słownik angielsko - polski

English - język polski

campaign po polsku:

1. kampania kampania


Ta kampania powinna zwiększyć poczucie odpowiedzialności rodziców za swoje dzieci.
kampania informacyjna

Polskie słowo "campaign" (kampania) występuje w zestawach:

NEW MATURA SUCCES UNIT 12 INTERMEDIATE
matura masters unit 2 intermediate
Unit 3; Matura Success Upper Intermediate
New matura success Unit 12 The hard sell
Państwo i spoleczeństwo - vocabulary bank

2. kampania reklamowa


Nasz kampania reklamowa została rozpoczęta 21 stycznia.

Polskie słowo "campaign" (kampania reklamowa) występuje w zestawach:

Sklep i Usługi (Oxford Matura Trainer)
zakupy i uslugi cz 2
dowale im frekwencyjny jeszcze
zakupy i uslugi omt
reklama,środki płatnicze

3. prowadzić kampanięPolskie słowo "campaign" (prowadzić kampanię) występuje w zestawach:

New Matura Success, Upper Intermediate - Unit 11
Angielski sprawdzian UNIT~8
6 dział (tabela 2)
Other words, bridge-height"
państwo i społeczeństwo

4. prowadzić kampanię wyborcząPolskie słowo "campaign" (prowadzić kampanię wyborczą) występuje w zestawach:

państwo i społeczeństwo
panstwo i spoleczenstwo
state and society
państwo i społeczeństwo
panstwo i spoleczenstwo

5. uczestniczyć w kampaniiPolskie słowo "campaign" (uczestniczyć w kampanii) występuje w zestawach:

unit 5Matura solutions intermediate
Moja pierwsza lekcja
unit 5 oooooo
UNIT 4 liceum
Moja pierwsza lekcja

6. prowadzić kampanie wyborcząPolskie słowo "campaign" (prowadzić kampanie wyborczą) występuje w zestawach:

Państwo i Społeczeństwo cz. I
państwo i społeczeństwo
Państwo i społeczeństwo

7. prowadzić kampaniePolskie słowo "campaign" (prowadzić kampanie) występuje w zestawach:

wos polityka 2