czasowniki nieregularne

 0    141 fiszek    KamilaZdyn
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

pojawić się
rozpocznij naukę
arise arose arisen

awake awoke awoken

znosić udżwidnąć coś
rozpocznij naukę
bear bore borne

beat beat beaten

stawać się zostawać kimś
rozpocznij naukę
become became become

zaczynać wziąść się za
rozpocznij naukę
begin began begun

zginać nachylać
rozpocznij naukę
bend bent bent

zakładać się obstawiać
rozpocznij naukę
bet bet bet

wiązać złączyć
rozpocznij naukę
bind bound bound

bite bit bitten

bleed bled bled

wiać dmuchać
rozpocznij naukę
blow blew blown

rozbijać łamać tłuc
rozpocznij naukę
break broke broken

hodować wychować
rozpocznij naukę
breed bred bred

bring brought brought

build built built

palić parzyć
rozpocznij naukę
burn, burned burnt, burned burnt

buy bought bought

móc umieć potrafić
rozpocznij naukę
can could -

rzucić zrzucić
rozpocznij naukę
cast cast cast

łapać zbierać dogonić
rozpocznij naukę
catch caught caught

choose chose chosen

przywrzeć uczepić się
rozpocznij naukę
cling clung clung

przyjść przyjechać przybyć
rozpocznij naukę
come came come

cost cost cost

skradać się zakradać
rozpocznij naukę
creep crept crept

ciąć kroić
rozpocznij naukę
cut cut cut

rozdawać mieć do czynienia
rozpocznij naukę
deal dealt dealt

dig dug dug

robić wykonać
rozpocznij naukę
do did done

rysować pociągnąć
rozpocznij naukę
draw drew drawn

śnić marzyć
rozpocznij naukę
dream, dreamed dreamt dremt, dreamed dreamt dremt

pić napić wypić
rozpocznij naukę
drink drank drunk

prowadzić kierować się czymś
rozpocznij naukę
drive drove driven

eat ate eaten

padać upadać spadać
rozpocznij naukę
fall fell fallen

karmić żywić
rozpocznij naukę
feed fed fed

feel felt felt

walczyc bić się
rozpocznij naukę
fight fought fought

find found found

fit fit fit

umykać uciekać
rozpocznij naukę
flee fled fled

rzucić cisnąć
rozpocznij naukę
fling flung flung

latać fruwać
rozpocznij naukę
fly flew flown

forbid forbade forbidden

przepowiadać przewidywać
rozpocznij naukę
foretell foretold foretold

forget forgot forgotten

forgive forgave forgiven

porzucać zaniechać
rozpocznij naukę
forsake forsook forsaken

freeze froze frozen

get got got

give gave given

go went gone

zemdleć rozkruszyć zgrzytać
rozpocznij naukę
grind ground ground

grow grew grown

hang hung hung

have had had

hear heard heard

chować ukrywać
rozpocznij naukę
hide hid hidden

hit hit hit

trzymać utrzymywać
rozpocznij naukę
hold held held

ranić boleć
rozpocznij naukę
hurt hurt hurt

keep kept kept

klękać klęczeć
rozpocznij naukę
kneel, knelt kneeled, knelt kneeled

robić na drutach
rozpocznij naukę
knit, knit knitted, knit knitted

znać wiedzieć
rozpocznij naukę
know knew known

położyć kłaść
rozpocznij naukę
lay laid laid

lead led led

skoczyć skakać
rozpocznij naukę
leap, leapt leaped, leapt leaped

learn, learnt learned, learnt learned

opuszczać wyjeżdżać
rozpocznij naukę
leave left left

lend lent lent

let let let

leżeć kłaść się
rozpocznij naukę
lie lay lain

zapalać rozpalać oświetlać
rozpocznij naukę
light, lighted lit, lighted lit

lose lost lost

make made made

znaczyć oznaczać
rozpocznij naukę
mean meant meant

meet met met

pay paid paid

udowadniać dowieść
rozpocznij naukę
prove, proved, proved proven

put put put

rzucać opuszczać
rozpocznij naukę
quit quit quit

read read read

ride rode ridden

ring rang rung

podnosić się wzrastać
rozpocznij naukę
rise rose risen

run ran run

saw sawed sawn

say said said

see saw seen

szukać poszukiwać
rozpocznij naukę
seek sought sought

sell sold sold

wysyłać słać
rozpocznij naukę
send sent sent

umieszczać ustawić
rozpocznij naukę
set set set

trząść potrząsać
rozpocznij naukę
shake shook shaken

zrzucać pozbywać się
rozpocznij naukę
shed shed shed

świecić błyszczeć
rozpocznij naukę
shine shone shone

shoot shot shot

show showed shown

kurczyć się zbiegać
rozpocznij naukę
shrink shrank shrunk

shut shut shut

sing sang sung

tonąć zapadać się
rozpocznij naukę
sink sank sunk

siedzieć siadać
rozpocznij naukę
sit sat sat

slay slew slain

sleep slept slept

ślizgać się zjeżdzać
rozpocznij naukę
slide slid slid

cisnąć miotać
rozpocznij naukę
sling slung slung

speak spoke spoken

spędzać wydawać
rozpocznij naukę
spend spent spent

krącić zakręcać obrócić
rozpocznij naukę
spin spun spun

dzielic rozdzielać
rozpocznij naukę
spilt spilt spilt

rozkładać rozsmarować
rozpocznij naukę
spread spread spread

przeskakiwać wyskakiwać
rozpocznij naukę
spring sprang sprung

stand stood stood

steal stole stolen

wbijać wtykać przyklejać
rozpocznij naukę
stick stuck stuck

żądlić kłuć
rozpocznij naukę
sting stung stung

śmierdzieć cuchnąć
rozpocznij naukę
stink stank stunk

strike struck struck

zmagać się z czymć dążyć
rozpocznij naukę
strive strove striven

przysięgać przeklinać
rozpocznij naukę
swear swore sworn

zmiatać zamiatać
rozpocznij naukę
sweep swept swept

swim swam swum

machnąć zakołysać
rozpocznij naukę
swing swung swung

take took taken

teach taught taught

drzeć rozdzielać
rozpocznij naukę
tear tore torn

tell told told

think thought thought

throw threw thrown

kroczyć stąpać
rozpocznij naukę
tread trod trodden

understand understood understod

wake woke woken

nosić ubierać coś
rozpocznij naukę
wear wore worn

płakać szlochać
rozpocznij naukę
weep wept wept

wygrywać zwyciężać
rozpocznij naukę
win won won

nawijać nakręcać wić się
rozpocznij naukę
wind wound wound

wykręcać wyciskać
rozpocznij naukę
wring wrung wrung

write wrote written


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.