słownik angielsko - polski

English - język polski

burglary po polsku:

1. włamanie włamanie


W hotelu było włamanie.
Wskaźniki obejmowały pewną liczbę „tradycyjnych” problemów (włamanie, kradzież, przemoc fizyczna itd.).
To włamanie do banku było okrutne.
Mary się zastanawia, czy jej dom jest chroniony przed włamaniem.
Młoda kobieta pozoruje włamanie do domu starszego artysty.

Polskie słowo "burglary" (włamanie) występuje w zestawach:

Crime and punishment - crime // upper-intermediate
14PAŃSTWO I SPOŁECZEŃSTWO- kind of crime
English vocabulary in use elementary unit 32
New Matura Solutions Matura builder unit 9
państwo i społeczeństwo longman 2 cz

2. kradzież z włamaniemPolskie słowo "burglary" (kradzież z włamaniem) występuje w zestawach:

new matura solutions intermediate unit 6
ostatni dział ostatni tydzień przed feriami rozsze...
POLITYKA SPOŁECZEŃSTWO CZ. 2
longmann dział polityka społeczna przestępczość wy...
Cosmic Unit 10 Word formation: verb - noun (action...

3. włamywaniePolskie słowo "burglary" (włamywanie) występuje w zestawach:

państwo i społeczeństwo przestępczość
8). Słówka z lekcji 4

4. włamanie z kradzieżąPolskie słowo "burglary" (włamanie z kradzieżą) występuje w zestawach:

Słownictwo angielskie

5. kradzież


Adam zajął się drobnymi kradzieżami
kradzież samochodu
To jest kradzież?
Byłem podejrzany o kradzież, ponieważ kręciłem się w pobliżu jubilera.
Kradzież pieniędzy jest zła.
Chciałbym zgłosić kradzież.
Potem policja dobiła targu z Emmą, że nie będą ścigać żadnego z nas za kradzież
Środki te przeznaczone są na ubezpieczenie od pożaru, odpowiedzialności cywilnej, kradzieży, wybicia szyb
Śledczy mówi, że kradzież mogła być motywem.
Nieupoważnione lub nieuczciwe użycie cudzej własności intelektualnej bądź jej kradzież mogą skutkować znaczącymi grzywnami.
Większość przestępstw popełnianych w okolicy to kradzieże
jak chronić bazy danych przed kradzieżą tożsamości
Michael został oskarżony o kradzież notebooka
Sąsiedztwa w niektórych miastach często mają poważne problemy z gangami, kradzieżami samochodów lub przestępczością nieletnich.
handsety są szczególnie celem w więcej niż połowa kradzieży

Polskie słowo "burglary" (kradzież) występuje w zestawach:

państwo i społeczeństwo
Kowalski kolumna 3-5
unit 2 crime

6. włamanie do domu