słownik angielsko - polski

English - język polski

west po polsku:

1. zachód


Idź na zachód i ich znajdziesz.
Amélie i Pierre zdecydowali udać się na zachód.
Niemcy są na zachód od Polski.
Na północy znajduje się Szkocja, na południu Anglia, na zachodzie Walia, a jeszcze dalej na zachód – Irlandia Północna.
Droga skręca łagodnie na zachód.
Zachód słońca był piękny nie do opisania.
zachód słońca
Podróż na zachód była ciężka.
Miasto położone jest na zachód od Londynu.
Widziałeś dzisiaj zachód słońca? Był przepiękny.
Widziałeś kiedyś taki piękny zachód słońca?
On jedzie na zachód.
Dziki, dziki zachód.
Która strona to zachód?
Piękny zachód słońca, nieprawdaż?

Polskie słowo "west" (zachód) występuje w zestawach:

1000 najważniejszych rzeczowników po angielsku 400...
Krajobraz, Roślinność i Ekologia - Landscape, Plan...
Race across London + Stereotypes - or are they?
określenia czasu, kierunki świata, pytania szczegó...
Gdzie mieszkasz?

2. zachodni


Przenieśli się na zachodni brzeg rzeki do bogatszego sąsiedztwa
Książka jest o różnicach pomiędzy kulturą zachodnią i wschodnią.
Terroryzm jest zagrożeniem dla krajów zachodnich

Polskie słowo "west" (zachodni) występuje w zestawach:

Matura Focus Culture and School
lekcja 15,16
module 4 słówka
Przymiotniki angielskie

3. na zachód


Podróżowaliśmy na zachód, od Atlantyku do Pacyfiku

Polskie słowo "west" (na zachód) występuje w zestawach:

6a - Kids and Culture
podróżowanie i turystyka