słownik niemiecki - polski

Deutsch - język polski

erst

po polsku:

1. dopiero


Kurs zaczyna się o 19.30, ale Ania przychodzi dopiero o 19.45.
Tylko czasami!
Wyjadę dopiero jutro.
Zrobiłem to dopiero wczoraj
wyjadę dopiero jutro.

niemiecki 1-5
slowkaaaa niemieckie
slówka str43
rozklad dnia
kartkowka 2 dzial

2. najpierw


Początkowo myślałem, że...
Proszę najpierw zwrócić się z tym do osoby zajmującej się tą sprawą!
Zobaczyłem go po raz pierwszy.
na razie
najpierw ubrieram bilelizne

Von 1 bis 50 Unterricht.
ze słownika 1
Teil 2 von51 bis65
Niemiecki, lekcja 14
książka druga, rozdział jedenasty cz 2

3. Tylko


Zostały tylko trzy miejsca (siedzące).
jak tylko go złapie
jeden raz, pojedyncze użycie, jednorazowo
o
tłumaczenie przykładu ze słówkiem

studio d A2 l. 7 słòwka cz. 1

4. jedynie


used to emphasize that you mean exactly what you are saying and nothing more