słownik niemiecki - polski

Deutsch - język polski

mehr

po polsku:

1. więcej


Powinieneś jeść więcej warzyw.
Rano jest/jeździ więcej pociągów.
Uniwersytetom potrzeba więcej pieniędzy.
W przyszłym roku chcę zobaczyć więcej.
Więcej nie będę się uczyć języka rosyjskiego.

modul 5 cz 2
Krebs 11 - 20
I, lub, ale, więc... - und, oder, aber, also...

2. bardziej


... jednak bardziej w pieniądze niż w ich edukację.
Bądź bardziej ostrożny albo to zbijesz
Maria jest piękniejsza niż Kasia.
to jest bardziej możliwe

Niemiecki ze słownika
Nazwy krajow kartkowka
3 Kap I str 17-18
lekcja5,6 różne

mehr w innych słownikach

po angielsku
po francusku
po hiszpańsku