słownik niemiecki - polski

Deutsch - język polski

dafür

po polsku:

1. za tojęzyk niemiecki słownictwo
Przydatne słówka i zwroty
niemiecki od początku roku
przyjaźń, klimat, pogoda
die Weltgeltung

2. do tego


Do tego pije kawę z cukrem

PRACA niemiecki
Do nauczenia się

3. na któreReisen im Test

4. dlatego


o to mi wcale nie chodzi
ponieważ / bo
stamtąd, stąd
szyk przestawny
weil