Krajobraz, Roślinność i Ekologia - Landscape, Plants and Ecology

4.5  1    34 fiszki    Fiszkoteka
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
cienki
np. o plasterku
rozpocznij naukę
thin
drewno
Mokre drzewo nie chce się palić.
rozpocznij naukę
wood
Wet wood won't burn.
ekologia
Czy interesujesz się ekologią?
rozpocznij naukę
ecology
Are you interested in ecology?
góra
np. Góra Kościuszki
Większość najwyższych gór świata znajduje się w Himalajach.
rozpocznij naukę
mountain
Most of the world's highest mountains are located in the Himalayas.
jezioro
To jezioro jest bardzo głębokie, właściwie jest to najgłębsze jezioro w Polsce
rozpocznij naukę
lake
This lake is very deep, in fact, it is the deepest lake in Poland
kanał
np. w Wenecji
rozpocznij naukę
canal
kontynent
rozpocznij naukę
continent
księżyc
rozpocznij naukę
moon
kwiat
To jest ładny kwiat.
rozpocznij naukę
flower
This is a nice flower.
las
Pożar zniszczył las.
rozpocznij naukę
forest
The fire destroyed the forest.
ląd
podróż lądem
rozpocznij naukę
land
jurneys on land
łąka
rozpocznij naukę
field
metal
Niektóre metale wytwarzają energię magnetyczną.
rozpocznij naukę
metal
Some metals produce magnetic forces.
morze
Ona pływa w morzu.
rozpocznij naukę
sea
She swims in the sea.
ocean
Kiedyś przepłynięcie oceanu zajmowało ludziom tygodnie.
rozpocznij naukę
ocean
It used to take weeks for people to cross an ocean.
park
Dom jest blisko parku.
rozpocznij naukę
park
The house is close to the park.
piasek
Masz piasek we włosach
rozpocznij naukę
sand
You have sand in your hair.
plaża
Kalifornia jest znana ze swych piaszczystych plaż.
rozpocznij naukę
beach
California is famous for its sandy beaches.
południe
kierunek świata
rozpocznij naukę
south
północ
kierunek świata
rozpocznij naukę
north
róża
Ona ma dwie czerwone róże.
rozpocznij naukę
rose
She has got two red roses.
rzeka
Statek płynął w dół rzeki.
rozpocznij naukę
river
The ship was sailing down the river.
siedzieć na krześle
rozpocznij naukę
to sit on a chair
siedzieć w fotelu
rozpocznij naukę
to sit in an armchair
szeroki
On ma szerokie ramiona.
rozpocznij naukę
wide
He has wide shoulders.
świat
rozpocznij naukę
world
teren
rozpocznij naukę
land
trawa
Trzymaj się z dala od trawy. (Nie deptać trawy.)
rozpocznij naukę
grass
Keep off the grass.
wschód
kierunek świata
Słońce wschodzi na wschodzie.
rozpocznij naukę
east
The sun rises in the east.
wulkan
Na Islandii znowu doszło do wybuchu wulkanu.
rozpocznij naukę
volcano
There's been another volcano eruption in Iceland.
wysepka
rozpocznij naukę
small island
wyspa
Robinson Crusoe utknął na bezludnej wyspie.
rozpocznij naukę
island
Robinson Crusoe was stranded on a desert island.
zachód
kierunek świata
rozpocznij naukę
west
Ziemia
planeta
rozpocznij naukę
Earth

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.