Cechy Charakteru i Osobowości - Features of Character and Personality

5  1    33 fiszki    Fiszkoteka
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
agresywny
Oni często stają się nerwowi, drażliwi i czasami agresywni gdy nie mają dostępu do sieci.
rozpocznij naukę
aggressive
They often become nervous, irritable and at times aggressive without access to web.
ambitny
rozpocznij naukę
ambitious
być bezpośrednim
rozpocznij naukę
to be direct
cierpliwy
rozpocznij naukę
patient
dobry
To naprawdę dobra książka.
rozpocznij naukę
good
It’s a really good book.
dom
miejsce zamieszkania, o atmosferze
Jestem już w domu.
rozpocznij naukę
home
I'm already home.
dziwny
Marek jest bardzo dziwny.
rozpocznij naukę
strange
Mark is very strange.
emocja / uczucie
rozpocznij naukę
emotion
głupi
Nie bądź głupi.
rozpocznij naukę
stupid
Don't be stupid.
inny
On szuka innej pracy.
rozpocznij naukę
different
He’s looking for a different job.
inteligentny
Moja siostra była zawsze znacznie inteligentniejsza ode mnie.
rozpocznij naukę
intelligent
My sister was always much more intelligent than me.
interesujący
To jest bardzo interesująca osoba.
rozpocznij naukę
interesting
This is a very interesting person.
leniwy
Nie powiedziałbym, że Anglicy są leniwi, ale nigdy nie widziałem, żeby któryś gdzieś biegł.
rozpocznij naukę
lazy
I wouldn't say that English people are lazy, but I've never seen one run anywhere.
mieć mocny charakter
rozpocznij naukę
to be a person with a strong character
miły / przyjemny
Mój tata jest bardzo miły.
rozpocznij naukę
nice
My dad is very nice.
zły
To jest zła odpowiedź.
rozpocznij naukę
wrong
This is a wrong answer.
najnowszy
rozpocznij naukę
latest
otwarty / towarzyski
towarzyski
rozpocznij naukę
outgoing
poważny
rozpocznij naukę
serious
radosny
rozpocznij naukę
happy
radosny
rozpocznij naukę
joyful
silny / mocny
Ten mężczyzna jest bardzo silny.
rozpocznij naukę
strong
This man is very strong.
smutny
Nie bądź smutna. To nie koniec świata.
rozpocznij naukę
sad
Don't be sad. It's not the end of the world.
sposób
Jaki jest najlepszy sposób na zrobienie tego?
rozpocznij naukę
way
What's the best way of doing it?
sympatyczny
rozpocznij naukę
likable
szalony
Musisz być szalony!
rozpocznij naukę
crazy
You must be crazy!
szczęśliwy
Karen jest taką szczęśliwą osobą.
rozpocznij naukę
happy
Karen is such a happy person.
tolerancja
rozpocznij naukę
tolerance
tolerancyjny
Jestem przekonany, że Tom rozważy twoje pomysły, jest bardzo tolerancyjny.
rozpocznij naukę
tolerant
I'm sure Tom will consider your ideas, he's very tolerant.
utalentowany
On jest bardzo utalentowanym muzykiem.
rozpocznij naukę
talented
He is a very talented musician.
wolny
rozpocznij naukę
slow
zabawny
Sztuka była bardzo zabawna.
rozpocznij naukę
funny
The play was very funny.
zły
rozpocznij naukę
bad

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.