słownik angielsko - polski

English - język polski

bind bound bound po polsku:

1. wiązać wiązać


Musimy wiązać naszego psa.
ligatura, wiązać, powiązać, związać, przywiązać, ł

Polskie słowo "bind bound bound" (wiązać) występuje w zestawach:

czasowniki nieregularne z angielskiego 1
Common Irregular Verb List a-d
ODMIANY CZASOWNIKÓW NIEREGULARNYCH
Angielski nieregularne liceum cz 1
Irregural Verbs vol. 1

2. przywiązywać przywiązywaćPolskie słowo "bind bound bound" (przywiązywać) występuje w zestawach:

Czasowniki nieregularne
irregular part 1

3. związywać związywać


Nie chcę się związywać z jedną firmą.

Polskie słowo "bind bound bound" (związywać) występuje w zestawach:

czasowniki z identyczną formą w II i III kolumnie
czasowniki nieregularne
irregular verbs