Cechy Charakteru i Osobowości - Features of Character and Personality

5  1    179 fiszek    Fiszkoteka
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
abidojrzały / dojrzała
o osobie
rozpocznij naukę
mature
dojrzały / dojrzała
o owocu
rozpocznij naukę
ripe
odpowiedni / odpowiednia
rozpocznij naukę
suitable
odpowiedni / odpowiednia
rozpocznij naukę
appropriate
rozważny / rozważna
rozpocznij naukę
considerate
rozważny / rozważna
rozpocznij naukę
thoughtful
świadomy
rozpocznij naukę
conscious
altruista
rozpocznij naukę
altruistic
altruistyczny
rozpocznij naukę
altruistic
altruizm
rozpocznij naukę
altruism
artystyczna dusza
rozpocznij naukę
artistic spirit
bezczelny
potocznie
rozpocznij naukę
rude
bezczelny
bardziej formalnie
rozpocznij naukę
disrespectful
beztroski
rozpocznij naukę
carefree
biedny / nieszczęśliwy / załamany
rozpocznij naukę
miserable
błędny
rozpocznij naukę
incorrect
błyskotliwy
rozpocznij naukę
brilliant
błyskotliwy
rozpocznij naukę
witty
brutalność
rozpocznij naukę
brutality
brutalny
rozpocznij naukę
brutal
buntowniczy
rozpocznij naukę
rebellious
być bezpośrednim
rozpocznij naukę
to be straightforward
być cechą dziedziczną
rozpocznij naukę
to run in the blood
być młodym duchem
rozpocznij naukę
to have a young spirit
być niebezpośrednim
rozpocznij naukę
to be indirect
być nieszczerym
rozpocznij naukę
to be insincere
być świadomym czegoś
rozpocznij naukę
to be aware of
bystry
przenikliwy
rozpocznij naukę
sharp
cecha
rozpocznij naukę
feature
cecha
rozpocznij naukę
characteristic
chciwość
rozpocznij naukę
greed
chciwy
rozpocznij naukę
greedy
ciekawski
rozpocznij naukę
prying
ciekawy
rozpocznij naukę
curious
czarujący / uroczy
rozpocznij naukę
charming
czuły
rozpocznij naukę
loving
delikatny
rozpocznij naukę
delicate
dobroduszność
rozpocznij naukę
goodness
dobrzy przyjaciele to rzadkość
rozpocznij naukę
good friends are hard to come by
dojrzały
rozpocznij naukę
mature
dokładny
rozpocznij naukę
accurate
dokładny
rozpocznij naukę
precise, accurate
dominujący / apodyktyczny
rozpocznij naukę
bossy
dowcipny
rozpocznij naukę
amusing
dwulicowy
rozpocznij naukę
two-faced
gest
rozpocznij naukę
gesture
głupota
rozpocznij naukę
foolishness
godny / zachowujący się z godnością
rozpocznij naukę
dignified
godny zaufania
rozpocznij naukę
trustworthy
gracja
rozpocznij naukę
grace
grzeczność
rozpocznij naukę
kindness
grzeczny
rozpocznij naukę
well-behaved
histeryczny
rozpocznij naukę
hysterical
humorzasty
rozpocznij naukę
moody
infantylny
dziecinny
rozpocznij naukę
childish
interesowny
rozpocznij naukę
self-interested
kłamliwy
rozpocznij naukę
lying
kulturalny
rozpocznij naukę
well-bred
lotny
inteligentny
rozpocznij naukę
sharp
miękki
o człowieku
rozpocznij naukę
soft
mylny
rozpocznij naukę
mistaken
zdolność
rozpocznij naukę
ability
nadwrażliwość
rozpocznij naukę
hypersensitivity
narzekać
rozpocznij naukę
to complain
nerwowość
rozpocznij naukę
nervousness
niecierpliwość
rozpocznij naukę
impatience
niedbały / niefrasobliwy
rozpocznij naukę
careless
niegrzeczny
rozpocznij naukę
rude
niegrzeczny
rozpocznij naukę
impolite
niemoralny
rozpocznij naukę
immoral
nieporządny
rozpocznij naukę
indecent
nieposłuszny
rozpocznij naukę
disobedient
nierozsądny
rozpocznij naukę
unreasonable
nierozważny
bezrefleksyjny
rozpocznij naukę
unthinking
niesympatyczny
rozpocznij naukę
unfriendly
nietolerancyjny
rozpocznij naukę
intolerant
nieufność
podejrzliwość
rozpocznij naukę
suspicion
nieufny
rozpocznij naukę
distrustful
nieufny
podejrzliwy
rozpocznij naukę
suspicious
nieuprzejmy
rozpocznij naukę
impolite
niewinność
rozpocznij naukę
innocence
niewinny
rozpocznij naukę
innocent
niewrażliwy
rozpocznij naukę
insensitive
niezrównoważony
rozpocznij naukę
unstable
niezrównoważony
rozpocznij naukę
unbalanced
nudny
rozpocznij naukę
boring
odwaga
rozpocznij naukę
courage
odważny
rozpocznij naukę
brave
odziedziczyć cechę po kimś
np. po ojcu
rozpocznij naukę
to inherit a feature from somebody
osądzać
rozpocznij naukę
to judge
ostrożny
rozpocznij naukę
careful
oziębły
obojętny
rozpocznij naukę
indifferent
pewny siebie
rozpocznij naukę
self-confident
poczucie własnej wartości
rozpocznij naukę
self-esteem
podatność
np. na krytykę
rozpocznij naukę
sensibility
podły
rozpocznij naukę
despicable
pomocny
rozpocznij naukę
helpful
porządny
rozpocznij naukę
respectable
posłuszny
rozpocznij naukę
obedient
pospolity
rozpocznij naukę
common
powściągliwy
rozpocznij naukę
reserved
pozbawiony refleksji
rozpocznij naukę
unthinking
pracowity
rozpocznij naukę
diligent
prostolinijny
rozpocznij naukę
modest
próżność
rozpocznij naukę
vanity
próżny
rozpocznij naukę
vain
przekonujący
rozpocznij naukę
convincing
przesądny
rozpocznij naukę
superstitious
psychopata
rozpocznij naukę
psychopath, psycho
pycha / duma
rozpocznij naukę
pride
refleksyjny
rozpocznij naukę
thoughtful
rozrzutny
rozpocznij naukę
wasteful
rozsądny / rozsądna
rozpocznij naukę
reasonable
rozsądny / rozsądna
rozpocznij naukę
sensible
sadysta
rozpocznij naukę
sadist
sentymentalność
rozpocznij naukę
sentimentalism
siła
rozpocznij naukę
strength, force
skąpstwo
rozpocznij naukę
meanness
skromny
rozpocznij naukę
modest
słabość
rozpocznij naukę
weakness
spokojny
rozpocznij naukę
tranquil
spokojny
rozpocznij naukę
quiet
spokój
rozpocznij naukę
calmness
surowy
zasadniczy
rozpocznij naukę
strict
szantaż
rozpocznij naukę
blackmail
szczerość
otwartość
rozpocznij naukę
openness
szczery
rozpocznij naukę
sincere
szczęśliwy / mający szczęście
rozpocznij naukę
fortunate, lucky
szczodrość
rozpocznij naukę
generosity
szczodry
rozpocznij naukę
open-handed
szczodry
wspaniałomyślny
rozpocznij naukę
generous
tchórzliwy
rozpocznij naukę
coward
towarzyski
rozpocznij naukę
sociable
troskliwy
rozpocznij naukę
caring
twardy
o człowieku
rozpocznij naukę
tough
twardy
o człowieku
rozpocznij naukę
hard
uczciwość
szczerość
rozpocznij naukę
honesty
uczciwość
prawość
rozpocznij naukę
honesty
ufność
rozpocznij naukę
trust
ufny
rozpocznij naukę
trusting
ukryty / ukryta
rozpocznij naukę
hidden
uparty
rozpocznij naukę
stubborn
uprzejmy
rozpocznij naukę
polite
uprzejmy
rozpocznij naukę
kind
uprzejmy
rozpocznij naukę
courteous
urok
rozpocznij naukę
charm
utalentowany
rozpocznij naukę
talented, gifted
wątły
rozpocznij naukę
frail
wierność
rozpocznij naukę
faithfulness
wierny
rozpocznij naukę
faithful
wolna posada
wakat
rozpocznij naukę
vacancy
wrażliwość
rozpocznij naukę
sensitivity
wrażliwy
rozpocznij naukę
sensitive
wrogi
niesympatyczny, nieprzyjacielski
rozpocznij naukę
unfriendly
wścibski
rozpocznij naukę
interfering
wybredny
rozpocznij naukę
fussy
wybredny
rozpocznij naukę
picky
wyrozumiały
rozpocznij naukę
understanding
wyrozumiały
rozpocznij naukę
considerate
zachować spokój
rozpocznij naukę
to keep calm
zachowywać się dziecinnie
rozpocznij naukę
to behave childishly
zamknięty
rozpocznij naukę
closed to change
zamknięty w sobie
rozpocznij naukę
introverted
zapominalski
rozpocznij naukę
forgetful
zawistny
rozpocznij naukę
envious
zazdrosny
rozpocznij naukę
jealous
zazdrość
rozpocznij naukę
jealousy
zdawać sobie sprawę
[BrE]
rozpocznij naukę
to realise
zdawać sobie sprawę
[AmE]
rozpocznij naukę
to realize
zdolny
rozpocznij naukę
capable
zdolny / utalentowany
rozpocznij naukę
gifted
złośliwość
przepełniona okrucieństwem
rozpocznij naukę
evilness
złośliwość
przepełniona okrucieństwem
rozpocznij naukę
wickedness
złośliwość
złe zamiary
rozpocznij naukę
bad intentions
zły
przepełniony złem
rozpocznij naukę
wicked
zręczność
rozpocznij naukę
skill
zręczny
rozpocznij naukę
skilled
zręczny
rozpocznij naukę
skillful
żartowniś
rozpocznij naukę
joker

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.