Cechy Charakteru i Osobowości - Features of Character and Personality

5  1    179 fiszek    Fiszkoteka
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

abidojrzały / dojrzała
o osobie
rozpocznij naukę
mature

dojrzały / dojrzała
o owocu
rozpocznij naukę
ripe

odpowiedni / odpowiednia
rozpocznij naukę
suitable

odpowiedni / odpowiednia
rozpocznij naukę
appropriate

rozważny / rozważna
rozpocznij naukę
considerate

rozważny / rozważna
rozpocznij naukę
thoughtful

conscious

altruistic

altruistyczny
rozpocznij naukę
altruistic

altruism

artystyczna dusza
rozpocznij naukę
artistic spirit

bezczelny
potocznie
rozpocznij naukę
rude

bezczelny
bardziej formalnie
rozpocznij naukę
disrespectful

carefree

biedny / nieszczęśliwy / załamany
rozpocznij naukę
miserable

incorrect

błyskotliwy
rozpocznij naukę
brilliant

błyskotliwy
rozpocznij naukę
witty

brutalność
rozpocznij naukę
brutality

brutal

rebellious

być bezpośrednim
rozpocznij naukę
to be straightforward

być cechą dziedziczną
rozpocznij naukę
to run in the blood

być młodym duchem
rozpocznij naukę
to have a young spirit

być niebezpośrednim
rozpocznij naukę
to be indirect

być nieszczerym
rozpocznij naukę
to be insincere

być świadomym czegoś
rozpocznij naukę
to be aware of

bystry
przenikliwy
rozpocznij naukę
sharp


characteristic

greed


prying

curious

czarujący / uroczy
rozpocznij naukę
charming


delicate

dobroduszność
rozpocznij naukę
goodness

dobrzy przyjaciele to rzadkość
rozpocznij naukę
good friends are hard to come by

mature

accurate

precise, accurate

dominujący / apodyktyczny
rozpocznij naukę
bossy

amusing

two-faced


foolishness

godny / zachowujący się z godnością
rozpocznij naukę
dignified

godny zaufania
rozpocznij naukę
trustworthy


grzeczność
rozpocznij naukę
kindness

well-behaved

hysterical

moody

infantylny
dziecinny
rozpocznij naukę
childish

self-interested

lying

well-bred

lotny
inteligentny
rozpocznij naukę
sharp

miękki
o człowieku
rozpocznij naukę
soft

mistaken

ability

nadwrażliwość
rozpocznij naukę
hypersensitivity

to complain

nervousness

niecierpliwość
rozpocznij naukę
impatience

niedbały / niefrasobliwy
rozpocznij naukę
careless

rude

impolite

immoral

nieporządny
rozpocznij naukę
indecent

nieposłuszny
rozpocznij naukę
disobedient

nierozsądny
rozpocznij naukę
unreasonable

nierozważny
bezrefleksyjny
rozpocznij naukę
unthinking

niesympatyczny
rozpocznij naukę
unfriendly

nietolerancyjny
rozpocznij naukę
intolerant

nieufność
podejrzliwość
rozpocznij naukę
suspicion

distrustful

nieufny
podejrzliwy
rozpocznij naukę
suspicious

impolite

niewinność
rozpocznij naukę
innocence

innocent

niewrażliwy
rozpocznij naukę
insensitive

niezrównoważony
rozpocznij naukę
unstable

niezrównoważony
rozpocznij naukę
unbalanced


courage

brave

odziedziczyć cechę po kimś
np. po ojcu
rozpocznij naukę
to inherit a feature from somebody

to judge

careful

oziębły
obojętny
rozpocznij naukę
indifferent

pewny siebie
rozpocznij naukę
self-confident

poczucie własnej wartości
rozpocznij naukę
self-esteem

podatność
np. na krytykę
rozpocznij naukę
sensibility

despicable

helpful

respectable

obedient

common

powściągliwy
rozpocznij naukę
reserved

pozbawiony refleksji
rozpocznij naukę
unthinking

diligent

prostolinijny
rozpocznij naukę
modest

próżność
rozpocznij naukę
vanity


przekonujący
rozpocznij naukę
convincing

superstitious

psychopath, psycho

pycha / duma
rozpocznij naukę
pride

thoughtful

wasteful

rozsądny / rozsądna
rozpocznij naukę
reasonable

rozsądny / rozsądna
rozpocznij naukę
sensible

sadist

sentymentalność
rozpocznij naukę
sentimentalism

strength, force

meanness

modest

weakness

tranquil

quiet

calmness

surowy
zasadniczy
rozpocznij naukę
strict

blackmail

szczerość
otwartość
rozpocznij naukę
openness

sincere

szczęśliwy / mający szczęście
rozpocznij naukę
fortunate, lucky

szczodrość
rozpocznij naukę
generosity

open-handed

szczodry
wspaniałomyślny
rozpocznij naukę
generous

coward

sociable

caring

twardy
o człowieku
rozpocznij naukę
tough

twardy
o człowieku
rozpocznij naukę
hard

uczciwość
szczerość
rozpocznij naukę
honesty

uczciwość
prawość
rozpocznij naukę
honesty

trust


ukryty / ukryta
rozpocznij naukę
hidden

stubborn

polite


courteous


utalentowany
rozpocznij naukę
talented, gifted


faithfulness

faithful

wolna posada
wakat
rozpocznij naukę
vacancy

wrażliwość
rozpocznij naukę
sensitivity

sensitive

wrogi
niesympatyczny, nieprzyjacielski
rozpocznij naukę
unfriendly

interfering

fussy

picky

wyrozumiały
rozpocznij naukę
understanding

wyrozumiały
rozpocznij naukę
considerate

zachować spokój
rozpocznij naukę
to keep calm

zachowywać się dziecinnie
rozpocznij naukę
to behave childishly

closed to change

zamknięty w sobie
rozpocznij naukę
introverted

zapominalski
rozpocznij naukę
forgetful

envious

jealous

jealousy

zdawać sobie sprawę
[BrE]
rozpocznij naukę
to realise

zdawać sobie sprawę
[AmE]
rozpocznij naukę
to realize

capable

zdolny / utalentowany
rozpocznij naukę
gifted

złośliwość
przepełniona okrucieństwem
rozpocznij naukę
evilness

złośliwość
przepełniona okrucieństwem
rozpocznij naukę
wickedness

złośliwość
złe zamiary
rozpocznij naukę
bad intentions

zły
przepełniony złem
rozpocznij naukę
wicked

zręczność
rozpocznij naukę
skill

skilled

skillful

joker


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.