słownik niemiecko - polski

Deutsch - język polski

das Ergebnis po polsku:

1. wynik wynik


Czy jesteś zadowolony z wyniku twojego badania naukowego?
Nie było możliwe przewidzenie wyników wyborów
Niezależnie od wyniku referendum, będziemy kontynuować pracę na rzecz naszego kraju.
wynik wyborów
pozytywny wynik
Wynik meczu zależy od jego gry.
Wynik go zadowoli.
Przy aplikowaniu do amerykańskich uniwersytetów, wynik TOEFL jest tylko jednym z elementów.
Cokolwiek robisz, rób rozważnie i zważaj na wynik.
Wynik był poniżej naszych oczekiwań.
↳ Teraz przekonasz się, jaki będzie wynik.
Nie poznasz wyniku dopóki nie spróbujesz zrobić tego.
Niebieskie oczy są prawdopodobnie wynikiem jakiejś mutacji genetycznej.
wynik naszych badań jest zdumiewający!
wynik dowolnej transakcji (porozumienia)

Polskie słowo "das Ergebnis" (wynik) występuje w zestawach:

Niemiecki - Nauka i technika; Logman, WSiP
Niemiecki - Sport, Zdrowie; Longman, WSiP
Nominalisierung von Verben 46
Alles Klar 3 Kapitel 3
Niemiecki (zdrowie, wypadki)

2. rezultat rezultat


Przypisała ten rezultat swojej nieuwadze.
Jest to jak dotąd najlepszy rezultat.

Polskie słowo "das Ergebnis" (rezultat) występuje w zestawach:

Schulwelt- Meine Welttour 2- część 1
Meine Welttour 2- kapitel 3- słówka
Słówka z repetytorium rozszerzonego Niemiec
Wortschatz und Kommunikation
niemiecki lekcje 3 1/3