Podróże i Turystyka - Travelling and Tourism

5  1    40 fiszek    Fiszkoteka
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
bagaż
Masz dużo bagażu?
rozpocznij naukę
baggage
Do you have a lot of baggage?
bagaż
rozpocznij naukę
luggage
basen
W pobliżu naszego hotelu jest basen.
rozpocznij naukę
swimming pool
There is a swimming pool near our hotel.
dworzec autobusowy
Kieruję się do dworca autobusowego.
rozpocznij naukę
bus station
I'm heading for the bus station.
hotel
Spędziliśmy noc w tanim hotelu.
rozpocznij naukę
hotel
We spent a night in a cheap hotel.
iść piechotą / chodzić
rozpocznij naukę
to walk
kemping
sposób podróżowania
rozpocznij naukę
camping
klucz
Nie mam klucza.
rozpocznij naukę
key
I haven't got a key.
krótka podróż
eskapada
rozpocznij naukę
short trip
kumpel
rozpocznij naukę
buddy
lato
rozpocznij naukę
summer
lot samolotem
rozpocznij naukę
flight
mapa
Na ścianie nad jego biurkiem wisiała mapa świata.
rozpocznij naukę
map
There was a map of the world hanging on the wall over his desk.
odległy / daleki
rozpocznij naukę
faraway
odwiedzić
W sobotę wieczór zazwyczaj odwiedzam moich przyjaciół lub zapraszam ich do mnie.
rozpocznij naukę
to visit
On Saturday evening I usually visit my friends or invite them to my place.
odwiedziny
Zazwyczaj odwiedzamy naszą babcię w poniedziałki.
rozpocznij naukę
visit
We usually visit our grandmother on Mondays.
pasażer
Pasażerowie są proszeni o przejście do wyjścia numer 24.
rozpocznij naukę
passenger
The passengers are kindly requested to go to Gate 24.
plaża
rozpocznij naukę
beach
pobyt z wyżywieniem
nocleg ze śniadaniem
rozpocznij naukę
bed and breakfast
podróż
rozpocznij naukę
journey
podróż
zwykle dalsza
rozpocznij naukę
travel
podróż
zwykle krótsza
W zeszłym roku wybrali się w podróż pociągiem przez Chiny.
rozpocznij naukę
trip
Last year they went on a train voyage across China.
podróżować
rozpocznij naukę
to travel
podróżować
uprawiać turystykę
rozpocznij naukę
to travel
podróżować pociągiem
rozpocznij naukę
to go by train
podróżować samochodem
rozpocznij naukę
to go by car
podróżować samochodem
rozpocznij naukę
to drive a car
podróżować statkiem
rozpocznij naukę
to go by ship
pokój
rozpocznij naukę
room
robić zdjęcia
Lubię robić zdjęcia.
rozpocznij naukę
to take photos
I like taking photos.
skręcić
Upadł i skręcił nogę w kostce.
rozpocznij naukę
to twist
He fell and twisted his ankle.
spa
Węgry to kraj znany z uzdrowisk i wód mineralnych.
rozpocznij naukę
spa
Hungary is a country known for its spas and mineral waters.
stacja kolejowa
Spotkajmy się na dworcu kolejowym o 7.30.
rozpocznij naukę
train station
Let's meet at the railway station at 7.30.
w szkole
rozpocznij naukę
at school
wakacje
[AmE]
rozpocznij naukę
vacations
wakacje
[BrE]
Jesteśmy na wakacjach
rozpocznij naukę
holidays
We are on holidays.
walizka
Zawsze podróżuję z jedną walizką.
rozpocznij naukę
suitcase
I always travel with one suitcase only.
zdjęcie
rozpocznij naukę
photo
zero
rozpocznij naukę
zero
zwiedzanie
rozpocznij naukę
visit

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.