słownik niemiecki - polski

Deutsch - język polski

beobachten

po polsku:

1. obserwować


On obcerwował jego ręce.
Prawo powinno być przestrzegane
W przyszłym tygodniu zaobserwujemy spadek sprzedaży.
pilnować dzieci
x

MOTIVE-DEUTSCH 1 - Vokabelverzeichnis (A-L)
SERPE MEBLE moja praca
Słówka z dni 1-2 września
Aspekte 3 Kapitel 2
NAUKA I TECHNIKA

2. przestrzegać


Trzeba będzie przestrzegać Europejskiego Paktu na rzecz Stabilności i Wzrostu, zamiast go grzebać.
We have to abide by what the court says.
diety
przestrzegać prawa
przestrzegać zasad

Zdrowie / wypadek / człowiek

beobachten w innych słownikach

po angielsku
po francusku
po hiszpańsku

powiązane słowa

warten