słownik niemiecko - polski

Deutsch - język polski

regelmäßig po polsku:

1. regularny


Spotykamy się w regularnych odstępach czasu.

Polskie słowo "regelmäßig" (regularny) występuje w zestawach:

Gesundheitswelt (części ciała, u lekarza, choroby)
Kapitel 12 Alles Klar 1b najważniejsze słówka
walona kartkówka z Niemca
lekcja 26 rzeczowniki i inne
Kapitel 12 Alles Klar 1b

2. regularnie


Informuj mnie regularnie.
Ona nie mogła ćwiczyć regularnie gdyż jest zbyt zajęta.
On regularnie trenował.
dziecko regularnie czyści zęby
to było robione regularnie przez członków rodziny
Uczę się regularnie.
Dopóki ludzie będą wielbić Cezarów i Napoleonów, dopóty będą się oni regularnie pojawiać i unieszczęśliwiać ludzkość.
Regularnie chodziłem ze swoim ojcem na ryby kiedy byłem dzieckiem.
Sześćdziesiąt procent japońskich mężczyzn regularnie pije alkohol.

Polskie słowo "regelmäßig" (regularnie) występuje w zestawach:

SŁÓWKA NIEMIECKI; ___;
das kann passieren
uber alles p.2
stpital, zdrowie
personen clique