słownik niemiecko - polski

Deutsch - język polski

genug po polsku:

1. dość


Dość!
Ceny japońskich samochodów wciąż są dość wysokie.
Można pić za dużo, ale nigdy nie wypije się dość.
Dość trudno opanować francuski w 2-3 lata.
Był dość nierozważny, delikatnie mówiąc.
Nigdy nie dość ostrożności w wyborze przyjaciół.
Było jeszcze dość gorąco, mimo że słońce stało już nisko.
Kobiety mają już dość pogardy ze strony pracodawców.
Na tym uniwersytecie studiuje dość mało studentów.
Czy mamy dość jedzenia dla tylu gości?
W chwili obecnej publiczny dostęp do dokumentów instytucji europejskich jest dość dobry.
Laptop jest dość nowy - używany tylko przez sześć miesięcy.
Oczywiście, Mochida dołożył wszelkich starań, ale jednak nie był dość uważny.
Sekretarka nie dość, że zna angielski to jest piękna.
Musimy dostarczyć dość żywności cierpiącym.

Polskie słowo "genug" (dość) występuje w zestawach:

przyczy i skutki klęsk żywiołowych
przysłówki sposobu: wie? auf welche Art und Weise?
Standortfaktoren – Wortschatz (cz. 1)
Niemiecki, politematycznie cz.1
Konflikte gehoren zum Alltag

2. dosyć


Jesteś dosyć stary, by wiedzieć lepiej!
Mamy dosyć traktowania nas jak dzieci.
Mam dosyć.
Mam dosyć pieniędzy, by to kupić.
Mam już go serdecznie dosyć.
Mam dosyć kłótni z tobą.
Ostatnio mam dosyć zebrań.
Mam już dosyć opowiadania ci o tym.
Mam dosyć długich przemówień.
ten list jest dosyć formalny
Mam dosyć tej zimy, chcę już wiosny!
Jest dosyć pracowity
Ten dom jest dosyć drogi.
Jest dosyć silna by podnieść to pudło
Mam już dosyć monotonii codziennego życia.

Polskie słowo "genug" (dosyć) występuje w zestawach:

określenia związane z ilością
druga lekcja z Tereska
Themen Neu 1 - lektion3
przysłówki niemiecki 1
Niemiecki 2 dział

3. wystarczający


czasami wyciąg z konta jes wystarczającym dowodem do pozwu sądowego
Dochód wystarczający na zaspokojenie potrzeb.
Ten Ośrodek Przetwarzania Danych jest wystarczający do pomieszczenia nowych urządzeń w długim okresie czasu.
Mój zasób słów nie jest wystarczający.
Nie mamy wystarczających dowodów, aby oskarżyć go o morderstwo.
czy to wystarczający wynik?
Dostrzegamy, że potencjał gospodarczy jako taki nie jest wystarczający.

Polskie słowo "genug" (wystarczający) występuje w zestawach:

FAMILIE UND ALLTAG - Konflikte gehören zum Alltag
Fit in Deutsch 2 słówka str. 10
rozdział piąty - (A2)
Krebs 11 - 20
Przymiotniki i nie tylko

4. za małoPolskie słowo "genug" (za mało) występuje w zestawach:

musze tu umiec