hydrosfera - geografia

5  1    12 fiszek    mchrusciel99
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie język polski Odpowiedź język polski
Co to jest hydrosfera?
rozpocznij naukę
Wodna powłoka Ziemi
Co obejmuje hydrosfera?
rozpocznij naukę
Oceany, morza, rzeki, jeziora, bagna, wody podziemne
CO to jest resublimacja i gdzie występuje?
rozpocznij naukę
Przejście ze stanu gazowego w ciekły, np. gdy z chmur pada deszcz
CO to jest sublimacja i gdzie występuje?
rozpocznij naukę
przejście ze stanu stałego w gazowy, np. gdy drzewa parują i to idzie do chmur
Co to jest retencja?
rozpocznij naukę
tymczasowe zatrzymanie wody z obiegu
co to jest ewaporacja?
rozpocznij naukę
przejście ze stanu ciekłego w gazowy
Wymień w kolejności wody podziemne od najgłębszych.
rozpocznij naukę
głębinowe wgłębne gruntowe
Wymień typy jezior.
rozpocznij naukę
polodowcowe, tektoniczne, kosmiczne, cyrkowe, sztuczne, starorzecza,
Dlaczego jeziora mają taki krótki żywot?
rozpocznij naukę
Ponieważ nie mają zasilania wodnego i są płytkie
Wymień znane ci ruchy wody morskiej. Napisz co jest przyczyną ich powstawania.
rozpocznij naukę
falowanie - wywołane przez uderzenia wiatru o powierzchnie wody pływy - powstają przez przyciąganie Ziemi przez Księżyc i Słońce prądy morskie - wywołane przemieszczaniem dużych objętościowo ilości wód na znaczne odległości i w określonym kierunku
Obszar, z którego wody spływają do jednego zbiornika wodnego to...
rozpocznij naukę
zlewnia
Obszar, z którego wody spływają dopływami do rzeki głównej to...
rozpocznij naukę
dorzecze

Co to jest hydrosfera?

Hydrosfera to ogół wód na Ziemi obejmujący wody podziemne i powierzchniowe: rzeki, jeziora, morza, oceany, lodowce i lądolody oraz bagna. Można ją podzielić także na dwie części: oceanosferę i wody na lądach. Jest to jedna z geosfer ziemskich, dlatego jej znajomość w obrębie nauki geografii jest bardzo istotna. Hydrosfera nierozłącznie związana jest z ruchem wody, zatem nieustannymi zjawiskami w niej zachodzącymi są: sublimacja, resublimacja czy ewaporacja.

Hydrosfera, geografia i wiele innych

Z naszego zestawu dowiesz się, czym to jest retencja, poznasz typy jezior oraz wody podziemne. Są to bardzo istotne zagadnienia, jeżeli przygotowujesz się do sprawdzianu czy egzaminu z geografii. Jej nauka obejmuje wiedzę o powłoce ziemskiej i powiązaniach między środowiskiem przyrodniczym a działalnością człowieka. Opanowanie geografii nie jest zadaniem prostym i wielu uczniom przysparza nieco problemów. W związku z tym dzieci i młodzież próbują nowoczesnych metod nauki, by przyspieszyć ten proces. Fiszki interaktywne to unowocześniona wersja fiszek papierowych. Wcześniej były używane wyłącznie do nauki języków obcych, dziś są już bardziej uniwersalne.

Więcej lekcji na Fiszkotece

Fiszkoteka oferuje zbiory fiszek poświęcone danej tematyce i można dzięki nim poznać Wulkany, Wietrzenie skał czy Gleby strefowe. Dzięki naszym metodom nauka staje się prosta i przyjemna, a przede wszystkim bardzo skuteczna. Interaktywne fiszki możesz zabrać ze sobą i uczyć się w parku, na spacerze czy w metrze. Dowolność nauki jest tu bardzo istotna: ucz się poprzez nagrania mp3 lub dopasowane do haseł obrazki. To naprawdę działa!

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.