Czas, Kalendarz i Częstotliwość - Time, Calendar and Frequency

4.5  1    120 fiszek    Fiszkoteka
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
budzik
Mój budzik dzwoni o wpół do ósmej.
rozpocznij naukę
alarm clock
My alarm clock goes off at half past seven.
chwila
rozpocznij naukę
moment
ciężki
Mój bagaż jest bardzo ciężki.
rozpocznij naukę
heavy
My luggage is very heavy.
co roku
rozpocznij naukę
every year
codziennie
rozpocznij naukę
every day
codziennie
Sklep jest otwarty codziennie od 8 do 18.
rozpocznij naukę
daily
The shop is open daily from 8 a.m. till 6 p.m.
codzienny
rozpocznij naukę
everyday
czas
rozpocznij naukę
time
czas wolny
Co zazwyczaj robisz w czasie wolnym?
rozpocznij naukę
free time
What do you usually do in your free time?
czasem
rozpocznij naukę
sometimes
czekać
Czekaj sekundkę. Muszę zabrać płaszcz.
rozpocznij naukę
to wait (for somebody)
Wait a minute. I need to get my coat.
czerwiec
W czerwcu ludzie wyjeżdżają na wakacje.
rozpocznij naukę
June
In June people go on vacation.
często
rozpocznij naukę
often
części dnia
rozpocznij naukę
parts of the day
czwartek
Czwartek jest tak podobny do wtorku!
rozpocznij naukę
Thursday
Thursday is so similar to Tuesday!
dni tygodnia
rozpocznij naukę
days of the week
dobry
To naprawdę dobra książka.
rozpocznij naukę
good
It’s a really good book.
dwa tygodnie
Spędzimy dwa tygodnie u moich rodziców, a potem pojedziemy do Tajlandii.
rozpocznij naukę
fortnight
We'll spend a fortnight at my parents' and then we'll go to Thailand.
dzień
Wziął dwa dni wolnego.
rozpocznij naukę
day
He took two days off.
dzisiaj
rozpocznij naukę
today
dziś
rozpocznij naukę
today
dziś po południu
rozpocznij naukę
this afternoon
dziś rano
rozpocznij naukę
this morning
godzina
Pracuję osiem godzin dziennie.
rozpocznij naukę
hour
I work eight hours a day.
grudzień
rozpocznij naukę
December
jesień
Niektórzy ludzie uważają, że jesień jest najpiękniejszą porą roku.
rozpocznij naukę
autumn
Some people think autumn is the most beautiful season.
jesienny
rozpocznij naukę
fall
jesień
Niektórzy ludzie uważają, że jesień jest najpiękniejszą porą roku.
rozpocznij naukę
autumn
Some people think autumn is the most beautiful season.
Jest druga / trzecia / czwarta... godzina
rozpocznij naukę
It's two / three / four... o'clock.
Jest dziesiąta rano.
rozpocznij naukę
It's ten (o'clock) in the morning.
Jest dziesiąta w nocy.
rozpocznij naukę
It's ten (o'clock) at night.
Jest piąta dziesięć.
rozpocznij naukę
It's ten (minutes) past five.
Jest piąta po południu.
rozpocznij naukę
It's five (o'clock) in the afternoon.
Jest piąta rano.
rozpocznij naukę
It's five (o'clock) in the morning.
Jest piąta trzydzieści.
rozpocznij naukę
It's half past five.
Jest piąta trzydzieści.
rozpocznij naukę
It's thirty minutes past five.
Jest pierwsza godzina.
rozpocznij naukę
It's one o'clock.
Jest prawie piąta.
rozpocznij naukę
It's almost five (o'clock).
Jest za dwadzieścia szósta.
rozpocznij naukę
It's twenty (minutes) to six.
Jest za pięć szósta.
rozpocznij naukę
It's five (minutes) to six.
jutro
rozpocznij naukę
tomorrow
kalendarz
rozpocznij naukę
calendar
kalendarz / plan
Co mamy dzisiaj w planie?
rozpocznij naukę
agenda
So what's on the agenda today?
każdego roku
rozpocznij naukę
each year
Kiedy?
rozpocznij naukę
When?
kiedykolwiek
Byłeś kiedykolwiek w Chinach?
rozpocznij naukę
whenever / ever
Have you ever been to China?
Która jest godzina?
rozpocznij naukę
What time is it?
kwadrans
Jest za kwadrans trzecia.
rozpocznij naukę
quarter
It's a quarter to three.
kwiecień
Rozwiedli się w kwietniu.
rozpocznij naukę
April
They divorced in April.
lato
rozpocznij naukę
summer
lekki
rozpocznij naukę
light
letni
rozpocznij naukę
summer
lipiec
rozpocznij naukę
July
listopad
Listopad kojarzy się z silnym wiatrem i deszczami.
rozpocznij naukę
November
November is associated with strong wind and rains.
luty
W lutym ludzie noszą ciepłe ubrania.
rozpocznij naukę
February
In February people wear warm clothes.
maj
W maju wiele kwiatów rozkwita, a ptaki śpiewają.
rozpocznij naukę
May
In May many flowers bloom and birds sing.
marzec
W marcu jest wciąż zimno.
rozpocznij naukę
March
It's still cold in March.
miesiąc
(Oni) spotkali Ann w zeszłym miesiącu.
rozpocznij naukę
month
They met Ann last month.
miesiące roku
rozpocznij naukę
months of the year
Minęła piąta.
rozpocznij naukę
It's after five (o'clock).
minuta
rozpocznij naukę
minute
moment
rozpocznij naukę
moment
niedziela
Niedziele są często słonecznymi dniami.
rozpocznij naukę
Sunday
Sundays are often sunny.
nigdy
rozpocznij naukę
never
noc
Ile kosztuje pokój na jedną noc?
rozpocznij naukę
night
How much is the room per night?
O której godzinie...?
rozpocznij naukę
What time...?
o północy
rozpocznij naukę
at midnight
obecny
rozpocznij naukę
present
od... do...
rozpocznij naukę
from / since... to / until / till...
październik
W październiku opadają wszystkie liście z drzew.
rozpocznij naukę
October
In October all leaves fall down from trees.
piątek
Każdy lubi piątki!
rozpocznij naukę
Friday
Everyone likes Fridays!
po południu
rozpocznij naukę
in the afternoon
poniedziałek
Nie cierpię poniedziałków!
rozpocznij naukę
Monday
I hate Mondays!
popołudnie
Do zobaczenia po południu.
rozpocznij naukę
afternoon
See you in the afternoon.
pół godziny
Spotkajmy się za pół godziny.
rozpocznij naukę
half an hour
Let's meet in haf an hour.
północ
rozpocznij naukę
midnight
później
Dam ci tę książkę później, bo jeszcze jej nie skończyłem.
rozpocznij naukę
later
I'll give you the book later, because I haven't finished it yet.
późno
rozpocznij naukę
late
prawie zawsze
rozpocznij naukę
almost always
przed / zanim
rozpocznij naukę
before
przeszłość
rozpocznij naukę
past
przyszłość
Nie możemy przewidzieć przyszłości.
rozpocznij naukę
future
We can’t predict the future.
ranek
rozpocznij naukę
morning
rano
rozpocznij naukę
in the morning
regularnie
rozpocznij naukę
regularly
We should eat often, little and regularly.
regularnie
rozpocznij naukę
normally
rok
rozpocznij naukę
year
rzadko
rozpocznij naukę
rarely
sekunda
Przez parę pierwszych sekund nic nie mówiła.
rozpocznij naukę
second
She said nothing for the first few seconds.
sierpień
Chcą wyjechać na wakacje w sierpniu.
rozpocznij naukę
August
They want to go on holiday in August.
słaby
To dziecko jest słabe.
rozpocznij naukę
weak
This child is weak.
sobota
W sobotni wieczór chodzimy potańczyć.
rozpocznij naukę
Saturday
We are going to dance on Saturday night.
styczeń
Styczeń jest pierwszym miesiącem roku.
rozpocznij naukę
January
January is the first month of the year.
szybko
Czy masz jakiekolwiek wskazówki, jak szybko poprawić moją grę w tenisa?
rozpocznij naukę
quickly
Do you have any tips on how to improve my tennis quickly?
środa
Środa znajduje się w środku tygodnia.
rozpocznij naukę
Wednesday
Wednesday is in the middle of the week.
teraz
rozpocznij naukę
now
teraźniejszość
rozpocznij naukę
present
tydzień
rozpocznij naukę
week
w nocy
rozpocznij naukę
at night
wcześnie
Przyjechaliśmy na przyjęcie za wcześnie i zastaliśmy gospodynię nieprzygotowaną.
rozpocznij naukę
early
We came to the party too early and found the hostess unprepared.
wcześnie
Przyjechaliśmy na przyjęcie za wcześnie i zastaliśmy gospodynię nieprzygotowaną.
rozpocznij naukę
soon
We came to the party too soon and found the hostess unprepared.
wczoraj
rozpocznij naukę
yesterday
weekend
rozpocznij naukę
weekend
wieczorem
rozpocznij naukę
in the evening
wieczór
Zostaję w domu w ten wieczór.
rozpocznij naukę
evening
I’m staying at home this evening.
wiosenny
rozpocznij naukę
spring
wiosna
rozpocznij naukę
spring
wkrótce
Pospiesz się - ona niedługo wróci. Mam nadzieję, że się wkrótce zobaczymy.
rozpocznij naukę
soon
Hurry up - she will be back soon. I hope we'll see each other soon.
wrzesień
We wrześniu dzieci wracają do szkoły.
rozpocznij naukę
September
In September children go back to school.
wtedy / wówczas
Wyszedłem o siódmej, po czym czekałem przez godzinę w samochodzie, aż moja dziewczyna skończy się szykować.
rozpocznij naukę
then
I left at seven and then waited in the car for an hour while my girlfriend finished getting ready.
wtorek
We wtorki zazwyczaj chodzę do teatru.
rozpocznij naukę
Tuesday
On Tuesdays I usually go to the theater.
za godzinę
rozpocznij naukę
in an hour
zawsze
Piotr zawsze się spóźnia.
rozpocznij naukę
always
Peter is always late.
zegar
rozpocznij naukę
clock
zegarek kieszonkowy
rozpocznij naukę
watch
zegarek na rękę
rozpocznij naukę
watch
zima
rozpocznij naukę
winter
zimowy
rozpocznij naukę
winter
znowu
Chciałbym cię znów zobaczyć.
rozpocznij naukę
again
I’d like to see you again.
zwykle / zazwyczaj
Zazwyczaj jeżdżę do pracy autobusem.
rozpocznij naukę
usually
I usually go to work by bus.

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.