Podstawowe Przymiotniki, Przysłówki, Przyimki, Spójniki, Zaimki, Etc. - Basic Adjectives, Adverbs, Prepositions, Conjunctions and Pronouns, Etc.

5  1    87 fiszek    Fiszkoteka
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
ale
Zadzwoniłem do niego, ale nie było go w domu.
rozpocznij naukę
but
I called him but he wasn’t at home.
bardzo
Dziękuję bardzo.
rozpocznij naukę
very
Thank you very much.
bez
kogoś, czegoś
rozpocznij naukę
without
blisko / niedaleko
rozpocznij naukę
near
co
rozpocznij naukę
what
czyj / czyja / czyje
Nie wiedziałem czyje to były torby.
rozpocznij naukę
whose
I didn't know whose bags they were.
dawać
Daj mi to!
rozpocznij naukę
to give
Give it to me!
dla
To dla ciebie, kochanie.
rozpocznij naukę
for
This is for you, honey.
dlaczego
Dlaczego jesteś smutna dzisiaj?
rozpocznij naukę
why
Why are you sad today?
do
rozpocznij naukę
until
do / na
rozpocznij naukę
to
dokąd
rozpocznij naukę
where (to)
dokładnie
To jest dokładnie to co chciałem powiedzieć.
rozpocznij naukę
exactly
That's exactly what I wanted to say.
gdzie
Czy przypadkiem nie wiesz gdzie mieszka Tom?
rozpocznij naukę
where
Do you happen to know where Tom lives?
i
rozpocznij naukę
and
ile
używane z rzeczownikami niepoliczalnymi
rozpocznij naukę
how much
ile
używane z rzeczownikami policzalnymi
rozpocznij naukę
how many
jak
Powiedz, jak to zrobiłeś.
rozpocznij naukę
how
Tell me how you did it.
jak długo
Jak długo piszą test?
rozpocznij naukę
how long
How long have they been writing a test?
jakiś
z rzeczownikami policzalnymi w liczbie pojedynczej
rozpocznij naukę
a
jakiś / jakieś
z rzeczownikami niepoliczalnymi lub policzalnymi w liczbie mnogiej
rozpocznij naukę
some
jako
Mieszkała w tym kraju jako dziecko.
rozpocznij naukę
as
She lived in the country as a child.
jednostka
całość
rozpocznij naukę
unit
jeszcze
nadal
rozpocznij naukę
still
jeszcze / wciąż
rozpocznij naukę
still
jeśli
Jeśli to zrobisz, to cię zabiję.
rozpocznij naukę
if
If you do it, I will kill you.
już
Ona już wyszła.
rozpocznij naukę
already
She’s already left.
kto
Kto jest twoim ulubionym współczesnym pisarzem?
rozpocznij naukę
who
Who is your favourite contemporary writer?
który / która / które
z rzeczami
rozpocznij naukę
which
lepszy
rozpocznij naukę
better
lub
rozpocznij naukę
or
łatwy
To oprogramowanie jest łatwe do zainstalowania.
rozpocznij naukę
easy
It’s easy to install this software.
mieć
Ich dzieci mają dużo zabawek.
rozpocznij naukę
to have
Their children have a lot of toys.
na
rozpocznij naukę
on
na końcu / pod koniec
rozpocznij naukę
at the end
na zewnątrz
rozpocznij naukę
outside
naprzeciwko
Ona mieszka po przeciwnej stronie ulicy.
rozpocznij naukę
opposite
She lives on the opposite side of the street.
następny / kolejny
Nie było go, kiedy zadzwoniłam, więc musiałam zadzwonić znowu następnego dnia.
rozpocznij naukę
next
He wasn't in when I rang so I had to call back the next day.
nasz
rozpocznij naukę
our
nawet
Tam jest wszystko, nawet kort tenisowy.
rozpocznij naukę
even
It has everything, even a tennis court.
nic / cokolwiek
w zdaniach przeczących lub pytaniach
rozpocznij naukę
anything
nie
rozpocznij naukę
no
nigdzie / gdziekolwiek
w zdaniach przeczących lub pytaniach
rozpocznij naukę
anywhere
nikt
rozpocznij naukę
nobody
nikt
w zdaniach przeczących lub pytaniach
rozpocznij naukę
anybody
nikt
w zdaniach przeczących lub pytaniach
rozpocznij naukę
anyone
niż
używane przy porównaniach
rozpocznij naukę
than
nowy
Czy wiesz coś o naszych nowych sąsiadach?
rozpocznij naukę
new
Do you know anything about our new neighbours?
od / z (skądś - miejsce)
kogoś, czegoś
rozpocznij naukę
from
ostatni
Jak długo trwał film? Przepraszam, nie rozumiem ostatniego zdania. Mówię ci to po raz ostatni
rozpocznij naukę
last
How long did the film last? I'm sorry, I don't understand that last sentence. I'm telling you this for the last time
pod
czymś
rozpocznij naukę
under
pomiędzy
Laptop jest pomiędzy łóżkiem i szafą
rozpocznij naukę
between
Laptop is between bed and wardrobe
ponieważ
rozpocznij naukę
because
potem / po
Wyjeżdżamy po śniadaniu.
rozpocznij naukę
after
We are leaving after breakfast.
powyżej / nad / u góry
Nasze biuro jest nad zakładem fryzjerskim.
rozpocznij naukę
above
Our office is above the hairdresser’s.
później
Dam ci tę książkę później, bo jeszcze jej nie skończyłem.
rozpocznij naukę
later
I'll give you the book later, because I haven't finished it yet.
prawdziwy
rozpocznij naukę
true, real
proszę
Powtórz, proszę.
rozpocznij naukę
please
Repeat, please.
przepraszać
Przeprosiła za spóźnienie.
rozpocznij naukę
to sorry
She apologised for being late.
przez np. zrobiony
kogoś, coś
rozpocznij naukę
by
tak / w ten sposób
rozpocznij naukę
like that
tak jak / podobnie / jak
Lubię Cię.
rozpocznij naukę
like
I like you.
taki
rozpocznij naukę
such
Some judged her to be cold and hard; but such a thought was treason
tam
rozpocznij naukę
there
tamten
obiekt znajduje się daleko
rozpocznij naukę
that
tamten
obiekty znajdują się daleko
rozpocznij naukę
those
te
obiekty znajdują się blisko
rozpocznij naukę
these
ten
obiekt znajduje się blisko
rozpocznij naukę
this
też / również
rozpocznij naukę
also, too
też nie
Nie mogłem ani jeść ani pić.
rozpocznij naukę
neither, nor
I could neither eat nor drink.
to
rozpocznij naukę
this
tutaj
Zatrzymajmy się tutaj.
rozpocznij naukę
here
Let’s stop here.
w
w czymś, we wnętrzu czegoś
rozpocznij naukę
in
w dół
Idziesz na dół?
rozpocznij naukę
down
Are you coming down?
w górę
rozpocznij naukę
up
w lewo
Jeśli skręcisz w lewo przy sklepie z bielizną, zobaczysz pub dokładnie naprzeciwko ciebie.
rozpocznij naukę
left
If you turn left at the lingerie shop, you'll see the pub straight ahead of you.
w prawo
rozpocznij naukę
right
wasz
Pański paszport, poproszę
rozpocznij naukę
your
Your passport, please
wokół / dookoła / w pobliżu
Kiedy on nie może zasnąć, chodzi wokół łóżka.
rozpocznij naukę
around
When he can’t fall asleep, he walks around his bed.
wszyscy / wszystkie
To wszystko, co powiedziała.
rozpocznij naukę
all
That’s all she said.
wzdłuż
Co wieczór spacerowałem wzdłuż plaży.
rozpocznij naukę
along
Every evening I walked along the beach.
z
kimś, czymś
rozpocznij naukę
with
z powrotem
rozpocznij naukę
back
z przodu / na przedzie
rozpocznij naukę
forward
Come forward, my dear.
za / z tyłu
rozpocznij naukę
behind
zbyt / zbytnio
rozpocznij naukę
too
żaden
ani jeden z kilku
rozpocznij naukę
none

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.