czasowniki nieregularne

 0    141 fiszek    KamilaZdyn
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
pojawić się
rozpocznij naukę
arise arose arisen
obudzić
rozpocznij naukę
awake awoke awoken
znosić udżwidnąć coś
rozpocznij naukę
bear bore borne
zbić
rozpocznij naukę
beat beat beaten
stawać się zostawać kimś
rozpocznij naukę
become became become
zaczynać wziąść się za
rozpocznij naukę
begin began begun
zginać nachylać
rozpocznij naukę
bend bent bent
zakładać się obstawiać
rozpocznij naukę
bet bet bet
wiązać złączyć
rozpocznij naukę
bind bound bound
ugryżć
rozpocznij naukę
bite bit bitten
krwawić
rozpocznij naukę
bleed bled bled
wiać dmuchać
rozpocznij naukę
blow blew blown
rozbijać łamać tłuc
rozpocznij naukę
break broke broken
hodować wychować
rozpocznij naukę
breed bred bred
przynosić
rozpocznij naukę
bring brought brought
budować
rozpocznij naukę
build built built
palić parzyć
rozpocznij naukę
burn, burned burnt, burned burnt
kupować
rozpocznij naukę
buy bought bought
móc umieć potrafić
rozpocznij naukę
can could -
rzucić zrzucić
rozpocznij naukę
cast cast cast
łapać zbierać dogonić
rozpocznij naukę
catch caught caught
wybierać
rozpocznij naukę
choose chose chosen
przywrzeć uczepić się
rozpocznij naukę
cling clung clung
przyjść przyjechać przybyć
rozpocznij naukę
come came come
kosztować
rozpocznij naukę
cost cost cost
skradać się zakradać
rozpocznij naukę
creep crept crept
ciąć kroić
rozpocznij naukę
cut cut cut
rozdawać mieć do czynienia
rozpocznij naukę
deal dealt dealt
kopać
rozpocznij naukę
dig dug dug
robić wykonać
rozpocznij naukę
do did done
rysować pociągnąć
rozpocznij naukę
draw drew drawn
śnić marzyć
rozpocznij naukę
dream, dreamed dreamt dremt, dreamed dreamt dremt
pić napić wypić
rozpocznij naukę
drink drank drunk
prowadzić kierować się czymś
rozpocznij naukę
drive drove driven
jeść
rozpocznij naukę
eat ate eaten
padać upadać spadać
rozpocznij naukę
fall fell fallen
karmić żywić
rozpocznij naukę
feed fed fed
czuć
rozpocznij naukę
feel felt felt
walczyc bić się
rozpocznij naukę
fight fought fought
znależć
rozpocznij naukę
find found found
pasować
rozpocznij naukę
fit fit fit
umykać uciekać
rozpocznij naukę
flee fled fled
rzucić cisnąć
rozpocznij naukę
fling flung flung
latać fruwać
rozpocznij naukę
fly flew flown
zabraniać
rozpocznij naukę
forbid forbade forbidden
przepowiadać przewidywać
rozpocznij naukę
foretell foretold foretold
zapominać
rozpocznij naukę
forget forgot forgotten
wybaczać
rozpocznij naukę
forgive forgave forgiven
porzucać zaniechać
rozpocznij naukę
forsake forsook forsaken
zamarzać
rozpocznij naukę
freeze froze frozen
dostawać
rozpocznij naukę
get got got
dawać
rozpocznij naukę
give gave given
iść
rozpocznij naukę
go went gone
zemdleć rozkruszyć zgrzytać
rozpocznij naukę
grind ground ground
rosnąć
rozpocznij naukę
grow grew grown
zawieszać
rozpocznij naukę
hang hung hung
mieć
rozpocznij naukę
have had had
słyszeć
rozpocznij naukę
hear heard heard
chować ukrywać
rozpocznij naukę
hide hid hidden
uderzać
rozpocznij naukę
hit hit hit
trzymać utrzymywać
rozpocznij naukę
hold held held
ranić boleć
rozpocznij naukę
hurt hurt hurt
trzymać
rozpocznij naukę
keep kept kept
klękać klęczeć
rozpocznij naukę
kneel, knelt kneeled, knelt kneeled
robić na drutach
rozpocznij naukę
knit, knit knitted, knit knitted
znać wiedzieć
rozpocznij naukę
know knew known
położyć kłaść
rozpocznij naukę
lay laid laid
prowadzić
rozpocznij naukę
lead led led
skoczyć skakać
rozpocznij naukę
leap, leapt leaped, leapt leaped
uczyć się
rozpocznij naukę
learn, learnt learned, learnt learned
opuszczać wyjeżdżać
rozpocznij naukę
leave left left
pożyczać
rozpocznij naukę
lend lent lent
pozwalać
rozpocznij naukę
let let let
leżeć kłaść się
rozpocznij naukę
lie lay lain
zapalać rozpalać oświetlać
rozpocznij naukę
light, lighted lit, lighted lit
tracić
rozpocznij naukę
lose lost lost
robić
rozpocznij naukę
make made made
znaczyć oznaczać
rozpocznij naukę
mean meant meant
spotykać
rozpocznij naukę
meet met met
płacić
rozpocznij naukę
pay paid paid
udowadniać dowieść
rozpocznij naukę
prove, proved, proved proven
kłaść
rozpocznij naukę
put put put
rzucać opuszczać
rozpocznij naukę
quit quit quit
czytać
rozpocznij naukę
read read read
jeżdzić
rozpocznij naukę
ride rode ridden
dzwonić
rozpocznij naukę
ring rang rung
podnosić się wzrastać
rozpocznij naukę
rise rose risen
biec
rozpocznij naukę
run ran run
piłować
rozpocznij naukę
saw sawed sawn
mówić
rozpocznij naukę
say said said
widzieć
rozpocznij naukę
see saw seen
szukać poszukiwać
rozpocznij naukę
seek sought sought
sprzedawać
rozpocznij naukę
sell sold sold
wysyłać słać
rozpocznij naukę
send sent sent
umieszczać ustawić
rozpocznij naukę
set set set
trząść potrząsać
rozpocznij naukę
shake shook shaken
zrzucać pozbywać się
rozpocznij naukę
shed shed shed
świecić błyszczeć
rozpocznij naukę
shine shone shone
strzelać
rozpocznij naukę
shoot shot shot
pokazywać
rozpocznij naukę
show showed shown
kurczyć się zbiegać
rozpocznij naukę
shrink shrank shrunk
zamykać
rozpocznij naukę
shut shut shut
śpiewać
rozpocznij naukę
sing sang sung
tonąć zapadać się
rozpocznij naukę
sink sank sunk
siedzieć siadać
rozpocznij naukę
sit sat sat
zabijać
rozpocznij naukę
slay slew slain
spać
rozpocznij naukę
sleep slept slept
ślizgać się zjeżdzać
rozpocznij naukę
slide slid slid
cisnąć miotać
rozpocznij naukę
sling slung slung
mówić
rozpocznij naukę
speak spoke spoken
spędzać wydawać
rozpocznij naukę
spend spent spent
krącić zakręcać obrócić
rozpocznij naukę
spin spun spun
dzielic rozdzielać
rozpocznij naukę
spilt spilt spilt
rozkładać rozsmarować
rozpocznij naukę
spread spread spread
przeskakiwać wyskakiwać
rozpocznij naukę
spring sprang sprung
stać
rozpocznij naukę
stand stood stood
kraśc
rozpocznij naukę
steal stole stolen
wbijać wtykać przyklejać
rozpocznij naukę
stick stuck stuck
żądlić kłuć
rozpocznij naukę
sting stung stung
śmierdzieć cuchnąć
rozpocznij naukę
stink stank stunk
uderzyć
rozpocznij naukę
strike struck struck
zmagać się z czymć dążyć
rozpocznij naukę
strive strove striven
przysięgać przeklinać
rozpocznij naukę
swear swore sworn
zmiatać zamiatać
rozpocznij naukę
sweep swept swept
pływać
rozpocznij naukę
swim swam swum
machnąć zakołysać
rozpocznij naukę
swing swung swung
brać
rozpocznij naukę
take took taken
uczyć
rozpocznij naukę
teach taught taught
drzeć rozdzielać
rozpocznij naukę
tear tore torn
mówić
rozpocznij naukę
tell told told
myśleć
rozpocznij naukę
think thought thought
rzucać
rozpocznij naukę
throw threw thrown
kroczyć stąpać
rozpocznij naukę
tread trod trodden
rozumieć
rozpocznij naukę
understand understood understod
budzić
rozpocznij naukę
wake woke woken
nosić ubierać coś
rozpocznij naukę
wear wore worn
płakać szlochać
rozpocznij naukę
weep wept wept
wygrywać zwyciężać
rozpocznij naukę
win won won
nawijać nakręcać wić się
rozpocznij naukę
wind wound wound
wykręcać wyciskać
rozpocznij naukę
wring wrung wrung
pisać
rozpocznij naukę
write wrote written

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.