
ein humanistiesches / ein naturwossenschaftliches / ein sprachliches Profil haben
dostawać jedynkę z matmy
rozpocznij naukę
eine Eins in Mathe bekommen
zdawać / zdać egzamin
rozpocznij naukę
eine Prüfung ablegen / bestehen
uczęszczać na kurs języka niemieckiego
rozpocznij naukę
einen Deutschkurs besuchen
pisać test / klasówkę / pisemną pracę zaliczeniową z większej partii materiału
rozpocznij naukę
einen Test / eine Klassenarbeit / eine Klausur schreiben
chodzić do szkoły realnej
rozpocznij naukę
in die Realschule gehen
chodzić na kółko zainteresowań
rozpocznij naukę
in eine AG gehen
być w klasie 10A
rozpocznij naukę
in der Klasse 10A sein
pomagać w matmie
rozpocznij naukę
in Mathe helfen
kończyć się maturą / egzaminem
rozpocznij naukę
mit dem Abitur / mit einer Prüfung enden
mieć problemy z angielskim / z rozumieniem tekstów ze słuchu
rozpocznij naukę
Probleme in Englisch / mit dem Hörvertsehen haben
nie mieć lekcji w soboty
rozpocznij naukę
samstags keinen Unterricht haben
grać w szachy / na gitarze
rozpocznij naukę
Schach / Gitarre spielen
uczyć się od roku / od dwóch lat niemieckiego
rozpocznij naukę
seit einem Jahr / seit zwei Jahren Deutsch lernen
interesować się muzyką
rozpocznij naukę
sich für Musik interessieren
stresować się przed egzaminami / bać się testów
rozpocznij naukę
Stress vor Prüfungen / Angst vor Tests haben
Jakich języków obcych się uczysz?
rozpocznij naukę
Welche Fremdsprachen lernst du?
Jaką masz ocenę z języka niemieckiego?
rozpocznij naukę
Welche Note hast du in Deutsch?
Ilu języków obcych się uczysz?
rozpocznij naukę
Wie viele Fremdsprachen lernst du?

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.