słownik niemiecki - polski

Deutsch - język polski

benötigen

po polsku:

1. potrzebować


liczba uzgadniana z rzeczą
on potrzebuje
potrzebować pomocy
potrzebujemy pomocy
potrzebuję jabłek

daheim und unterwegs
ze słownika 1
do egzaminu B1
slowka rozszerzone
Gentechnik in Landwirtschaft und Lebensmittelprodu...

2. wymagać


to need someone or something
wymagany
wymagać czegoś od kogoś lub czegoś
wymagać czegoś od kogoś lub wymagać czegoś od czegoś
Żądam od ciebie podjęcia decyzji.

Zmiana grupy podatkowej

benötigen w innych słownikach

po angielsku
po francusku
po hiszpańsku