Czas Wolny, Życie Towarzyskie i Hobby - Leisure Time, Social Life and Hobby

5  1    31 fiszek    Fiszkoteka
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
bardzo lubić / czerpać z czegoś przyjemność
rozpocznij naukę
to enjoy
butelka
rozpocznij naukę
bottle
cieszyć się czymś
Możemy się z tego tylko cieszyć.
rozpocznij naukę
to enjoy
We can only enjoy this.
czas wolny
Co zazwyczaj robisz w czasie wolnym?
rozpocznij naukę
free time
What do you usually do in your free time?
czytać
Młodzi ludzie nie czytają już gazet.
rozpocznij naukę
to read
Young people don't red newspapers anymore.
czytanie
rozpocznij naukę
reading
dobrze się bawić
Mam nadzieję, że dobrze się bawiliście na przyjęciu.
rozpocznij naukę
to have fun
I hope, you had fun at the party.
gra
Zagrajmy w inną grę.
rozpocznij naukę
play
Let’s play a different game.
grać / bawić się
Większość dzieci uwielbia bawić się na świeżym powietrzu.
rozpocznij naukę
to play
Most children love to play outdoors.
grać w karty
Czasami chodziliśmy na ryby lub graliśmy w karty.
rozpocznij naukę
to play cards
Sometimes we went fishing or played cards.
hobby
Masz jakieś hobby?
rozpocznij naukę
hobby
Do you have any hobbies?
iść z psem na spacer
Wyprowadzanie psa to twój obowiązek.
rozpocznij naukę
to walk the dog
It's your responsibility to walk the dog.
książka
Czy książki elektroniczne wyprą papierowe?
rozpocznij naukę
book
Will e-books replace paper books?
latawiec
Dzieci puszczały latawce.
rozpocznij naukę
kite
The children were flying kites.
łowić ryby
rozpocznij naukę
to fish
oglądać telewizję
Tom ogląda telewizję od ponad dwóch godzin.
rozpocznij naukę
to watch television
Tom has been watching TV for over two hours.
po pracy
rozpocznij naukę
after work
podróżować
Czy wolisz podróżować z grupą znajomych czy samotnie?
rozpocznij naukę
to travel
Do you prefer to travel with several friends or alone?
pracować w ogródku
rozpocznij naukę
to work in the garden
przejrzeć / przeglądać
rozpocznij naukę
to go through, to look through
restauracja
Pisarz miał zwyczaj spędzać każdy wieczór w małej, włoskiej restauracji.
rozpocznij naukę
restaurant
The writer used to spend every evening in a small Italian restaurant.
sjesta
rozpocznij naukę
siesta
słuchać muzyki
Nie lubię słuchać muzyki.
rozpocznij naukę
to listen to music
I don't like listening to music.
słuchać radia
Rano w samochodzie słucham radia.
rozpocznij naukę
to listen to the radio
I listen to the radio in my car in the morning.
spacerować
Chodźmy na spacer.
rozpocznij naukę
to walk
Let's go for a walk.
spotkać
Czy my się już wcześniej nie spotkaliśmy?
rozpocznij naukę
to meet somebody
Haven't we met before?
spotkanie
rozpocznij naukę
meeting
tańczyć
Zatańczymy?
rozpocznij naukę
dance
Shall we dance?
telewizja
Co dziś wieczorem dają w telewizji?
rozpocznij naukę
television
What's on the television tonight?
zainteresowania
rozpocznij naukę
interests
żartować
Chyba żartujesz!
rozpocznij naukę
to joke
You must be joking!

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.