słownik niemiecko - polski

Deutsch - język polski

dauernd po polsku:

1. ciągły


Jest istotny ciągły dialog między szefem a współpracownikami
Ciągły hałas ogłuszył nas.

Polskie słowo "dauernd" (ciągły) występuje w zestawach:

Ogólne słowa i teoria
schritte 5 lekcja 6

2. ciągle


Przez te dwa miesiące wszyscy są ciągle zajęci.
Ciągle kicham.
Ciągle tu jesteś?
On ciągle narzeka, więc pracowało się ciężko.
Ostatnio ciągle pada.
Widziałem, że ciągle spałeś kiedy wychodziłem do pracy.
Mówiłem dzieciom, by były cicho, ale ciągle hałasowały.
W czasie imprezy ciągle mówiła o swoim nowym samochodzie.
Ciągle jeszcze istnieją barbarzyńskie narody.
Ten przesąd ciągle trwa wśród nich.
Ciągle mówi, że jest strasznie zajęty, nie ma czasu się ze mną spotkać.
ciągle chce się spać i nie ma siły
Ciągle jestem winien bratu 10 dolarów, które pożyczył mi w zeszłym tygodniu.
Czemu ciągle zmieniasz swój adres email?
Jak pokazały niedawne badania, średnia długość życia w Japonii ciągle rośnie.

Polskie słowo "dauernd" (ciągle) występuje w zestawach:

20 Menschen B1.2.