SCHULE UND AUSBILDUNG - Aktiver Wortschatz

4  1    104 fiszki    brak
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

(die) Biologie / (die) Bio

(die) Chemie

język niemiecki
rozpocznij naukę
(das) Deutsch

język angielski
rozpocznij naukę
(das) Englisch

(die) Erdkunde

(die) Ethik

język farncuski
rozpocznij naukę
(das) Französisch

(die) Geschichte

język grecki
rozpocznij naukę
(das) Griechisch

(die) Informatik

język włoski
rozpocznij naukę
(das) Italienisch

(die) Kunst

język łaciński, łacina
rozpocznij naukę
(das) Latein

matematyka, matma
rozpocznij naukę
(die) Mathematik / (die) Mathe

(die) Musik

(die) Naturkunde

(die) Philosophie

(die) Physik

język polski
rozpocznij naukę
(das) Polnisch

(die) Religion

język rosyjski
rozpocznij naukę
(das) Russisch

(die) Sozialkunde

język hiszpański
rozpocznij naukę
(das) Spanisch

(der) Sport

kółko zainteresowań
rozpocznij naukę
die Arbeitsgemeinschaft, -en (die AG, -s)

kurs języka niemieckiego
rozpocznij naukę
der Deutschkurs, -e

die Einladung, -en

profil, specjalność
rozpocznij naukę
der Fachbereich, -e

die Fremdsprache, -n

die Klasse, -n

profil klasowy
rozpocznij naukę
das Klassenprofil, -e

der Lehrer, -

ulubiony przedmiot szkolny
rozpocznij naukę
das Lieblingsfach, -fächer

die Nachhilfe, -n

die Note, -n

die Schule, -n

der Schüler, -

wymiana młodzieży szkolnej
rozpocznij naukę
der Schüleraustausch, -e

przedmiot szkolny
rozpocznij naukę
das Schulfach, -fächer

święto szkoły
rozpocznij naukę
das Schulfest, -e

die Veranstaltung, -en

lekcja/e, zajęcia
rozpocznij naukę
der Unterricht

bedeuten


debattieren

diskutieren

einladen

koncentrować się
rozpocznij naukę
sich konzentrieren

malen

musizieren

organizować
rozpocznij naukę
organisieren

singen

grać; bawić się
rozpocznij naukę
spielen

tanzen

trainieren

organizować
rozpocznij naukę
veranstalten

vergessen

przygotowywać się
rozpocznij naukę
sich vorbereiten

wählen

wiederholen

ekscytujący
rozpocznij naukę
aufregend

szczególnie
rozpocznij naukę
besonders

cool, odjazdowy, super
rozpocznij naukę
cool

nudny, beznadziejny, głupi
rozpocznij naukę
doof


fantastyczny
rozpocznij naukę
fantastisch

fascynujący
rozpocznij naukę
faszinierend

straszny, okropny
rozpocznij naukę
furchtbar

informativ

intensiv

międzynarodowy
rozpocznij naukę
international


katastrofalny
rozpocznij naukę
katastrophal

kreativ

wesoły, zabawny
rozpocznij naukę
lustig


świetny, super
rozpocznij naukę
prima

straszny, okropny
rozpocznij naukę
schrecklich

interesujący, zajmujący
rozpocznij naukę
spannend

super, świetny
rozpocznij naukę
toll

zaskakujący
rozpocznij naukę
überraschend

uczyć się za pomocą komputera / używając odtwarzacza MP3
rozpocznij naukę
am Computer / mit dem MP3-Player lernen

być słuchowcem / wzrokowcem / kinestetykiem
rozpocznij naukę
auditiv / visuell / motorisch orientiert sein

uczyć się chemii / słówek
rozpocznij naukę
Chemie / Vokabeln lernen

uczęszczać do liceum ogólnokształcącego / profilowanego / do klasy 10A / do szkoły językowej
rozpocznij naukę
ein allgemeinbildenes / ein profiliertes Lyzeum / die Klasse 10A / eine Sprachenschule besuchen

mieć profil humanistyczny / przyrodniczy / językowy
rozpocznij naukę
ein humanistiesches / ein naturwossenschaftliches / ein sprachliches Profil haben

dostawać jedynkę z matmy
rozpocznij naukę
eine Eins in Mathe bekommen

zdawać / zdać egzamin
rozpocznij naukę
eine Prüfung ablegen / bestehen

uczęszczać na kurs języka niemieckiego
rozpocznij naukę
einen Deutschkurs besuchen

pisać test / klasówkę / pisemną pracę zaliczeniową z większej partii materiału
rozpocznij naukę
einen Test / eine Klassenarbeit / eine Klausur schreiben

chodzić do szkoły realnej
rozpocznij naukę
in die Realschule gehen

chodzić na kółko zainteresowań
rozpocznij naukę
in eine AG gehen

być w klasie 10A
rozpocznij naukę
in der Klasse 10A sein

pomagać w matmie
rozpocznij naukę
in Mathe helfen

kończyć się maturą / egzaminem
rozpocznij naukę
mit dem Abitur / mit einer Prüfung enden

mieć problemy z angielskim / z rozumieniem tekstów ze słuchu
rozpocznij naukę
Probleme in Englisch / mit dem Hörvertsehen haben

nie mieć lekcji w soboty
rozpocznij naukę
samstags keinen Unterricht haben

grać w szachy / na gitarze
rozpocznij naukę
Schach / Gitarre spielen

uczyć się od roku / od dwóch lat niemieckiego
rozpocznij naukę
seit einem Jahr / seit zwei Jahren Deutsch lernen

interesować się muzyką
rozpocznij naukę
sich für Musik interessieren

stresować się przed egzaminami / bać się testów
rozpocznij naukę
Stress vor Prüfungen / Angst vor Tests haben

Jakich języków obcych się uczysz?
rozpocznij naukę
Welche Fremdsprachen lernst du?

Jaką masz ocenę z języka niemieckiego?
rozpocznij naukę
Welche Note hast du in Deutsch?

Ilu języków obcych się uczysz?
rozpocznij naukę
Wie viele Fremdsprachen lernst du?


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.