słownik niemiecki - polski

Deutsch - język polski

glauben

po polsku:

1. wierzyć


passé
wierz mi
wierzyć w Boga
wierzyć w bycie inną osobą
wierzyć w duchy

Unerricht 77
Superkurs Niemiecki
500 słów (do 514)
niemiecki dla samouków
czasowniki niemieckie

2. sądzić


Muszę posadzić trochę pomidorów w ogrodzie.
Mój tata chce zasadzić kwiaty.
Zasadziem jabłoń w ogrodzie.
Zasadził to drzewo dziesięć lat temu.
sadzić drzewa

CZASOWNIKI podstawowe
Rodzina i dom
Themen Neu 1 - lektion3
Niemczoch 1.1
Słówka z korków

3. myśleć


przykład ze słówkiem ja myśle
thought
to ładna historia, po prostu myślę ze trochę za prosta.
zapomnij o tym! (nie myśl o tym!)
ę, isz

Kapitel 6 und 7
kartkówka ze słowek- Niemiecki

4. uważać


impreza została uznana za wielki sukces
out!
uważać na czeki
uważać porażkę jako koniec świata
watch out - ostrzegać przed czymś niebezpiecznym look out - ostrzegać przed czymś co może spowodować jakąś krzywdę.

Niemiecki Magnet 2/Lektion 6 Krank & Gesund