słownik niemiecko - polski

Deutsch - język polski

beobachten po polsku:

1. obserwować obserwować


Nie czuję się jeszcze wystarczająco pewnie, by prowadzić. Chcę tylko poobserwować, jak ty to robisz.
On lubi obserwować ptaki nad głową.
W tym miejscu możesz obserwować postępy mojej pracy

Polskie słowo "beobachten" (obserwować) występuje w zestawach:

Gorycka - kolos 17.05 Kapitel 5, Modul 1
Nauka i Technika - Wissenschaft und Technik
b1.1 tag 6 Fuhlen sie sich wie zu Hause
2.3. Wie man sich bettet, ... - Übungsbuch
Słownictwo niemieckie do matury: świat przyrody – ...

2. przestrzegać przestrzegać


Musisz przestrzegać wszystkich zasad i procedur.
Musimy przestrzegać tego, co mówi sąd.
Stosując unijne prawodawstwo, państwa członkowskie muszą przestrzegać zapisów karty.
przestrzegać reguł
Powinniśmy przestrzegać przepisów ruchu drogowego.
Niektórym uczniom trudno przychodzi przestrzegać przepisów.
Oczywiste jest, że każdy musi przestrzegać prawa.
Syria obiecuje przestrzegać rozejmu
Oczywiste jest, że wszyscy musimy przestrzegać zasad ruchu drogowego.
Musimy przestrzegać ograniczeń prędkości.
Przestrzegać dawnych obyczajów.
To go nauczy, że trzeba przestrzegać prawa.
Podczas kempingu, musimy przestrzegać pewnych reguł.
jeśli chcesz odnieść sukces, musisz przestrzegać zasad
Trzeba będzie przestrzegać Europejskiego Paktu na rzecz Stabilności i Wzrostu, zamiast go grzebać.

Polskie słowo "beobachten" (przestrzegać) występuje w zestawach:

Zdrowie / wypadek / człowiek
Eindheit 2 modul 1

3. zaobserwować zaobserwowaćPolskie słowo "beobachten" (zaobserwować) występuje w zestawach:

Die Pille - Wörter aus dem Text
słówka kolos 2

4. przyglądać przyglądać


Będę przyglądać się twojemu postępowi ze swojego komputera.
Ciekawe jest przyglądać się gwiazdom.

Polskie słowo "beobachten" (przyglądać) występuje w zestawach:

top 1000 część 1